top of page

​XIN CHÀO WEATWORK 2022! 2021

COVID19 KHIẾN CHÚNG TA THAY ĐỔI TƯ DUY LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO WEATWORK 2022

"Chúng ta đang thay đổi tư duy làm việc như thế nào" luôn là một câu hỏi khó và hiếm khi được trả lời một cách toàn diện trước Covid19. Tuy nhiên khi Covid19 xuất hiện vào năm 2020, câu hỏi này, thật thú vị, đã được trả lời một cách đầy đủ hơn bao giờ hết.

Đơn giản vì trước Covid19, doanh nghiệp & tổ chức có nhiều thời gian, cơ hội và nguồn lực. Họ thấy không cần quá gấp gáp để thay đổi, họ chấp nhận mắc sai lầm, bỏ thời gian sửa sai và từ từ cải thiện cách làm việc. Khi Covid19 tràn tới, thời gian và nguồn lực khan hiếm lại trở thành động lực rất lớn để nhiều tổ chức quyết tâm kiện toàn tổ chức, quản lý hiệu quả hơn, tăng năng suất làm việc để đạt mục tiêu kinh doanh trong thời gian ngắn nhất.

Trước Covid19, nhiều nhà lãnh đạo thừa nhận tổ chức của họ đang ngày càng trở nên "cồng kềnh", "phức tạp" với con người "thiếu chủ động", "thiếu hiệu quả". Đối mặt với Covid19, họ cũng là số ít dám thừa nhận điểm đau, chấp nhận thay đổi, và quyết tâm hướng đến sự "agile - nhanh nhạy", "resilient - có sức bật", "goal-driven - hướng tới mục tiêu" trong một thời gian ngắn.

Họ là hơn 30 tổ chức doanh nghiệp đã tham gia sử dụng một phần và toàn phần Nền tảng tổ chức học tập & gắn kết đội ngũ Weatwork.co do RespectVN nghiên cứu & phát triển từ năm 2015. 

Mục tiêu quan trọng nhất của Nền tảng Weatwork.co là giúp lãnh đạo & đội ngũ trong một doanh nghiệp thay đổi tư duy làm việc và lãnh đạo chiến lược trong thời gian ngắn nhất, ít chi phí xung đột nhất, thông qua những mô hình quản trị kinh điển nhưng được đơn giản hóa bằng tư duy thiết kế - design thinking & công nghệ.

​Báo cáo này tóm lược những kết quả chính trong quá trình các tổ chức doanh nghiệp sử dụng Nền tảng Weatwork.co để xây dựng & triển khai chiến lược tăng cường hiệu suất làm việc.

10_SucBatCuaToChuc.png

Sức bật giúp toàn tổ chức vượt qua Đại dịch

Trong năm 2021, hơn 30 doanh nghiệp đã tham gia sử dụng Nền tảng tổ chức học tập & gắn kết đội ngũ của Weatwork.co

KẾT QUẢ THAM GIA

tổ chức doanh nghiệp thuộc các ngành dịch vụ như khách sạn, trường học, công ty tư vấn, công ty công nghệ

average rating is 4.5 out of 5

30

Lãnh đạo của 30 doanh nghiệp tổ chức đều là những người đã tìm kiếm từ lâu một mô hình quản trị mục tiêu hiệu quả để thúc đẩy các cá nhân & đội ngũ đồng lòng làm việc vì mục tiêu chuan, hợp tác ở mức cao nhất nhưng chi phí xung đột ở mức thấp nhất.

Sau một thời gian ngắn tiếp cận, họ nhanh chóng hiểu rằng Nền tảng Weatwork với 03 modules - Đồng thuận OKR - Bệ phóng OKR - Tăng trưởng OKR có thể chính là mô hình lý tưởng cần thí điểm. 

​Báo cáo được chia làm 03 phần để tóm lược kết quả tham gia của các tổ chức doanh nghiệp. Phần một (i) giới thiệu kết quả tham gia
Một nền tảng - Ba modules (cũng là Ba gói giải pháp cần có để chuyển đổi tổ chức trong thời gian ngắn nhất). Phần hai (II) cung cấp phân tích tiến bộ cơ bản Mỗi Kết quả - Một  cơ hội chuyển mình của các tổ chức tham gia và và Phần ba (III) bao gồm Khuyến nghị cơ bản về Một cam kết - Ngàn nỗ lực mà lãnh đạo & nguồn nhân lực cần có.

Anchor 1

I.

MỘT NỀN TẢNG - BA MODULE
CHUYỂN ĐỔI TƯ DUY & TỔ CHỨC 

Một nền tảng chỉ có thể giúp một tổ chức tăng cường văn hóa học tập và khả năng gắn kết đội ngũ nếu đảm bảo ít nhất 03 yếu tố cơ bản sau:

 • Thứ nhất, sử dụng cùng một ngôn ngữ phổ biến với mọi tầng nhân sự.

 • Thứ hai, tiếp cận những mô hình kinh điển đã được chứng minh rộng rãi.

 • Thứ ba, tối giản & hệ thống hóa những kiến thức quản trị quan trọng nhất.


Đây là những lý do chính nền tảng WEATWORK được phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển văn hóa tổ chức học tập & gắn kết đội ngũ một cách đơn giản nhất & tiết kiệm thời gian nhất. 

Nền tảng WEATWORK bao gồm ba (3) module tại ba (3) giai đoạn chuyển đổi tổ chức tiên tục, bao gồm:

 • Giai đoạn 1 - Đồng thuận OKR - Đồng thuận Mục tiêu & Kết quả chính trên Mô hình kinh doanh BMC

 • Giai đoạn 2 - Bệ phóng OKR - 04 miếng ghép tạo bệ phóng vững chắc để đạt được Mục tiêu/Kết quả 

 • Giai đoạn 3 - Thương hiệu OKR - Mọi nhân sự chung Một tiếng nói vì Một lời hứa với khách hàng

93a_Objectives & Key results.png
27/30

​Đồng thuận OKR 

27 tổ chức quản lý tốt mục tiêu trên Mô hình kinh doanh BMC

Quản lý tốt Mục tiêu Tổ chức

Quản lý tốt Mục tiêu Dự án 

Quản lý tốt Mục tiêu Phòng ban 

Quản lý tốt Mục tiêu Đội nhóm

Quản lý tốt Mục tiêu Cá nhân 

81_PuzzleDone.png
18/30

​Bệ phóng OKR 

18 tổ chức xây dựng nền tảng vững chắc làm bệ phóng OKR

Tối ưu tháp nguyên tắc tối thiểu

Tối ưu cây trách nhiệm tối thiểu 

Tối ưu Động lực làm việc

Tối ưu Phễu thông tin ​tối thiểu

Gắn kết 4 yếu tố tạo bệ phóng OKR

76_GenToChuc_Eng.png
24/30

Thương hiệu OKR 

24 thúc đẩy thương hiệu thị trường từ thương hiệu nội bộ 

Xác định ​Một lời hứa vs K.hàng

Xác định 01 tiếng nói từ bên trong

Gắn kết 01 Lời hứa & 01 Tiếng nói

Tối ưu 01 Lời hứa & 01 Tiếng nói

Định vị Thương hiệu trên Giá trị

Một nền tảng tổ chức học tập & gắn kết đội ngũ gồm ba (3) modules được RespectVN phát triển sau hơn 10 năm nghiên cứu hành vi tổ chức & đội ngũ của hàng trăm doanh nghiệp trong các dự án nâng cao năng lực toàn quốc và trong khu vực mà RespectVN được tham gia với vai trò tư vấn chiến lược.


Có ba (3) căn cứ chính để RespectVn xây dựng Nền tảng ba modules WEATWORK. Đó là:

 • Đội ngũ và cá nhân trong một tổ chức thường xuyên mâu thuẫn & xung đột là do họ không thể hoặc chưa thống nhất (i) những mục tiêu cốt lõi của tổ chức và (ii) làm sao đạt được các mục tiêu đó;

 • Dù cho đã thống nhất được các mục tiêu quan trọng nhất, đội ngũ và cá nhân cũng khó có thể hết mình vì mục tiêu nếu thiếu đi các nguyên tắc, cấu trúc, và động lực căn bản để hợp tác & nỗ lực;

 • Đội ngũ và cá nhân thường mất rất nhiều thời gian để xây dựng & thực hành các tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ do kiến thức & kinh nghiệm khác biệt. Do đó để duy trì thương hiệu nội bộ & trên thị trường, các tổ chức cần đảm bảo MỘT TIẾNG NÓI (tiêu chuẩn nội bộ) chung vì MỘT LỜI HỨA (tiêu chuẩn dịch vụ sản phẩm) với khách hàng - bởi lẽ khách hàng chính là động lực lớn nhất để tổ chức phát triển, chứ không chỉ là ý kiến xuất phát từ kinh nghiệm cóp nhặt của cá nhân.

Anchor 2

II.

MỖI KẾT QUẢ - TRĂM NỖ LỰC 
GẮN KẾT & HỌC TẬP TOÀN TỔ CHỨC 

Phần thứ hai của báo cáo phân tích những kết quả tham gia cơ bản của 30 tổ chức tại mỗi module của WEATWORK, trong đó mỗi module đòi hỏi hàng trăm nỗ lực học tập & chuyển đổi tư duy của các tầng nhân sự trong tổ chức (lãnh đạo, quản lý, nhân sự):

 

 • Đồng thuận OKR - Đồng thuận Mục tiêu & Kết quả chính trên Mô hình kinh doanh BMC

  • Các cá nhân hiểu & đồng thuận đối với tính cân bằng & gắn kết giữa các Mục tiêu trên chữ T kỳ diệu - Ba (3) trong số chính (9) miếng ghép làm nên Mô hình kinh doanh của mọi tổ chức;​

  • Các cá nhân hiểu & đồng thuận về các Kết quả chính trực tiếp dẫn đến Mục tiêu chính - Họ hiểu rằng nếu thực hiện các kết quả không phục vụ mục tiêu thì chi phí tăng, doanh thu mất đi và giá trị thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể;

  • Các cá nhân nỗ lực xây dựng & đạt được các OKR - Mục tiêu và Kết quả chính - của đơn vị và bản thân mình theo hướng gắn kết với OKR của các đơn vị khác cũng như của  toàn tổ chức; 

 • Bệ phóng OKR - 04 miếng ghép tạo bệ phóng vững chắc để đạt được Mục tiêu/Kết quả:

  • Miếng ghép thứ nhất: Tháp Nguyên tắc tối thiểu bao gồm (i) các quyền ra quyết định căn bản và (ii) các quyền nhận quyết định căn bản, có tác động trực tiếp lên OKR của tổ chức & phòng ban;​

  • Miếng ghép thứ hai: Cây Trách nhiệm bao gồm trách nhiệm tối thiểu của (i) lãnh đạo; (ii) quản lý và (iii) nhân sự có tác động trực tiếp lên hiệu quả thực hiện OKR của tổ chức & phòng ban;

  • Miếng ghép thứ ba: Gói động lực bao gồm động lực bằng tiền & không bằng tiền dành cho các cá nhân và đội ngũ khi đạt được OKR, trong đó hiệu quả thực hiện OKR có thể trở thành căn cứ đánh giá năng lực làm việc; 

  • Miếng ghép thứ tư: Phễu thông tin trong suốt tạo niềm tin và căn cứ vững vàng để các cá nhân tập trung hết mình để đạt được OKR cá nhân, OKR đội ngũ và OKR tổ chức;

 • Thương hiệu OKR - Mọi nhân sự chung Một tiếng nói vì Một lời hứa với khách hàng

  • ​Một tiếng nói chung - One Voice - là thông điệp đồng nhất &  đoàn kết của toàn bộ nhân sự của tổ chức trước các tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng;

  • Một lời hứa - ​One Promise - là thông điệp đồng nhất của tổ chức dành cho khách hàng như một lời hứa - giữ lời hứa là uy tín của toàn tổ chức

21.FALLING_BUSINESS_CANVAS_-_NỀN_MÓNG_LUNG_LAY.png

Đồng thuận OKR 

Các mục tiêu chính (O) cân bằng và gắn kết

Các kết quả chính (KR) trực tiếp dẫn đến Mục tiêu 

Các OKR giữa các phòng ban & cá nhân gắn kết

30/30

Doanh nghiệp tham gia lần đầu tiên tự đánh giá mô hình kinh doanh trên một trang giấy 

15/30 DN tự nhận thấy Mô hình kinh doanh chưa toàn diện, gắn kết & thống nhất (3/5 điểm)

09/30 DN tự nhận thấy Mô hình kinh doanh mất cân đối, mục tiêu đẩy nhau ra xa (2/5 điểm)

03/30 DN tự nhận thấy
Mô hình kinh doanh 
lỏng lẻo, mục tiêu triệt tiêu lẫn nhau  (1/5 điểm)


______________________________________

18/30 DN có mục tiêu thiếu gắn kết trên chữ T kỳ diệu (Doanh thu, Chi phí, Giá trị)

21/30 DN có kết quả chính (KR) thiếu gắn kết với Mục tiêu chính đã đề ra 

25/30 DN OKR giữa các phòng ban và cá nhân thiếu gắn kết, mâu thuẫn & đẩy nhau

BA GÓI GIẢI PHÁP - MỘT NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI TƯ DUY & TỔ CHỨC 

99_ThangBang.png

Bệ phóng OKR 

Tháp nguyên tắc tối thiểu được xây dựng & tối ưu

Cây trách nhiệm tối thiểu tối thiểu được tối ưu
Gói động lực tối thiểu được xây dựng & tối ưu
​Phễu thông tin tối thiểu được xây dựng & tối ưu

​Bốn yếu tố tạo bệ phóng OKR được gắn kết

30/30

Doanh nghiệp tham gia lần đầu tiên tự đánh giá mô hình kinh doanh trên một trang giấy 

15/30 DN tự nhận thấy Mô hình kinh doanh chưa toàn diện, gắn kết & thống nhất (3/5 điểm)

09/30 DN tự nhận thấy Mô hình kinh doanh mất cân đối, mục tiêu đẩy nhau ra xa (2/5 điểm)

03/30 DN tự nhận thấy
Mô hình kinh doanh 
lỏng lẻo, mục tiêu triệt tiêu lẫn nhau  (1/5 điểm)


______________________________________

18/30 DN có mục tiêu thiếu gắn kết trên chữ T kỳ diệu (Doanh thu, Chi phí, Giá trị)

21/30 DN có kết quả chính (KR) thiếu gắn kết với Mục tiêu chính đã đề ra 

25/30 DN OKR giữa các phòng ban và cá nhân thiếu gắn kết, mâu thuẫn & đẩy nhau

25/30 DN OKR giữa các phòng ban và cá nhân thiếu gắn kết, mâu thuẫn & đẩy nhau

25/30 DN OKR giữa các phòng ban và cá nhân thiếu gắn kết, mâu thuẫn & đẩy nhau

12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png
12_BusinessCanvas_Vi.png

Xác định ​Một lời hứa 

21.FALLING_BUSINESS_CANVAS_-_NỀN_MÓNG_LUNG_LAY.png

0%-100%

Doanh nghiệp tham gia

có gien tổ chức trách nhiệm

Tổ chức vận hành chủ yếu bằng quy tắc

 

05 nguyên nhân chính giúp gien tổ chức bền vững

1. ĐỒNG THUẬN MỤC TIÊU
2. ĐỘI NGŨ GẮN KẾT
3. NĂNG LỰC DÙNG NGƯỜI
4. THÔNG TIN THÔNG SUỐT
5. NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TỔ CHỨC

05 nguyên nhân chính khiến gien tổ chức đứt gãy

1. BẤT ĐỒNG VỀ MỤC TIÊU
2. ĐỘI NGŨ THIẾU GẮN KẾT
3. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHƯA HIỆU QUẢ
4. THÔNG TIN THIẾU THÔNG SUỐT
5. ĐẦU TƯ TRÊN PHẦN NỔI CỦA TẢNG BĂN
Anchor 3
bottom of page