top of page

tình trạng hiện tại củatính chủ động trong tổ chức của bạn?

NGƯỜI NÀO SAY

“Một tổ chức chủ động là một tổ chức có đầy những người chủ động hành động”.

—  Jane, Head của một trường quốc tế

SỰ CHỦ ĐỘNG

"EACH & EVERY PROACTIVE MIND MAKES A PROACTIVE ORGANISATION" 

Brain Teaser

Các tổ chức chủ động được tạo ra từ những bộ óc chủ động, những người luôn đi trước "được yêu cầu làm điều gì đó"

MỘT MẢNG NHỮNG TÂM TRÍ CHỦ ĐỘNG

Brain Teaser
-Tôi biết chúng ta đang làm gì (V)
- Tôi sẽ cho bạn biết tại sao (V)
- Anh sẽ đi cùng em (V)
-Không cần nói với tôi (X)
- Anh có biết gì đâu (X) 
- Bạn không thể bảo tôi phải làm gì (X)
- Chúng tôi không thể chờ đợi (V)
- Chúng ta có thể giải quyết nó tốt hơn  (V)
- Đừng ở đó lâu (V)
- Anh luôn wrong (X)
- Tôi là người duy nhất đúng (X)
- Anh phải nghe em (X)

KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU CÓ TƯ DUY CHỦ ĐỘNG. HỌ CẦN BỐI CẢNH TỐT HƠN ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI

04 CÂU ĐỐ HỒ SƠ TỔ CHỨC CUNG CẤP BỐI CẢNH ĐỂ CHUYỂN HÓA TƯ DUY CHỦ ĐỘNG

TÁCH RỜI

ĐỒNG BỘ

VƯỢT QUA

BUỘC PHẢI PHÙ HỢP

Brain Teaser

BẮT ĐẦU HỘI THẢO BỔ SUNG 04 GIỜ 

Lên lịch tham gia Team Excellence Workshop miễn phí trong bốn giờ để bắt đầu phát triển nhóm của bạn ngay hôm nay. Hội thảo được thiết kế dành riêng cho bạn - không mất phí & zero commitment . Tất cả những gì nhóm của bạn phải làm là bắt đầu Tổ chức xuất sắc của riêng bạn Chương trình mang lại ROI cao nhất trong lịch sử của bạn. 

bottom of page