top of page

WEATWORK Calendar/Lịch 2023
Why/Tại sao? 

Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt lần đầu tiên được thiết kế bởi các chuyên gia, đội ngũ thiết kế nội dung & hình ảnh của WEATWORK.

 

Bộ lịch gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.

Không chỉ mang tính chất nhắc nhở thời gian đơn thuần, bộ lịch giúp ​Lãnh đạo các tổ chức tự đặt ra cho mình những câu hỏi đặc biệt về chất lượng nguồn nhân lực, về phát triển tổ chức, từ đó nâng tầm lãnh đạo bản thân từ người nhận quyết định thành người thay đổi cuộc chơi.

 

Bộ lịch cũng cung cấp những câu trả lời mang tính gợi mở, tham khảo, chủ yếu từ các nghiên cứu bản lề của WEATWORK.CO trong nhiều năm qua.   

 

WEATWORK hy vọng nhiều lãnh đạo các tổ chức sẽ đón nhận và sử dụng Bộ lịch một cách hiệu quả trong suốt 12 tháng của năm 2023 đầy mới mẻ và luôn đan xen cơ hội và thách thức.

 

--- 

 

WEATWORK 2022 Calendar is a one-of-a-kind calendar designed by the collective minds of WEATWORK experts, and content & design teams. 

 

The Calendar includes 12 self-reflecting questions & 12 mind-changing comics for leaders to use throughout 2023.

The Calendar is not only time-reminding, but it is also making special questions on manpower quality & organizational excellence that could transform themselves from decision-takers to game-changers.