top of page
7 BUOC XAY DUNG QUY TRINH.png
​Thông tin nhanh trong 03 phút 
Tại sao bạn muốn học xây dựng quy trình làm việc?
Phương án nào bạn sẽ theo đuổi?
Yếu tố nào yếu nhất trong Tháp 4P của bạn?
Lãnh đạo của bạn do dự hay quyết tâm đầu tư cho quy trình?
Bạn đã trình lãnh đạo chi phí nào?
Bạn hỏi ý kiến bao nhiêu người trong tổ chức??

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page