top of page
banner.jpg
ĐƠN VỊ BẢO TRỢ: BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG - ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TỔ CHỨC: LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) - ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Bộ giới thiệu chỉ đánh giá mức chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI)
Diễn giả: Ông Nguyễn Trọng Đường , Ông Hoàng Quang Phòng , Bà Đinh Thị Thúy , Ông Lê Văn Thế , Ông Nguyễn Trung Thực
Đối tượng tham dự: Sở Thông tin và Truyền thông, Hội - Hiệp hội doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, Quản lý cấp trung các phòng ban trong doanh nghiệp
Kính mời anh, chị đăng ký tham dự để cùng nghe chia sẻ và thảo luận cùng các chuyên gia, diễn giả về bộ chỉ đánh giá mức độ chuyển đổi số DBI!
15/07/2022 - 8:30 sáng
Thu phóng trực tuyến
1000

miễn phí

PayPal ButtonPayPal Button
Nội dung hữu ích trong sự kiện

1
Chuyển đổi số lượng và đánh giá chuyển đổi số lượng doanh nghiệp

2
Hướng dẫn doanh nghiệp đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp

3
Giải pháp nâng cao mức độ CĐS của doanh nghiệp

4
Nghiên cứu điển hình thực tế của Doanh nghiệp đã - đang chuyển đổi số

5
Thảo luận về bộ chỉ số đánh giá mức chuyển đổi số DBI

diễn giả
Đăng ký nhận tài liệu hội thảo
Sự kiện liên quan
Để không bỏ lỡ những sự kiện hữu ích và giá trị từ MISA
bottom of page