top of page
banner.jpg
ĐƠN VỊ BẢO TRỢ: BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG - ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TỔ CHỨC: LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) - ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Giới thiệu bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI)
Diễn giả: Ông Nguyễn Trọng Đường , Ông Hoàng Quang Phòng, Bà Đinh Thị Thúy, Ông Lê Văn Thế, Ông Nguyễn Trung Thực
Đối tượng tham dự: Sở Thông tin và truyền thông, Hội - Hiệp hội doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, CEO, Giám đốc, Quản lý cấp trung các phòng ban trong doanh nghiệp
Kính mời anh, chị đăng ký tham dự để cùng nghe chia sẻ và thảo luận cùng các chuyên gia, diễn giả về bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DBI!
15/07/2022 - 8:30 AM
Zoom Online
1000

Miễn phí

PayPal ButtonPayPal Button
Nội dung hữu ích trong sự kiện

1
Chuyển đổi số và đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

2
Hướng dẫn doanh nghiệp đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp

3
Giải pháp nâng cao mức độ CĐS của doanh nghiệp

4
Case study thực tế của Doanh nghiệp đã - đang chuyển đổi số

5
Tọa đàm về bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DBI

Diễn giả
Đăng ký nhận tài liệu hội thảo
Sự kiện liên quan
Để không bỏ lỡ những sự kiện hữu ích và giá trị từ MISA
bottom of page