top of page

CẬP NHẬT

CẬP NHẬT

OPC-SPA
OPC-SPA
OPC-KIT
OPC-HK
11ebaad77e89bfd7e6986_edited
8d9339afedf12caf75e05_edited
OPC-F0
OPC-SM
OPC-SEC
OPC-ENG
OPC-OM

BỘ TIẾN ĐỘ

ĐÁNH GIÁ

93b_Objectives & Key results.png
OKR MỚI NHẤT VỀ
ĐÁNH GIÁ CHỈ ĐỊNH THẬT NHẤT OKR
 
WeAGREE          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_WeLEARN          WeTAKE /WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

CHÚ Ý

53_UpsideDownT.png
OKR THỐNG NHẤT
Specify 80/20 OKR on BMC
 
WeAGREE          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_WeLEARN          WeTAKE /WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

THỪA NHẬN

64_Tang Bang Troi.png
OKR MỚI NHẤT VỀ
Chấp nhận điểm đau OKR
 
WeAGREE          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_WeLEARN          WeTAKE /WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

CĂN CHỈNH

12_BusinessCanvas_EN.png
OKR MỚI NHẤT VỀ
Điểm giảm OKR được giảm
 
WeAGREE          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_WeLEARN          WeTAKE /WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

ĐẠT ĐƯỢC

93a_Objectives & Key results.png
OKR MỚI NHẤT VỀ
Đạt được OKR và giải thích là SAO
 
WeAGREE          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_WeLEARN          WeTAKE /WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

MỘT ĐỘI - MỘT MỤC TIÊU

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone_edited.webp
76_GenToChuc_edited.webp

ĐỒNG THUẬN OKR 
ĐỒNG Ý OKR

10 TUẦN

BỆ PHÓNG OKR 
KHỞI ĐỘNG OKR

10 TUẦN - 21/11 - 20/2/2022

TĂNG TRƯỞNG OKR 
TĂNG TRƯỞNG OKR

10 TUẦN - 21/2 -20/5/2022

Mục tiêu chính: 

Lãnh đạo & trưởng nhóm/dự án xây dựng:

 1. Hướng dẫn (bằng hình ảnh) lộ trình & tiêu chuẩn chắc chắn Tăng trưởng OKR dựa trên sự hài lòng của Khách hàng;

 2. Hướng dẫn (bằng hình ảnh) lộ trình & tiêu chuẩn chắc chắn Tăng trưởng OKR dựa trên năng lực chắc chắn sự hài lòng của Khách hàng của Nhân sự công ty;

Kết quả chính (Công thức 5A)

 • ĐÁNH GIÁ: Tựđánh giáNăng lực Tăng trưởng OKR (dựa trên Kết quả Đồng Thuận OKR & Bệ phóng OKR hiện có)

 • TRUY CẬP: Tự cải thiện khả năngcận kềkhái niệm, công cụ Tăng trưởng OKR 

 • THỪA NHẬN: Cùng chủ động xác định &chấp nhận"điểm đau" Tăng trưởng OKR

 • CĂN CHỈNH: Cùng cải thiện năng lực "giảm đau" với OKR để tăng tínhmount

 • ACHIEVE: Cùng nâng cao khả năng gọi tên & lý giải do (không)chắc chắn Lộ trình Tăng trưởng OKR đề ra

Cách thức thực hiện 

 1. Chúng ta đồng ý: Thống nhất cơ bản về Tăng trưởng OKR dựa vào Khách hàng

 2. Chúng ta học hỏi: Huấn luyện trực tuyến 8 giờ (tối đa 30 người)  

 3. Chúng ta lấy: Cá nhân/Nhóm thực hiện Thử kỹ thuật trực tuyến Hướng dẫn Tăng trưởng OKR trong vòng 7 ngày trên nền tảng

 4. chúng tôi CHIA SẺ: Huấn luyện viên chia sẻ đánh giá/tư vấn trên mỗi Hướng dẫn Tăng trưởng OKR nhận được sau khi thử thách (trao đổi 1:1 trong 1 giờ/người);

 5. chúng tôi HÀNH ĐỘNG: Cá nhân/Nhóm hành động/áp dụng Hướng dẫn Tăng trưởng OKR trên thực tế 

 

     Tải tài liệu

Đăng kí học

Mục tiêu chính: 

​Lãnh đạo, đội ngũ & cá nhân cùng:

 1. Đồng thuận về OKR toàn tổ chức;

 2. Đồng thuận về nhóm/dự án OKR;

 3. Đồng thuận về OKR cá nhân (không bắt buộc);

Kết quả chính (Công thức 5A)

 • ĐÁNH GIÁ: 100% kernels could selfđánh giáHIỆN TƯỢNG QUẢN TRỊ MỤC TIÊU - OKR

 • TRUY CẬP: 100% nhân sựcận kềkhái niệm, khung, công cụ phát triển khai OKR 

 • THỪA NHẬN: 100% nhân sự chủ được xác định &chấp nhậnOKR "điểm đau"

 • CĂN CHỈNH: 100% nhân sự tìm cách "giảm đau" để tăng tínhmountOKR

 • ĐẠT ĐƯỢC: 100% nhân sự gọi tên & lý giải do (không)đạt được OKR đề ra

Quy trình thực hiện (Công thức 5WE)​

 1. Chúng ta đồng ý: Thống nhất cơ bản về tư duy Quản trị Mục tiêu - triển khai OKR 

 2. Chúng ta học hỏi: Tham gia 5 buổi huấn luyện trực tuyến 8 giờ (tối đa 30 người)  

 3. Chúng ta lấy: Cá nhân/Nhóm thực hiện Thử bộ dựng trực tuyến OKR  trong vòng 7 ngày trên nền tảng WEATWORK

 4. chúng tôi CHIA SẺ: Huấn luyện viên chia sẻ đánh giá/tư vấn trên mỗi OKR nhận được sau khi thử kỹ thuật (trao đổi 1:1 trong 1h/người);

 5. chúng tôi HÀNH ĐỘNG: Cá nhân/Nhóm ghi nhận hành động/áp dụng OKR trên thực tế 

 

   Load tài liệu

Đăng kí học

Mục tiêu chính: 

Lãnh đạo & trưởng ngũ đội/dự án xây dựng:

 1. Lãnh đạo & trưởng ngũ đội/dự án xây dựng:

 2. Tháp tuân thủ nguyên tắc OKR tối thiểu 

 3. Gói phúc lợi tạo động lực đạt được OKR

 4. OKR tối thiểu của trách nhiệm OKR

 5. ​Phễu hợp nhất thông tin OKR 

 6. Hướng dẫn (bằng hình ảnh) gắn kết 4 mảnh ghép - bệ phóng đạt được đề xuất OKR

Quy trình thực hiện (AAAAA - 5A)

 • ĐÁNH GIÁ: Tựđánh giáOKR zooming (từ kết quả tạo OKR đồng thuận)

 • TRUY CẬP: Tự cải thiện khả năngcận kềkhái niệm, công cụ tạo Bệ phóng OKR 

 • THỪA NHẬN: Cùng chủ động xác định &chấp nhận"điểm đau" của Phóng to OKR

 • CĂN CHỈNH:Cùng với cải thiện năng lực "giảm đau" để tăng tínhmount4 mảnh ghép

 • ĐẠT ĐƯỢC: Cùng nâng cao khả năng gọi tên & lý giải do (không) tạo được Bệ phóngOKR

Cách thức thực hiện 

 1. Chúng ta đồng ý: Thống nhất cơ bản về Bệ phóng OKR 

 2. Chúng ta học hỏi: Huấn luyện trực tuyến 8 giờ (tối đa 30 người)  

 3. Chúng ta lấy: Cá nhân/Nhóm thực hiện Thử bộ trực tuyến xây dựng Bệ phóng OKR  trong vòng 7 ngày trên nền tảng 

 4. chúng tôi CHIA SẺ: Huấn luyện viên chia sẻ đánh giá/tư vấn trên mỗi Bộ giải phóng OKR nhận được (trao đổi 1:1 trong 1h/người);

 5. chúng tôi HÀNH ĐỘNG: Cá nhân/Nhóm hành động/áp dụng Bệ phóng OKR trên thực tế 

 

     Tải tài liệu

Đăng kí học
bottom of page