top of page

Nhân sự FGL nói gì về OPC?

Sau buổi training OPC với WEATWORK.CO, các chuyên viên nhân sự tham gia đào tạo của công ty Fashion Garments Limited (FGL) nhận xét gì ?


Nhận xét thứ 01:
"Biết mình muốn gì, biết khách hàng cần gì nhưng lại không thể nêu rõ đó là cái gì và không thể tìm ra phương thức tốt nhất phục vụ khách hàng nhưng sau khi training với RespectVN đã có thể Gọi tên được điều mình muốn và nó đã thành công 50% , là có thể sẵn sàng hành động mục tiêu đó. Định vị được vai trò và vị trí của mình trong công ty để có những phương thức làm việc phù hợp với các phòng ban liên quan để mang lại hiệu quả kinh doanh .Sau khi tham gia đào tạo cùng Respectvn đã biết cách làm cho mục tiêu đạt được mang tính khả thi và không bỏ xót dù là chi tiết nhỏ. OPC rất phù hợp với tất cả các phòng ban, các tổ chức"

Ms Khánh Đoan ( Bộ phận trách nhiệm xã hội)


Nhận xét thứ 02:"Thay đổi quyết định nhanh nhưng thiếu chắc chắc vì không nắm rõ nội bộ chỉ khiến cho hiện trạng doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực trong và sau Covid19" - Đến cả người máy Sofia cũng phát điên - burnouts - chứ đừng nói gì đến nhân sự"

Ms Jess(Bộ phận truyền thông)

Nhận xét thứ 03:


“Thấy được vai trò, giá trị của HR như thế nào trong Business Model. Hiểu rõ hơn về vị trí của HR trong việc mang lại Revenue Streams cho công ty là như thế nào .Ngay sau training sẽ làm việc với phòng ban liên quan, đặc biệt bộ phận có tương tác đầu tiên với khách hàng để hiểu được yêu cầu của khách hàng là gì, mong đợi khách hàng ra sao từ đó có phân tích nhất định để có đóng góp đáp ứng lợi ích khách hàng mong muốn nhận được .Bản thân mình nghĩ ra ý tưởng muốn trình bày ý tưởng ngắn gọn, nhanh chóng nhất mà vẫn đầy đủ ý nhưng lại không làm được và sau khi học Busniess Model từ Respectvn thì đã tìm ra được cách trình bày ý tưởng 1 cách nhanh gọn nhất, đầy đủ nhất, giúp cho người mới lần đầu tiếp cận cũng có thể dễ dàng tiếp cận và dễ hiểu nhất không cần giải thích nhiều"

Ms Vy ( Bộ phận nhân sự )

Nhận xét thứ 04:


“Tư duy về Lean trong Quản trị nhân lực là cần thiết,hiểu rõ Lean trong HR cần làm nhưng chưa làm được. Đúng theo định nghĩa của Lean là không ngừng cải thiện, giảm thiểu lãng phí đúng theo giá trị khách hàng chi trả. Vừa thấy được vai trò HR trong business là như thế nào, vừa là Lean Thinking. Với cơ hội học OPC với Respectvn trong thời gian ngắn mà các bạn rất trẻ đang trong quá trình thực tập chứ chưa chính thức làm việc cũng có thể tiếp cận và hiểu được giá trị công việc của mình từ đây là gì, cần nhìn nó không chỉ là theo yêu cầu mà hãy nhìn nó xem đầu ra công việc của mình đáp ứng như thế nào với cái mà khách hàng đang mong đợi và sẵn sàng chi trả cho mình. One Team, One Goal là khẩu hiệu ai cũng có thể nói được nhưng để cùng nhau xác định lại, cùng nói ra được quan điểm để đi đến một mục tiêu chung để đạt được giá trị cho khách hàng tốt nhất lại là điều khó và nó cứ nằm rải không ai có thể tìm ra được nhưng OPC đã giúp mang lại 1 khái niệm chung, mang lại sự kết nối cho mỗi thành viên trong tổ chức để cùng nhau đóng góp cho business”
Ms Ngọc ( HR Manager )

Nhận xét thứ 05:


“Sau training với Respectvn, em nhận được nhiều kiến thức tiên phong và mới về chuyên ngành cũng như cùng tạo dựng một ngôi nhà HR chung theo tiêu chuẩn kiến thức quốc tế. Thay vì những gạch đầu dòng về các mục tiêu thì nay thay vào đó là sự hình thành Value Stream cho việc vận hành công việc của mình, chỉ ra được mục tiêu công việc của mình rõ ràng và cụ thể nhất "
Ms Lâm ( HR assistant)

Nhận xét thứ 06:


“ Sau buổi training, em học được cách chỉ tập trung vào trọng tâm câu hỏi để tìm ra được câu trả lời chứ không nghĩ xa hơn để rồi câu trả lời sẽ lan man sang hướng khác cũng giống việc cần xác định rõ nhu cầu khách hàng là gì chứ không nghĩ rằng cái đó mình đã có rồi thì mình mang đi bán để biết cách thay đổi mang lại giá trị phù hợp nhu cầu của khách hàng”

Mr. Hoàng (HR assistant )


Nhận xét thứ 07:


“ Ấn tượng nhất là kiến thức về Customer Journey ( Hành trình khách hàng), hiểu rõ khách hàng trải qua những gì trong hành trình đó và họ cần gì từ phía FGL để họ có được điều họ mong muốn. Đặc biệt nhất là nhận rõ ra vai trò của mình trong hành trình đó của khách hàng”

Ms Nhi ( HR assistant)


Qua chia sẻ của nhân sự FGL, điều gì về OPC khiến bạn cảm thấy hữu ích nhất?

  • Xác định và đạt được mục tiêu và không bỏ xót chi tiết nhỏ

  • Xác định giá trị mình trao đi có hợp với khách hàng không

  • Tìm được cách trình bày ý tưởng 1 cách nhanh gọn nhất

  • OPC mang lại sự kết nối cho mỗi thành viên trong tổ chức----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individual's & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork. co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to prepare for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


6 views0 comments

Comments


bottom of page