top of page

CÁC KHÓA HỌC CÔNG VIỆC LÀM LẠNH

CHỨNG NHẬN
KHÁCH SẠN HIỆU SUẤT CAO

Thành lập các đội kiên cường vì một khách sạn kiên cường

Khóa học tùy chỉnh
một khách sạn
Khoảng thời gian
7 ngày cho mỗi thử thách
cho ai
HOD & Nhân viên
Địa điểm
100% trực tuyến

Tại sao WEATWORK
Các khóa học thử thách trực tuyến?

Tư vấn trước Covid19 & Hậu Covid19 cho phép chúng tôi đưa ra những quan sát sau đây liên quan đến nhu cầu đào tạo ngành khách sạn nội bộ:

 • Mục tiêu Cá nhân & Chuyên nghiệp không phù hợp với Mục tiêu của Bộ phận;

 • Mục tiêu của bộ phận giữa Mặt trước và Mặt sau của Ngôi nhà thường không được phân bổ; 

 • Các Trưởng bộ phận (HOD) đang làm việc theo nhiệm vụ nhiều hơn là theo mục tiêu, dẫn đến nhiều kết quả phi sản xuất;

 • HOD gặp khó khăn trong việc sắp xếp OKR của Phòng với OKR của Khách sạn

 • Tất cả các Phòng ban đều loay hoay với các tiêu chí để đánh giá đúng thành tích cá nhân/nhóm

 • Nhân viên khách sạn đấu tranh với tư duy phục vụ và hiệu suất chủ động

Screen Shot 2019-12-04 at 3.26.49 PM.png
10
bài học video
 
10 video clip về 10 tiêu chuẩn dịch vụ cơ bản của BWP (tin nhắn mang đi từ phim hoạt hình)
01
Nền tảng
 
Nền tảng dựa trên web tương tác WEATWORK với Đồng thuận OKR của khách sạn, Launchpad OKR & Tăng trưởng OKR lấy khách hàng làm trung tâm
04/tháng
cuộc họp thị trấn
 
02 cuộc họp Townhall mỗi tháng cho tất cả các HOD & 02 cuộc họp Townhall mỗi tháng cho tất cả nhân viên
02/tháng
cuộc họp HOD
 
02 cuộc họp riêng một tháng cho mỗi Trưởng bộ phận (HOD) và các trợ lý/nhóm của họ
ONE%2520BWP%2520SONASEA_edited_edited.pn
Kayaking

Mục tiêu chương trình | tổng cộng 30 tuần

 • Đánh giá lại thành tích của Cá nhân & Đồng đội tại Khách sạn qua 03 mùa giải - Cao-Trung bình-Thấp 

 • Huấn luyện, Huấn luyện viên & thiết lập Tiêu chuẩn cho Hiệu suất Cá nhân & Nhóm trong Khách sạn trong 03 mùa 

 • Đảm bảo OKR cá nhân & nhóm phù hợp với OKR khách sạn trong 03 mùa

93a_Objectives & Key results.png

Đồng thuận OKR về Mô hình kinh doanh khách sạn | Tuần 1-10

Trong vòng 10 tháng sẽ đạt được các mục tiêu sau:

 • Hotel OKR được xem xét lại, sửa đổi & phù hợp với lãnh đạo cấp cao hơn trong 03 mùa 

 • Tất cả OKR của các phòng ban đều được xem xét lại, sửa đổi và phù hợp với OKR khách sạn sửa đổi trong 03 mùa

 • OKR cá nhân được phát triển và phù hợp với OKRs cấp bộ đã sửa đổi  

 

Nền tảng: Tất cả OKRs được trình bày đơn giản trên Business Model Canvas của Weatwork.co &respectVN

81_PuzzleDone.png

Bảng khởi chạy OKR 4 câu đố | Tuần 11-20

Trong vòng 10 tháng, các sản phẩm sau sẽ đạt được:

 • Quy tắc tối thiểu của Phòng dành cho nhân viên Phòng để đạt được OKRs 

 • Đặc quyền tối thiểu của Bộ phận/Động lực cho nhân viên của Phòng để đạt được OKRs đã thỏa thuận của họ

 • Cấu trúc bộ phận tối thiểu để nhân viên của bộ phận đạt được OKRs đã thỏa thuận của họ

 • Thông tin tối thiểu của Bộ phận để nhân viên Phòng ban đạt được OKRs đã thỏa thuận của họ

 

Nền tảng: Tất cả các sản phẩm được trình bày đơn giản trên Business Model Canvas của Weatwork.co &respectVN

76_GenToChuc_Eng.png

Tăng trưởng OKR lấy khách hàng làm trung tâm | Tuần 21-30

Trong vòng 10 tháng sẽ đạt được các mục tiêu sau:

 • MỘT LỜI HỨA Cơ chế đánh giá & tham vấn sự hài lòng của khách giữa các Bộ phận

 • Các bộ phận Front-end (Sales, Marcom, Front Office, Recreation, Reservation, v.v.) lấy khách làm trung tâm với hiệu quả hoạt động của họ tập trung vào dữ liệu về sự hài lòng của khách & các giải pháp làm thế nào để khách hài lòng

 • Các bộ phận phụ trợ (Văn phòng điều hành, Tài chính, Nhân sự, Kỹ thuật, v.v.) lấy khách làm trung tâm 

 • Mô hình giảm chi phí lấy khách làm trung tâm được phát triển để xác định các lĩnh vực chính nhằm tiết kiệm chi phí vận hành dựa trên khách

 • Mô hình quản lý doanh thu lấy khách làm trung tâm được phát triển để xác định các lĩnh vực chính để quản lý luồng doanh thu dựa trên sự hài lòng của khách

 

​Platform: 10 video clip hoạt hình về 10 clip hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản của khách sạn dành cho nhân viên mới vào nghề (trở lên) luyện tập & áp dụng trong công việc

WHY

Gặp gỡ huấn luyện viên của bạn

Male Teacher

JOSH NGUYỄN

Huấn luyện viên/Tư vấn WEATWORK

Cố vấn & Huấn luyện viên WEATWORK

15 năm trong quản lý khách sạn

10 năm phục vụ xuất sắc 

Screen Shot 2019-04-10 at 21.57.47_edite

HÀ ĐĂNG

Nhà phát triển WEATWORK

Nhân sự/OD & Cố vấn bền vững

15 năm xuất sắc trong tổ chức

05 years trong Dịch vụ Khách sạn Xuất sắc

ENROLL
THAM GIA
Tại sao bạn chọn trở thành Người có hiệu suất cao của WEATWORK?
bottom of page