top of page

THỪA NHẬN | THỪA NHIÊN "ĐIỂM ĐAU" TRÊN MỘT TRANG GIẤY ©

  • 3ngày
  • 19bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

BƯỚC 3 - THỪA NHIỆT "ĐIỂM ĐAU" BƯỚC "ĐẠI" - CHỮ A THỨ 3 TRỌNG CÔNG 5A TẠO ĐỒNG THUẬN OKR TRÊN MỘT TRANG GIẤY TẠO THAY ĐỔI - MỘT TRANG CỦA SỰ ĐỔI ©️ 🚸Xác định lại các OKRs của Công ty/Tổ chức trên Mô hình kinh doanh BMC - based on the position working of the body 🚸 Tự thừa nhận "ĐIỂM ĐAU" của bản thân và nhóm khi tìm kiếm Đồng thuận OKR Tổ chức với các cá nhân & nhóm khác 🚸Xác định "THUỐC GIẢM ĐAU" dựa trên các "ĐIỂM ĐAU" đã thừa nhận ----------------------------- BẠN SẼ HOÀN THIỆN ĐƯỢC KỸ NĂNG NÀO TRONG BƯỚC NÀY? 🎯 Kỹ năng xây dựng 01 ĐỀ XUẤT hoàn chỉnh trước 01 GIẢI PHÁP của bản thân chỉ trên một trang giấy; 🎯 Kỹ năng THUYẾT PHỤC người khác về VẤN ĐỀ cần giải quyết & sự cần thiết của GIẢI PHÁP cũng trên trang giấy đó; 🎯 Năng lực đầu ra NỐI ĐẶT các mảnh ghép quan trọng để đảm bảo Chủ đề xuất trên một trang giấy thực sự "có ý nghĩa" với đội ngũ; ------------------------------ BẠN NHỚ ĐƯỢC GÌ SAU BƯỚC NÀY? 🎁 01 sản phẩm OPC xây dựng Đề Xuất Giải Pháp hoàn thiện của bản thân sau thử thách 3-5-7 ngày; 🎁 Hỗ trợ 1:1 Chuyên gia Weatwork.co theo yêu cầu (60 phút tư vấn trên chat nhóm của Weatwork hoặc qua phương tiện trao đổi mà hai bên cùng lựa chọn) 🎁 01 Nhóm thảo luận trực tuyến mà các thành viên Công ty/Tổ chức & cán bộ Weatwork.co có thể tham gia 24/7)

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

2 gói có sẵn, Từ 2.500,00 US$

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page