top of page

HƯỚNG DẪN THE 9-BLOCK

27 CÂU HỎI QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Những người sắp xếp tư duy phải sử dụng 27 critical questions sau đây để đạt được sự đồng thuận OKR ở cấp tổ chức và bộ phận.

Three questions dành cho từng khối trong 9 khối xây dựng giúp xây dựng toàn bộ tổ chức để phát triển

01

NHỮNG NGUỒN DOANH THU

1. Đâu là Kết quả chính quan trọng nhất Bộ phận của bạn make để đạt được Mục tiêu khách sạn trong Luồng doanh thu?

 

2. Phép đo quan trọng nhất cho các Kết quả chính được đề cập là gì? 

 

3. Đo lường drive by Phân khúc khách hàng? 

02

PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

1. Đâu là TOP 3 phân khúc Khách hàng quan trọng nhất giúp Phòng của bạn đóng góp tốt nhất cho việc Phát triển Doanh thu?

2. 3 lợi ích hàng đầu mà thúc đẩy quyết định trả tiền cho dịch vụ của bạn là gì? 

3. Đâu là 3 Nỗi đau hàng đầu khiến Khách hàng quyết định KHÔNG  THANH TOÁN cho dịch vụ của bạn?

03

GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

1. TOP 3 những Giá trị (Quà tặng) quan trọng nhất mà Bộ phận của bạn có thể mang đến cho Phân khúc khách hàng đã xác định là gì? 

2. 3 Quà tặng hàng đầu mà Phòng của bạn có thể đảm bảo Khách hàng tiếp tục ĐẠT là gì? 

3. Đâu là 3 Quà tặng hàng đầu mà Bộ phận của bạn có thể đảm bảo Khách hàng tránh được ĐAU ĐỚN?

04

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

1. TOP 3 Các chỉ số quan trọng nhất để đo lường Mức độ hài lòng của Khách hàng với các Dịch vụ của Bộ phận là gì?

2. Bạn có thể xác định Nguyên nhân gốc rễ của 3 Lợi nhuận hàng đầu Khách hàng của bạn có? 

3. Bạn có thể xác định Nguyên nhân Gốc của Top 3  Pains Khuôn mặt khách hàng của bạn không?_cc7819335-14-bad658-cf6dbb58-cf6dbb58

05

KÊNH GIAO HÀNG

1. Đâu là TOP 3 Chỉ số quan trọng nhất để đo lường Chất lượng Cung cấp Dịch vụ by  Dịch vụ của Bộ phận của bạn?

2. Bạn có thể xác định Nguyên nhân gốc rễ của 3 Lợi nhuận hàng đầu Khách hàng của bạn có? 

3. Bạn có thể xác định Nguyên nhân Gốc của Top 3  Pains Khuôn mặt khách hàng của bạn không?_cc7819335-14-bad658-cf6dbb58-cf6dbb58

06

CƠ CẤU CHI PHÍ

1. Đâu là Kết quả chính quan trọng nhất Bộ phận của bạn make để đạt được các Mục tiêu của Khách sạn trong Tái cấu trúc chi phí?

2. Các Số liệu quan trọng nhất cho Kết quả Chính là gì?

3. Các số liệu có được điều khiển bởi dữ liệu lấy khách hàng làm trung tâm không?

07

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. 20% hoạt động quan trọng nhất thúc đẩy 80% Quà tặng (Giá trị) mà Bộ phận hứa hẹn với Khách hàng của bạn là gì?

2. Các hoạt động chính có được thống nhất giữa tất cả các cá nhân trong Bộ phận của bạn không?

3. Làm thế nào để bạn đo lường sự thành công của các Hoạt động chính của Bộ phận?

08

NGUỒN LỰC CHÍNH

1. Các Nguồn lực Chính quan trọng nhất để Bộ của bạn thực hiện các Hoạt động Chính đã xác định là gì?

2. Các Nguồn lực Chính có được tất cả các cá nhân trong Bộ phận của bạn thống nhất không?

3. Bạn đo lường cách quản lý hiệu quả nhất về chi phí of Nguồn chính của Bộ phận như thế nào?

09

ĐỐI TÁC CHÍNH

1. Đối tác chính quan trọng nhất để Bộ của bạn thực hiện các Hoạt động chính đã xác định là gì?

2. Quan hệ đối tác chính có được & đồng ý giữa tất cả các cá nhân trong Bộ phận của bạn không?

3. Làm cách nào để đo lường hiệu quả quản lý chi phí tốt nhất of Quan hệ đối tác chính cấp bộ phận của bạn?

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
bottom of page