Weatwork

​Nền tảng tổ chức học tập bán công nghệ

​Tập trung . Thống nhất . Gắn kết 

HOẶC

BẠN ĐỒNG Ý NHẤT VỚI HÌNH ẢNH NÀO DƯỚI ĐÂY?

80% CEO & quản lý đồng ý với cả 04 hình ảnh, trong đó hình ảnh thứ 03 - Tập thể thiếu đoàn kết hợp tác & 04 - Môi trường làm việc thiếu lành mạnh - là thách thức lớn nhất với hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Thông tin nội bộ kém hiệu quả

95% nhân sự không hiểu rõ chiến lược & mục tiêu của tổ chức

(Dr. Norton & Kaplan)

95%

Nhân sự thiếu nỗ lực, thiếu chủ động

84% Tổ chức không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực hiện có

(Saratoga Institute)

84%

Tập thể thiếu đoàn kết hợp tác

​70% năng suất làm việc bị ảnh hưởng bởi tập thể thiếu hợp tác, hay đổ lỗi cho nhau

​(Respect Vietnam)

70%

Môi trường làm việc thiếu lành mạnh

​65% năng suất làm việc bị ảnh hưởng bởi môi trường căng thẳng, thiếu lành mạnh

​(Respect Vietnam)

65%

DOANH NGHIỆP THƯỜNG LÀM GÌ?

Nhiều doanh nghiệp chưa xác định rõ ràng chiến lược & áp dụng các giải pháp đơn lẻ, thiếu tổng thể & không đồng bộ. Điều này khiến chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. 

Các mục tiêu lan man, va đập nhau

60% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xác định các mục tiêu cơ bản bay lượn, va đập vào nhau & đẩy nhau ra 

60%

Khó cân đối tư duy ngắn hạn & dài hạn

70% lãnh đạo doanh nghiệp gặp khó khi cân đối mục tiêu dài hạn & tư duy ngắn hạn. Cơ hội quan trọng hơn sự bền vững

70%

Chưa quan tâm đến quản trị tổ chức

80% doanh nghiệp chỉ quan đến các giải pháp quản lý nhân sự đơn lẻ, chưa quan tâm đến quản lý tổ chức toàn diện

80%

Đầu tư & quản lý dàn trải, thiếu tập trung

60% doanh nghiệp đầu tư & quản lý dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến nguồn lực lãng phí, chi phí vận hành cao

60%

Cấu trúc hệ thống lỏng lẻo

85% doanh nghiệp để cấu trúc hệ thống tổ chức thiếu liên kết, lỏng lẻo giữa các đơn vị, giữa các cá nhân

85%

Áp dụng công nghệ nửa vời

70% doanh nghiệp không áp dụng hoặc áp dụng công nghệ quản lý một cách nửa vời, thiếu thống nhất & thiếu đồng bộ

70%

WEATWORK LÀ DÀNH CHO BẠN 

NỀN TẢNG MÔ HÌNH KINH DOANH

LUNG LAY, THIẾU GẮN KẾT 

Mọi vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải cần được thể hiện trên Mô hình kinh doanh cơ bản - Nền tảng kinh doanh thiếu gắn kết, nứt vỡ, các miếng ghép mâu thuẫn, đẩy nhau ra chính là nguyên nhân cơ bản

VẬY DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ?

​Ba giái pháp dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp xử lý các thách thức về quản lý nhân sự  & quản trị tổ chức trước mọi thay đổi

Xây dựng & thống nhất OKR doanh nghiệp 

Doanh nghiệp cần xây dựng & thống nhất OKR cá nhân & đội ngũ với OKR tổ chức

Xây dựng hạ tầng quản trị - bệ phóng OKR 

Doanh nghiệp xây dựng & gắn kết bốn mảnh ghép hạ tầng tổ chức tối thiểu làm bệ phóng OKR thành công

76_GenToChuc.png

Tăng trưởng OKR tập trung vào khách hàng

Doanh nghiệp cần đảm bảo tăng trưởng OKR trong dài hạn bằng cách đặt khách hàng làm trọng tâm chiến lược OKR

GẮN KẾT MỤC TIÊU & KẾT QUẢ CHÍNH

​TRÊN MÔ HÌNH KINH DOANH

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

MỤC TIÊU CHỈ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

​KHI NỀN TẢNG VỮNG VÀNG

OKR cá nhân

OKR đơn vị

OKR đơn vị - đơn vị

OKR tổ chức

Quy chuẩn (RULES)

Phúc lợi (PERKS) 

Cơ cấu (STRUCTURE)

Thông tin (INFO) 

Weatwork

HOẶC

© 2020 by WEATWORK.CO

​All rights reserved