ĐỒNG THUẬN OKR

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ MỤC TIÊU TỐI ƯU CHO TỔ CHỨC TRƯỚC THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ĐẦY BIẾN ĐỘNG

Điều phối viên Chương trình Đào tạo Nguyễn Phương Hạnh  

Tháng 09/2019 

93a_Objectives & Key results.png

ĐẶT VẤN ĐỀ

GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM ĐỒNG THUẬN OKR

Đồng thuận về Mục tiêu & Kết quả then chốt (OKR) quan trọng hơn xây dựng & áp dụng OKR

01

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN ĐỒNG THUẬN OKR?

02

ĐỒNG THUẬN OKR GIÚP DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

03

SO SÁNH OKR VÀ KPI

04

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỒNG THUẬN VỀ OKR

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN OKR?

Vì các doanh nghiệp thường gặp phải những vấn đề trọng điểm sau nhưng chưa nhận ra ảnh hưởng tiêu cực của chúng đến doanh nghiệp

93b_Objectives & Key results.png
01

Không xây dựng được mục tiêu chung

 • Nhân sự không nắm được mục tiêu của tổ chức;

 • ​Mục tiêu và kết quả chính (OKR) không được thống nhất trong tổ chức

98_GaDeTrung_Eng.png
02

Mục tiêu mâu thuẫn triệt tiêu lẫn nhau

 • Mục tiêu quá nhiều, mâu thuẫn và triệt tiêu nhau 

  Nhầm lẫn giữa mục tiêu & phương tiện để đạt được mục tiêu

73_ChienLuocTuSepDenNhanVien.png
03

Mục tiêu trừu tượng, khó hình dung

 • Mục tiêu trừu tượng, khó dẫn đến kết quả chính

 • Mục tiêu được hiểu khác nhau giữa các tầng nhân sự

 

OKR GIÚP DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO? 

Đồng thuận về OKR - Mục tiêu (Objectives) và Kết quả chính (Key results) giúp doanh nghiệp tập trung vào 20% công việc quan trọng nhất để đạt được 80% kết quả chính và mục tiêu của toàn tổ chức.

93a_Objectives & Key results.png
01

Gắn kết mục tiêu

 • Mục tiêu và Kết quả chính (OKR) của cá nhân gắn kết với mục tiêu đơn vị

 • ​Mục tiêu và kết quả chính (OKR) của đơn vị gắn kết với mục tiêu tổ chức

9_NguyenTac80-20.png
02

Tập trung hiệu quả

 • OKR giúp toàn tổ chức cùng hướng về một mục tiêu

 • ​Tập trung vào 20% hoạt động chính để đạt được 80% kết quả then chốt

28_EPIC.png
03

Mục tiêu rõ ràng

 • OKR giúp tổ chức xác định mục tiêu rõ ràng, đo lường được

 • ​Nhân sự dễ dàng nhận diện & điều chỉnh được mục tiêu của cá nhân & đơn vị gần hơn với mục tiêu tổ chức

 
 

OKR

01

 Mức độ TẬP TRUNG:

 • OKR tập trung vào 20% vấn đề quan trọng nhất để đạt được 80% mục tiêu mà tổ chức cùng hướng đến, linh hoạt thay đổi trước biến động của thị trường 

02

 Mức độ GẮN KẾT:  

 • OKR có thể gắn kết và giúp lãnh đạo, quản lý & mọi nhân sự đồng lòng hướng đến những mục tiêu quan trọng nhất

03

 Mức độ LINH HOẠT:

 • OKR thường dành cho doanh nghiệp tổ chức thường xuyên có sự điều chỉnh về mục tiêu, kết quả chính hoặc thường xuyên bị đặt trong bối cảnh nhiều biến động phải tự điều chỉnh 

03

 Mức độ HỌC TẬP:

 • OKR là cơ hội học tập lẫn nhau nhanh hơn với ít chi phí & rủi ro hơn giữa các cá nhân vốn luôn có khác biệt về quan điểm & tầm nhìn trong công việc

KPI

01

 Mức độ TẬP TRUNG:  

 • KPI tập trung hoàn thành 100% đầu việc đã đặt ra, trong điều kiện các yếu tố xung quanh không thay đổi (quy mô, nhân sự, các nguồn lực,.v.v..) 

02

 Mức độ GẮN KẾT:  

 • KPI khiến nhân sự tập trung vào chỉ số Indicators xác định hiệu quả làm việc của bản thân chứ không tập trung vào Mục tiêu của toàn tổ chức

03

 Mức độ LINH HOẠT:  

 • KPI thường dành cho các doanh nghiệp vận hành theo chu kỳ, quy trình đều đặn, ít thay đổi, với chỉ số đo lường hiệu quả ít biên động

03

 Mức độ HỌC TẬP:  

 • KPI không tạo ra cơ hội để các cá nhân học tập lẫn nhau mà thường mang tính riêng lẻ, mất đi tính gắn kết vì KPI được xây dựng chủ yếu dựa trên lý trí chủ quan của lãnh đạo

Chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi

 
OKR Development Roadmap_.png