top of page

CHÚNG TÔIhành động

​byWEATWORK

Red for Leader

 

Gói đào tạo WEact kết hợp Tư vấn 1:1 dành cho Lãnh đạo ngũ, dự án & doanh nghiệp. Tất cả đều trên nền tảng trực tuyến nhưng có điều chỉnh theo yêu cầu  đào tạo trực tiếp . Tối thiểu 3 Tối đa 5 buổi làm việc 

☑️  ​​Đào tạo & tư vấn/khai vấn chỉ trên 01 trang giấy

☑️  ​​Điều chỉnh nội dung theo yêu cầu cá nhân

☑️  ​​Đính kèm báo cáo trực tuyến cập nhật từng buổi sáng 

Dành cho nhiều nhóm

 

Gói đào tạo WEact kết hợp Tư vấn MULTI-TEAM dành cho nhiều nhóm cùng chức năng (front-end hoặc back-end). Tất cả đều trên nền tảng trực tuyến nhưng có điều chỉnh theo yêu cầu  đào tạo trực tiếp . Tối thiểu 6 Tối đa 10 buổi làm việc 

☑️  ​​Đào tạo & tư vấn/khai vấn chỉ trên 01 trang giấy

☑️  ​​Điều chỉnh nội dung theo yêu cầu đồng nhất 

☑️  ​​Đính kèm báo cáo trực tuyến cập nhật từng buổi sáng 

Dành cho một nhóm

 

Gói đào tạo WEact kết hợp Tư vấn SINGLE-TEAM dành cho Đội ngũ  dưới 20 thành viên. Tất cả đều trên nền tảng trực tuyến nhưng có điều chỉnh theo yêu cầu  đào tạo trực tiếp . Tối thiểu 3 Tối đa 5 buổi làm việc 

☑️  ​​Đào tạo & tư vấn/khai vấn chỉ trên 01 trang giấy

☑️  ​​Điều chỉnh nội dung theo yêu cầu của Team 

☑️  ​​Đính kèm báo cáo trực tuyến cập nhật từng buổi sáng 

Reserved for Business

 

Gói đào tạo WEact kết hợp Tư vấn ALL-ORG dành cho toàn bộ Doanh nghiệp (front-end & back-end). Tất cả đều trên nền tảng trực tuyến nhưng có điều chỉnh theo yêu cầu  đào tạo trực tiếp. Tối thiểu 8 Tối đa 15 buổi làm việc. 

☑️  ​​Đào tạo & tư vấn/khai vấn chỉ trên 01 trang giấy

☑️  ​​Điều chỉnh nội dung theo yêu cầu đồng nhất 

☑️  ​​Đính kèm báo cáo trực tuyến cập nhật từng buổi sáng 

Tại sao bạn cần WEact by WEATWORK?

"Bởi vì tôi muốn tìm một
giải pháp thực sự khác biệt về xây dựng đội ngũ hành động."
Smiling Man_edited_edited.png
bottom of page