top of page

ADMIT | THỪA NHẬN "ĐIỂM ĐAU" TRÊN MỘT TRANG GIẤY ©

  • 3Days
  • 19Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

BƯỚC 3 - THỪA NHẬN "ĐIỂM ĐAU" BƯỚC "ADMIT" - CHỮ A THỨ 3 TRONG CÔNG THỨC 5A ĐỂ TẠO ĐỒNG THUẬN OKR TRÊN MỘT TRANG GIẤY TẠO THAY ĐỔI - ONE PAGE OF CHANGE ©️ 🚸 Xác định lại các OKRs của Công ty/Tổ chức trên Mô hình kinh doanh BMC - dựa trên vị trí làm việc của bản thân 🚸 Tự thừa nhận "ĐIỂM ĐAU" của bản thân và team khi tìm kiếm Đồng thuận OKR Tổ chức với các cá nhân & đội nhóm khác 🚸 Xác định "THUỐC GIẢM ĐAU" dựa trên các "ĐIỂM ĐAU" đã thừa nhận ----------------------------- BẠN SẼ HOÀN THIỆN ĐƯỢC KỸ NĂNG NÀO TRONG BƯỚC NÀY? 🎯 Kỹ năng xây dựng 01 ĐỀ XUẤT hoàn chỉnh trước 01 GIẢI PHÁP của bản thân chỉ trên một trang giấy; 🎯 Kỹ năng THUYẾT PHỤC người khác về VẤN ĐỀ cần giải quyết & sự cần thiết của GIẢI PHÁP cũng trên trang giấy đó; 🎯 Năng lực KẾT NỐI các miếng ghép quan trọng để đảm bảo ĐỀ XUẤT trên một trang giấy đó thực sự "có ý nghĩa" với đội ngũ; ------------------------------ BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU BƯỚC NÀY? 🎁 01 sản phẩm OPC xây dựng ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP hoàn thiện của bản thân sau thử thách 3-5-7 ngày; 🎁 Hỗ trợ 1:1 Chuyên gia Weatwork.co theo yêu cầu (60 phút tư vấn trên group chat của Weatwork hoặc qua phương tiện trao đổi mà hai bên cùng lựa chọn) 🎁 01 Nhóm thảo luận trực tuyến mà các thành viên Công ty/Tổ chức & cán bộ Weatwork.co có thể tham gia 24/7)

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

2 Plans Available, From $2,500.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page