top of page

THE CURVE | Chuyển đổi từ quản lý thời gian sang quản lý kết quả - Bắt đầu từ đâu?

Thương Nguyễn - Linh Phạm - Weatwork.co


Covid19 khiến nhiều nhà lãnh đạo buộc phải quyết tâm chuyển đổi từ tư duy quản lý con người bằng THỜI GIAN và ĐẦU VIỆC sang quản lý bằng MỤC TIÊU & KẾT QUẢ. Thế nhưng không phải ai cũng biết phải bắt đầu từ đâu và nhiều công ty tổ chức thất bại từ khi ngay khi khởi động.


Chị Thương Nguyễn - chuyên gia huấn luyện nhiều kinh nghiệm về chuyển đổi tổ chức của Weatwork.co - chia sẻ năm (5) điều kiện cần cơ bản để một doanh nghiệp chuyển đổi từ quản lý thời gian sang quản lý bằng kết quả công việc.


1. Lãnh đạo cao nhất hiểu rõ lợi ích của Quản lý bằng kết quả


Tại nhiều doanh nghiệp đang ưu tiên doanh thu, lợi nhuận mà chưa chú trọng quản trị con người, nếu lãnh đạo cấp cao nhất chưa hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi từ quản lý bằng thời gian (time-based management) sang quản lý bằng kết quả (result-based management), thì mọi nỗ lực của các quản lý tầm thấp hơn có thể trở thành vô nghĩa.

Lợi ích cơ bản của Quản lý bằng Kết quả so với Quản lý bằng Thời gian là công việc cụ thể của mỗi cá nhân sẽ đóng góp trực tiếp, không phải gián tiếp, cho Mục tiêu phát triển của Doanh nghiệp

Tức là thay vì trả lương nhân sự bằng 8 giờ làm việc hàng ngày, trong khi chưa chắc 8 giờ đó tạo ra kết quả công việc mà doanh nghiệp cần nhất, lãnh đạo cần đặt KẾT QUẢ công việc lên hàng đầu - trong đó kết quả chính là phần đóng góp cụ thể (có thể đo lường được) vào mục tiêu chính quan trọng nhất của công ty.


⛵️ Đây là lợi ích rõ ràng nhất, không chỉ giúp từng cá nhân hướng đến hiệu quả công việc, mà còn giúp lãnh đạo cao nhất hiểu rõ chất lượng nhân sự toàn doanh nghiệp, từ đó quyết định trạng thái tăng trưởng nào nào toàn tổ chức có thể đạt tới giữa Đại dịch Covid19.2. Hiểu rõ Phương pháp Quản lý bằng Kết quả công việc


Người đứng đầu & chịu trách nhiệm cao nhất về Chiến lược KHÔNG thể giúp Lãnh đạo cao nhất hiểu rõ LỢI ÍCH & CHI PHÍ của việc chuyển đổi từ Quản lý bằng thời gian sang Quản lý bằng Kết quả công việc, nếu KHÔNG hiểu rõ CÁCH THỨC hay phương pháp chuyển đổi.

"Có nhiều cách hiểu về Quản lý Kết quả công việc. Nhưng chắc chắn đó không phải là mỗi người lên một danh sách kết quả công việc của mình rồi gộp lại thành MỘT SIÊU DANH SÁCH kết quả phát triển của một doanh nghiệp

Nếu quản lý nhân sự và hiệu suất làm việc chỉ đơn giản như vậy, thì cần gì đến vị trí Giám đốc nhân sự & phát triển tổ chức?


Quản lý nhân sự dựa vào Kết quả làm việc phụ thuộc rất nhiều vào cách thức thiết lập & đánh giá MỤC TIÊU của công ty, của đơn vị, của đội nhóm và của cá nhân thuộc đội nhóm đó.


Đọc thêm ở đây để hiểu về Phương pháp quản trị nhân sự bằng Kết quả


3. Trình bày Chiến lược chuyển đổi trên Một trang giấy


Là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chuyển đổi từ Quản lý bằng thời gian sang Quản lý bằng Kết quả công việc, bạn chắc chắn không chỉ hiểu về Phương pháp chuyển đổi, mà còn phải trình bày được toàn bộ Chiến lược chuyển đổi để Lãnh đạo hiểu và chấp nhận trong khoảng thời gian ngắn nhất.


Có nhiều cách để trình bày một Chiến lược, nhưng không gì hiệu quả và thiết thực hơn là trình bày trên MỘT TRANG GIẤY.


Vì sao? Vì thực tế chứng minh nếu bạn đủ hiểu, đủ kiến thức và đủ tự tin về Chiến lược của mình, bạn có thể thu gọn mọi thông tin quan trọng nhất vào Một trang giấy để Lãnh đạo nắm được tinh thần chung, khi họ cần thêm thông tin, bạn có thể bổ sung bằng các văn bản sau đó.


95% các lãnh đạo tập đoàn doanh nghiệp được hỏi đều mang muốn nhận được một đề xuất sáng kiến, dự án, chiến lược, v.v. trên một trang giấy.

Đọc thêm về Phát triển Đề xuất trên một trang giấy tại đây


4. Truyền thông nội bộ theo chiều dọc/ngang trên Một trang giấy


Sau khi lãnh đạo đồng ý với Chiến lược chuyển đổi từ Quản lý bằng thời gian sang Quản lý bằng Kết quả công việc, bạn cần đảm bảo việc truyền thông nội bộ được diễn ra ở cả hai chiều dọc và ngang. Thực tế cũng đã chứng minh, truyền thông trên một trang giấy có thể :


(i) Đảm bảo đồng nhất về thông điệp và đồng bộ về nội dung truyền thông

(ii) Tránh những thông tin sai lệch và tránh hiểu lầm hiểu sai trong nội bộ

Thách thức lớn nhất của Quản lý nhân sự bằng Kết quả công việc là mọi cá nhân phải xác định được 20% công việc quan trọng nhất để đạt được 80% Mục tiêu của toàn tổ chức

Theo đó, truyền thông theo chiều dọc đảm bảo nỗ lực đảm bảo Mục tiêu từ trên đi xuống dưới - Mục tiêu lớn (80%) của công ty được tuyên bố cụ thể và phân bổ chặt chẽ xuống dưới thì đội ngũ & cá nhân mới có thể xác định được (20%) Kết quả công việc quan trọng nhất.


Truyền thông theo chiều ngang đảm bảo chất lượng thông tin giữa các vị trí ngang hàng về trách nhiệm trên sơ đồ tổ chức. Mục đích căn bản là để các vị trí này hỗ trợ lẫn nhau (chứ không mâu thuẫn) trong khi thực hiện các Kết quả chính trong khi nỗ lực đạt được Mục tiêu lớn nhất của tổ chức.


5. Đảm bảo mọi nhân sự hiểu Chiến lược trước khi triển khai


Đây là cách nhanh nhất để việc chuyển đổi từ quản lý thời gian sang quản lý kết quả diễn ra trong thời gian ngắn nhất.


Nhiều quản lý cho rằng "Chiến lược" chỉ dành cho nhân sự cấp cao, nhưng thực tế cấp đơn vị, phòng ban và cấp "đội nhóm" cũng cần có "chiến lược" của riêng họ và các cá nhân cần hiểu rõ chiến lược đó.

Động lực tâm lý của cá nhân được đẩy lên cao nhất khi nội bộ tổ chức cùng nhất quán & quyết liệt khi thực hiện một Chiến lược. Điều ngược lại xảy ra nếu nội bộ thiếu thống nhất & lãnh đạo thiếu quyết liệt.

⛵️ Cần chuẩn bị yếu tố tâm lý cho các cá nhân khi thay đổi thói quen từ làm việc theo thời gian sang làm việc theo Kết quả. Trong đó khâu xác định Mục tiêu & Kết quả chính là quan trọng nhất, quyết định mọi thành bại của cả Chiến lược chuyển đổi.Yếu tố nào bạn cho là quan trọng nhất trong việc chuyển từ quản lí thời gian sang quản lí kết quả

  • Lãnh đạo cao nhất hiểu rõ lợi ích của Quản lý bằng kết quả

  • Hiểu rõ Phương pháp Quản lý bằng Kết quả công việc

  • Trình bày Chiến lược chuyển đổi trên Một trang giấy

  • Truyền thông nội bộ theo chiều dọc/ngang trên Một trang giấy


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co là Nền tảng Gắn kết Đội ngũ & Phát triển tổ chức đầu tiên & duy nhất cho đến thời điểm này tại Việt Nam.


Các sản phẩm của Weatwork.co mang đặc trưng mô hình hóa, hình ảnh hóa & truyền cảm hứng cho các tổ chức và cá nhân thông qua các thiết kế logics, các hình ảnh infographics, các video clips & tranh biếm họa.


Sứ mệnh của Weatwork.co còn là đánh giá lại các mô hình phát triển tổ chức tại Việt Nam & trên thế giới, với mục tiêu quan trọng nhất là chuẩn bị cho các cá nhân làm việc vì mục tiêu, các tổ chức đặt con người vào vị trí trung tâm, trước những biến động không ngừng đang diễn ra trên thế giới.


Đọc thêm về Nền tảng WEATWORK tại đây


Đọc thêm về Mô hình Đồng thuận OKR trên Business Model Canvas tại đây ------8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page