top of page

THE KNOW - Giai đoạn 1: Chuyên gia HR/OD tham gia bộ câu hỏi bằng tranh biếm họa

  • 53Steps
Get a certificate by completing the program.

About

Bộ câu hỏi dưới đây thuộc giai đoạn 01 - THE KNOW trong chương trình "Trở thành chuyên gia HR/OD "không thể thay thế" với năng lực quản trị mục tiêu tinh gọn để giảm lãng phí & tăng hiệu quả làm việc thời kỳ suy thoái" Bộ câu hỏi gồm 02 phần: Phần A: Giới thiệu Phần này bao gồm 08 câu hỏi về thông tin cá nhân cũng như góc nhìn chung của anh/chị về nghề HR/OD Phần B: Hiểu sâu về HR/OD Phần này bao gồm 15 tình huống phổ biến thường gặp tại nơi làm việc, mỗi tình huống có 3 câu hỏi về thực trạng và cách xử lý của anh/chị HR/OD khi đối mặt với những tình huống này.

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page