top of page

01/2023 - The Question of January

Updated: Jan 31, 2023


* 2023 Comic Interactive Calendar


Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.


WEATWORK 2023 Interactive Calendar is the one-of-a-kind calendar which includes 12 mind-changing questions & comics for organisational leaders to use throughout 2023. 

The question of January is exclusively made for visionary leaders & change-makers:

Câu hỏi trong Tháng Một dành riêng cho lãnh đạo tổ chức có tâm và tầm, những người có thể lãnh đạo sự thay đổi thành công:

"Tổ chức của bạn có duy trì sự vinh danh & ghi nhận đóng góp của cá nhân/đội ngũ sau thời gian khôi phục hậu Covid19?" - "How does your organization recognize & award individual & team contributions during Post Covid19?"


Nơi bạn làm việc ghi nhận đóng góp của cá nhân & đội ngũ như thế nào? - How does your organization recognize & award individual & team contributions?

  • 1. Ghi nhận = vật chất (lương, thưởng) - By Monetary

  • 2. Ghi nhận = tinh thần (lời khen, giải thưởng) - By Award/Appraisals

  • 3. Ghi nhận bằng cả 2 - dành cho cá nhân | Both - only 4 individuals

  • 4. Ghi nhận bằng cả 2 - dành cho đội ngũ | Both - only 4 teams

 

“85% tổ chức không duy trì sự ghi nhận & vinh danh do không thể đánh giá chính xác sự đóng góp của cá nhân & tập thể sau thời gian khôi phục hậu Covid19" - “85% of organisations fail to recognise & motivate people as they hardly evaluate their contributions during & post Covid19".
 

Theo những nghiên cứu thực tế của WEATWORK.CO, tại nhiều tổ chức khác nhau, rất nhiều tổ chức không thể đánh giá chính xác sự đóng góp của cá nhân và tập thể, dẫn đến việc họ gặp khó khăn khi vinh danh & ghi nhận.DO YOU AGREE? BẠN CÓ ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH NÀY KHÔNG?

  • Có/Yes

  • Không/NoNếu có, đâu là lý do khó đánh giá được đóng góp của cá nhân & đội ngũ? - Why is it hard to evaluate?

  • Khung Năng lực khó áp dụng | Ineffective Competence Framework

  • OKR hay KPI khó áp dụng | Ineffective OKR or KPI Application

You can vote for more than one answer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individuals & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork.co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to preparing for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


57 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page