top of page

05 SAI LẦM LỚN NHẤT KHI CHIA SẺ KHÓ KHĂN MÙA COVID

Luong Tran - Weatwork.co Columnist


Những đợt sóng Covid19 khủng khiếp không nhấn chìm được những công ty chiến lược đồng nhất, trên dưới đồng lòng, & đặc biệt, KHÔNG MẮC PHẢI 05 sai lầm khi chia sẻ khó khăn với nhân sự dưới đây:


"Đầu voi đuôi chuột"

Công ty thu hẹp sản xuất, kêu gọi nhân sự (bao gồm quản lý & nhân viên) tạm nghỉ việc nhưng không nhận lương tạm nghỉ việc mà áp dụng bảo hiểm y tế cho đến cuối năm. Nhân sự đồng ý nhưng đến đợt Covid thứ 2 mới nhận ra công ty vẫn không hề có ý định đóng bảo hiểm;


"Đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành"

Nhân sự không lấy lương thỏa thuận mà chấp nhận ăn, ở tại khu vực dành cho nhân viên (miễn phí) để đợi khi có việc. Ở được 2 tuần thì HR báo đóng thêm tiền điện, nước, xả rác và tiền ăn phát sinh (cao 20% hơn so với trước khi có dịch)


Con rô cũng tiếc, con riếc cũng muốn

Cả quản lý lẫn nhân viên đồng lòng tự nguyện giảm lương từ 30% - 50% để gánh vác khó khăn của Đợt sóng Covid đầu tiên. Tới đợt 2 dù đã có doanh thu, lãnh đạo vẫn muốn nhân sự tiếp tục tự nguyện đóng góp dù nhân sự tỏ ra bất bình.


Của người bồ tát, của mình lạt buộc

Lãnh đạo hô hào động viên nhân sự gánh vác khó khăn cùng doanh nghiệp, nhưng không làm gương cho nhân sự, đến phần mình thì im re hoặc “chiến đấu” tới cùng để không phải đóng góp;



Tiền hậu bất nhất

Quá trình thỏa thuận về phần chia sẻ khó khăn trong khủng hoảng của nhân viên được nhiều công ty ghi lại thành văn bản, có dấu có chữ ký. Trong đó ghi rõ trong các điều kiện doanh thu khác nhau thì tỉ lệ nhân sự bị/được thêm/bớt lương thưởng là bao nhiêu. Cả tháng mọi sự vẫn điễn ra đúng như kế hoạch đã thỏa thuận, đến đúng ngày trả lương, lãnh đạo mâu thuẫn và thiếu tôn trọng chính chữ ký của mình, yêu cầu điều chỉnh tỉ lệ nhận được của nhân viên (chắc do đổi ý vì % thỏa thuận hơi thấp). Nhân sự lại phải tranh đấu, hoặc đưa vấn đề ra chính quyền, hoặc đồng loạt nghỉ việc.



Theo bạn, sai lầm nào là lớn nhất?

24 views0 comments

Comentários


bottom of page