top of page

03/2023 - The Question of March


* 2023 Comic Interactive Calendar


Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.


WEATWORK 2023 Interactive Calendar is the one-of-a-kind calendar which includes 12 mind-changing questions & comics for organisational leaders to use throughout 2023. 

The question of March is exclusively made for visionary leaders & change-makers:

Câu hỏi trong Tháng Ba dành riêng cho lãnh đạo tổ chức có tâm và tầm, những người có thể lãnh đạo sự thay đổi thành công:


"KHI PHẢI ĐƯA RA MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHI NÓ MANG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC LÊN NHÂN SỰ (NHƯ TRẢ CHẬM LƯƠNG, CẮT LƯƠNG, GIẢM VIỆC LÀM, SA THẢI....), LÃNH ĐẠO CẦN LÀM GÌ ĐỂ TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO, GIẢM THIỆT HẠI HOẶC XUNG ĐỘT KHÔNG ĐÁNG CÓ?"

"When you have to make difficult decisions, especially the negative ones on employees, i.e. late pay, pay cut, less work on firing, ..., what should you do to create high consensus, mitigate risks or damages"


Làm sao để tạo đồng thuận khi ra quyết định khó? - How to create consensus while making difficult decisions?

  • 0%1. Đo đếm lợi hại của quyết định - Pros & cons of the decisions

  • 0%2. Lên phương án trao đổi TT với nhân sự - Communication plan

  • 0%3. Đặt mình vào vị trí của họ - Put yourself in their shoes

  • 0%4. T.đổi với người tích cực nhất - Talk to the most active

You can vote for more than one answer.DO YOU AGREE? BẠN CÓ ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH NÀY KHÔNG?

  • Yes | Có

  • No | Không

Hãy xem clip sau để hiểu về OPC


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co là nền tảng tiên phong về gắn kết mục tiêu & gắn kết đội ngũ lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2019.


Weatwork.co nghiên cứu các mô hình phát triển tổ chức và nguồn nhân lực tại Việt Nam & trên thế giới, sử dụng tư duy tinh gọn, tư duy thiết kế, hình ảnh và tranh biếm họa để đơn giản hóa và is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individuals & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork.co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to preparing for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


12 views0 comments

Comments


bottom of page