top of page

04/2023 - The Question of April

Updated: May 4, 2023

Làm sao đánh giá chính xác năng lực lãnh đạo? How to accurately evaluate leadership competencies?


* 2023 Comic Interactive Calendar


Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.


WEATWORK 2023 Interactive Calendar is a one-of-a-kind calendar that includes 12 mind-changing questions & comics for organizational leaders to use throughout 2023. 
The Question of April is exclusively made for visionary leaders & change-makers: Câu hỏi trong Tháng Tư dành riêng cho lãnh đạo tổ chức có tâm và tầm, những người có thể lãnh đạo sự thay đổi thành công:
Bạn đang là vị lãnh đạo nào trong bức tranh biếm họa dưới đây? Là đầu tàu dẫn dắt cả đoàn tầu đi về trước? hay là người sợ hãi ngồi phía sau?
Who are you - the leader in the above comic, leading the entire team moving forward? - or the leader in the below, staying behind & letting the team struggling?


"Thật khó trả lời câu hỏi trên đúng không? Đơn giản vì rất khó để đánh giá chính xác năng lực lãnh đạo mà không thể nhìn được tổng thể hiệu quả kinh doanh của toàn tổ chức -
Is it hard to answer the question? Yes simply because it is difficult to measure leadership competencies without understanding the entire organisational business goals

How to evaluate leadership? Bạn đang đánh giá năng lực lãnh đạo như thế nào?

  • Đo lường năng lực lãnh đạo - Measure leadership competencies

  • Đo lường các KPIs lãnh đạo - Measure leaders' business KPIs

  • Đánh giá OKR cá nhân lãnh đạo - Evaluate leaders' OKRs

  • Đ. giá Thành Công dự án - Evaluate leader's project success
DO YOU AGREE? BẠN CÓ ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH NÀY KHÔNG?

  • Yes | Có

  • No | Không


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individuals & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork.co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to preparing for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page