top of page

05 SAI LẦM KHI CẮT GIẢM CHI PHÍ MÙA COVID19

Updated: Jan 31, 2023

05 SAI LẦM KHI CẮT GIẢM CHI PHÍ THỜI COVID19

01. Cắt giảm mạnh nhanh nhưng không tính đến phản ứng của nhân sự (đặc biệt là nhân sự cấp cao & số đông nhân viên - đối tượng thứ hai yêu cầu tư duy quản lý nhân sự cấp tiến và hiểu biết)


02. Cắt giảm mạnh nhưng vẫn duy trì yêu cầu tiêu chuẩn về dịch vụ sản phẩm như trước Covid19 (điều này nói không ai tin mà có thật)


03. Cắt giảm ít (hoặc không cắt giảm) nhưng vẫn duy trì cách làm việc cũ (trường hợp này làm nhà đầu tư điên đầu, trước khi đóng cửa thì vẫn phải trả phí "đi học" do không biết phải làm gì)


04. Cắt giảm kiểu "tâm lý" - rất được lòng số đông - thậm chí nhận được sự ủng hộ "giảm lương tự nguyện" của họ - nhưng hết dịch vẫn tiếp tục cắt giảm kiểu "hết tâm lý" - quên phắt lời hứa đồng lòng chia sẻ khó khăn sau đại dịch


05. Cắt giảm "tùy ý" - nhìn thấy chỗ nào là cắt - không có kế hoạch, chiến lược, ưu tiên, thời hạn ... kết quả là nhân sự bất bình, khách hàng bỏ đi, cơ hội kinh doanh sau Covid19 tự động thu hẹp hoặc biến mất


Theo bạn còn sai lầm cắt giảm nào khác nữa không?Hãy chia sẻ với chúng tôi tại info@respectvn.com, chúng tôi sẽ tạo ra #comic #tranh_biếm_họa mang tên của bạn và tinh thần của câu chuyện bạn kể


22 views0 comments

Comments


bottom of page