top of page

THE KNOW - Giai đoạn 1: Chuyên gia HR/OD tham gia bộ câu hỏi bằng tranh biếm họa

  • 53bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.

Giới thiệu

Bộ câu hỏi dưới đây thuộc giai đoạn 01 - THE KNOW trong chương trình "Trở thành chuyên gia HR/OD "không thể thay thế" với năng lực quản trị mục tiêu tinh gọn để giảm lãng phí & tăng hiệu quả làm việc thời kỳ suy thoái" Bộ câu hỏi gồm 02 phần: Phần A: Giới thiệu Phần này bao gồm 08 câu hỏi về thông tin cá nhân cũng như góc nhìn chung của anh/chị về nghề HR/OD Phần B: Hiểu sâu về HR/OD Phần này bao gồm 15 tình huống phổ biến thường gặp tại nơi làm việc, mỗi tình huống có 3 câu hỏi về thực trạng và cách xử lý của anh/chị HR/OD khi đối mặt với những tình huống này.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page