top of page

THE GROW - Giai đoạn 2: Chuyên gia HR/OD tham gia Self-paced Online Challenge

  • 3bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.

Giới thiệu

Bộ câu hỏi dưới đây thuộc giai đoạn 02 - THE GROW trong chương trình "Trở thành chuyên gia HR/OD "không thể thay thế" với năng lực quản trị mục tiêu tinh gọn để giảm lãng phí & tăng hiệu quả làm việc thời kỳ suy thoái" THE GROW giúp các chuyên gia HR/OD có thể tự xác định và trình bày những vấn đề cần giải quyết của HR/OD trên một trang giấy thông qua các kết quả sau: 1. Nhìn nhận được ưu thế của phương pháp Một trang giấy tạo thay đổi (OPC) so với các công cụ phổ biến hiện nay như BSC, KPI, OKR, Khung năng lực. 2. Làm quen với mô hình Business Model Canvas (BMC) và những đặc trưng căn bản của mô hình này. 3. Thực hành xây dựng BMC cho một sản phẩm/dịch vụ tại chính tổ chức đang làm việc.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page