top of page

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC

​ASHW+

2019

​CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ DÀNH CHO  CỘNG TÁC VIÊN CỦA WE@WORK 

Anchor 1

XIN CHÀO CỘNG TÁC VIÊN

WE@WORK - ASHW+

XIN CHÀO MẶT KHÔNG THAM KHẢO WE@WORK - ASHW+ - CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GEN CHO CÁC TỔ CHỨC ĐẶT CON NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ TRUNG TÂM, TÔN TRỌNG BÌNH ĐẲNG & NÓI. THEO CUỘC VIỆC BẤT CÔNG BẰNG HIỆN NƠI LÀM VIỆC

NHIỆM VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN

Coach - Huấn luyện viên

4/9/2019 - 7/9/2019

Hà Nội 

 • Bảo đảm truyền đạt hiệu quả nội dung Chương trình WE@WORK - ASHWS+

 • Chuyển tiếp đạt thông tin thiếu chính xác và đặt vật liệu với nội dung Chương trình

 • Ủng hộ, gắn kết, đóng góp ý kiến về mặt chuyên môn để Chương trình đạt mục tiêu đề ra

 • ​Đảm bảo sau các khóa huấn luyện của Chương trình, các cá nhân tham gia có thể:

  • ​Hoàn thành đề xuất chính sách ASHW+ của tổ chức với sự tham gia của các gia đình từ dưới lên;

  • Đề xuất có được sự ủng hộ và/hoặc phê duyệt thực hiện của lãnh đạo tổ chức;

  • Trong vòng 06-12 tháng sau khi Chương trình kết thúc, nỗ lực vận động để chính sách được triển khai nếu lãnh đạo không phê duyệt

XEM THÊM

Designer - Thiết kế hình ảnh

4/9/2019 - 7/9/2019

Hà Nội 

 • Bảo đảm hình ảnh được thiết kế phù hợp và phản ánh đúng nội dung Chương trình;

 • Hình ảnh bảo đảm được thiết kế không trái với nguyên tắc đạo đức, văn hóa và hình ảnh của tổ chức tham gia Chương trình; 

 • ​Đóng góp ý kiến chuyên môn và mang tính xây dựng cao để tạo ra sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

 • ​Đảm bảo sau khi các hình ảnh được công bố, các cá nhân tham gia có thể:

  • ​Hiểu đủ và đúng nội dung có thể hiện bằng hình ảnh;

  • ​Không có bình luận tiêu cực về hình thức và cách thức thể hiện hình ảnh. 

XEM THÊM

Editor - Biên tập nội dung

4/9/2019 - 7/9/2019

Hà Nội 

 • Bảo đảm các thông tin được trình bày một cách tường minh và chính xác, phản ánh đúng nội dung Chương trình;

 • Bảo đảm nội dung được viết ra không trái với nguyên tắc đạo đức, văn hóa và hình ảnh của tổ chức tham gia Chương trình; 

 • ​Đóng góp ý kiến chuyên môn và mang tính xây dựng cao để tạo ra sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

 • ​Đảm bảo sau khi các bài viết được công bố, các cá nhân tham gia có thể:

  • ​Hiểu đủ và đúng nội dung có thể hiển thị qua các bài viết;

  • ​Không có bình luận tiêu cực về hình thức và nội dung viếtbài. 

XEM THÊM
nhiệm vụ ctv

NGUỒN LỰC DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

nguồn lực ctv

Từ RESPECT VIETNAM

Các trang thông tin từ Respect Vietnam cùng các nội dung cơ bản của Chương trình

Đọc thêm >

TỪ ĐỐI TÁC THAM GIA

Các trang thông tin hợp nhất được tạo ra cho các cá nhân, tổ chức tham gia để tương tác 

Đọc thêm >
Liên hệ chúng tôi

TỪ KHOẢN CÔNG CỤ HỖ TRỢ

​Nhóm công cụ, phần mềm thiết kế hỗ trợ cho ý tưởng thiết kế đạt được hiệu suất tối ưu 

Đọc thêm >
bottom of page