top of page

5 THÁCH THỨC LỚN NHẤT KHI ÁP DỤNG OKR NĂM 2023

Updated: Jul 19, 2023


* 2023 OKR on Business Model Canvas
Năm 2023 vẫn là cột mốc đáng kể của quản trị tinh gọn trước bối cảnh suy thoái kinh tế. Quản trị mục tiêu bằng OKR vẫn là một xu hướng không thể bỏ qua. Bài viết này đưa ra 5 thách thức lớn nhất và mới nhất khi áp dụng OKR trong 2023.


2023 is still a significant milestone for lean corporate governance in the face of the economic downturn. Goal management by OKR is still a trend that cannot be ignored. This article outlines the 5 biggest and newest challenges when adopting OKRs in 2023.

 

5 thách thức lớn nhất và mới nhất khi áp dụng OKR trong năm 2023 là:

The 5 biggest and newest challenges when adopting OKRs in 2023:


1. Không thể xác định được mục tiêu chính- Can not indentify key objectives

Năm 2023 có quá nhiều thách thức và biến động. Nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái khiến cho việc tiên liệu, định hướng và đưa ra các mục tiêu chính trong kinh doanh là vô cùng khó khăn. Chính vì điều này mà các doanh nghiệp khó áp dụng được OKR để xác định mục tiêu kinh doanh quan trọng nhất. Do vậy, cần có một công thức chung để xác định được các mục tiêu này, cụ thể đó là: doanh thu - chi phí - lợi nhuận - giá trị của công ty được thể hiện qua uy tín thương hiệu và giá trị thị trường.


2. Quá nhiều kết quả chính - Too many key results

Là hệ quả của quá trình làm việc nhiều năm trời, làm việc trên đầu việc và xác định các vấn đề không dựa theo mục tiêu chính, hoặc đưa ra các cách thức thực hiện mục tiêu theo cảm tính. Cho nên mỗi doanh nghiệp và nhiều đơn vị trong doanh nghiệp thường xuyên có nhiều cách thức khác nhau, rất đa dạng, để đạt được mục tiêu chính. Ví dụ, để tăng doanh thu - giảm chi phí thì mỗi một đơn vị, phòng ban hay thậm chí là BOD trong doanh nghiệp lại có cách thức nhìn nhận rất khác nhau. Do đó trong năm 2023, trước những biến động về suy thoái kinh tế, để xác định được kết quả chính cần tập trung vào chữ "key" - phải xác định được các điểm chính yếu cốt lõi nhất. Và quan trọng nhất là đạt sự đồng thuận lớn nhất của các phòng ban - vốn có các trách nhiệm khác nhau trong công ty - để giảm thiểu tối đa các chi phí liên quan đến việc bất đồng thuận và đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.


3. Không tính đến cổ đông và khách hàng trong khi thiết lập OKR - Not including shareholders and customers in planning

Trong năm 2023, không tính đến cổ đông và khách hàng trong khi thiết lập OKR là một căn bệnh nan y trong các doanh nghiệp thường xuyên đưa ra các kế hoạch nhưng không phản ánh được thực tiễn. Cổ đông và khách hàng luôn là yếu tố vô cùng quan trọng thể hiện cao nhất trên tư duy tinh gọn, đặc biệt là áp dụng trong giai đoạn khủng hoảng hay suy thoái, vì khách hàng, cổ đông là những đối tượng trực tiếp mang lại lợi doanh thu, nguồn vốn sống còn cho mỗi doanh nghiệp. Với tư duy tinh gọn, việc xác định hệ giá trị dựa trên quan điểm của khách hàng và cổ đông cũng như không làm các sản phẩm dưa thừa ngoài mong muốn của khách hàng, cổ đông là một cách tiết kiệm, giảm lãng phí cho các doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái.


4. Không chia sẻ kết quả chính giữa các phòng ban - Not sharing key results between teams

Việc chia sẻ kết quả giữa các phòng ban xuất phát từ việc cần có những mục tiêu kinh doanh cốt lõi cho toàn bộ tổ chức mà tất cả các phòng ban cần phải nắm rõ. Khi đã có mục tiêu kinh doanh cốt lõi thì việc các phòng ban chia sẻ kết quả chính là hoàn toàn đơn giản. Bước tiếp theo là xác định được vai trò của các phòng ban và đảm bảo cách thức để các phòng ban có thể thực hiện dù họ có trách nhiệm - nghĩa vụ khác nhau. Khi các phòng ban cùng tập trung và hướng đến các mục tiêu cốt lõi nhất của doanh nghiệp thì việc họ có thể đồng thuận về các kết quả chính là hoàn toàn có thể.


5. Không lý giải được các phân bổ OKR xuống phía dưới - Not explaining how to cascade OKRs

Thứ nhất, cách phân bổ OKR từ phía trên xuống sẽ là vấn đề hoặc gây khó khăn cho các tầng nhân sự phía dưới khi mà các mục tiêu ở phía trên có khả năng gây mâu thuẫn, va đập hoặc triệt tiêu lẫn nhau. Thứ hai, nếu như OKR ở tầng trên đã nhất quán thì cũng còn tùy thuộc vào độ hiểu biết, độ hợp tác của các phòng ban ở phía dưới. Trong trường hợp một tổ chức mang tính phân quyền, nơi mà các phòng ban biệt lập với nhau, đây chính là một chi phí rất cao và đặc biệt nên được coi là một loại lãng phí lớn trong doanh nghiệp cần phải loại bỏ trong năm 2023 và các năm tiếp theo của quá trình suy thoái.Theo bạn đâu là thách thức lớn nhất?

  • 1. Không thể xác định được mục tiêu chính

  • 2. Quá nhiều kết quả chính

  • 3. Không tính đến cổ đông & khách hàng khi thiết lập OKR

  • 4. Không chia sẻ kết quả chính giữa các phòng ban

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individuals & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork.co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to preparing for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


11 views0 comments

Comments


bottom of page