top of page

WEact

​by WEATWORK

Dành cho Lãnh đạo

 

Gói đào tạo WEact kết hợp Tư vấn 1:1 dành cho Lãnh đạo đội ngũ, dự án & doanh nghiêp. Tất cả trên một nền tảng trực tuyến nhưng có điều chỉnh theo yêu cầu  đào tạo trực tiếp . Min 3 Max 5 buổi làm việc 

☑️  ​​Đào tạo & tư vấn/khai vấn chỉ trên 01 trang giấy

☑️  ​​Điều chỉnh nội dung theo yêu cầu cá nhân

☑️  ​​Kèm Báo cáo trực tuyến cập nhật từng buổi 

Dành cho Nhiều team

 

Gói đào tạo WEact kết hợp Tư vấn MULTI-TEAM dành cho Nhiều team cùng chức năn (front-end hoặc back-end). Tất cả trên một nền tảng trực tuyến nhưng có điều chỉnh theo yêu cầu  đào tạo trực tiếp . Min 6 Max 10 buổi làm việc 

☑️  ​​Đào tạo & tư vấn/khai vấn chỉ trên 01 trang giấy

☑️  ​​Điều chỉnh nội dung theo yêu cầu đồng nhất 

☑️  ​​Kèm Báo cáo trực tuyến cập nhật từng buổi 

Dành cho Một team

 

Gói đào tạo WEact kết hợp Tư vấn SINGLE-TEAM dành cho Đội ngũ  dưới 20 thành viên. Tất cả trên một nền tảng trực tuyến nhưng có điều chỉnh theo yêu cầu  đào tạo trực tiếp . Min 3 Max 5 buổi làm việc 

☑️  ​​Đào tạo & tư vấn/khai vấn chỉ trên 01 trang giấy

☑️  ​​Điều chỉnh nội dung theo yêu cầu của Team 

☑️  ​​Kèm Báo cáo trực tuyến cập nhật từng buổi 

Dành cho Doanh nghiệp

 

Gói đào tạo WEact kết hợp Tư vấn ALL-ORG dành cho toàn bộ Doanh nghiêp (front-end & back-end). Tất cả trên một nền tảng trực tuyến nhưng có điều chỉnh theo yêu cầu  đào tạo trực tiếp. Min 8 Max 15 buổi làm việc. 

☑️  ​​Đào tạo & tư vấn/khai vấn chỉ trên 01 trang giấy

☑️  ​​Điều chỉnh nội dung theo yêu cầu đồng nhất 

☑️  ​​Kèm Báo cáo trực tuyến cập nhật từng buổi 

Tại sao bạn cần WEact by WEATWORK?

"Vì tôi muốn tìm một
giải pháp thực sự khác biệt về xây dựng đội ngũ hành động."
Smiling Man_edited_edited.png
bottom of page