top of page

05/2023 - The Question of May

Updated: May 8, 2023


* 2023 Comic Interactive Calendar
Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.


WEATWORK 2023 Interactive Calendar is a one-of-a-kind calendar that includes 12 mind-changing questions & comics for organizational leaders to use throughout 2023.

 

The question of May is exclusively made for visionary leaders & change-makers:

Câu hỏi trong Tháng Năm dành riêng cho lãnh đạo tổ chức có tâm và tầm, những người có thể lãnh đạo sự thay đổi thành công:

Có lúc nào bạn thấy mình đang bỏ qua vấn đề lớn nhất - "con voi trong phòng họp" chỉ vì quá nhiều ý kiến phiến diện?
Do you ever think that sometimes you missed out the biggest problem - "an elephant in the room" - due to too many biased opinions?Hãy tham gia khảo sát nhanh để thấy mình & những người khác nghĩ có giống nhau không nhé!
Please join our survey to find out what others think


Do you miss out "an elephant in the room"? - Bạn có lỡ mất vấn đề lớn nhất?

  • Thường xuyên, vì ai cũng chỉ nhìn một góc của vấn đề - Very often

  • Thỉnh thoảng, vì mọi người thỏa hiệp cùng nhau - Sometimes

  • Rất ít khi, vì đa số rất tập trung vào vấn đề chính - Very rare

  • Thường xuyên, vì không có lãnh đạo dẫn dắt đi đúng hướng
DO YOU AGREE? BẠN CÓ ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH NÀY KHÔNG?

  • Yes | Có

  • No | Không

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individuals & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork.co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to preparing for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


19 views0 comments

Comments


bottom of page