top of page
Tải xuống tài liệu chương trình WEATWORK
1. Bạn muốn cải thiện khía cạnh nào để tăng cường hiệu suất làm việc của đội ngũ?
2. Bạn muốn cải thiện khía cạnh nào để tăng cường hiệu suất làm việc của tổ chức?

nhấn vào đây để tai

Anchor 1
Screen Shot 2019-07-16 at 15.38.42.png

CÁC CÂU ĐỐ

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2019

Bắt đầu Tổ chức Excellence Program của bạn ngay hôm nay với dự án The Puzzles

Screen Shot 2019-07-16 at 15.39.00.png

WEATWORK

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 92019

Bắt đầu khám phá và phát triển Đường cong Học tập của bạn với tư cách là Người có hiệu suất cao với WeAtWork ngay hôm nay

Screen Shot 2019-07-16 at 15.41.50.png

CSSR

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 92019

Trở thành CSR Professional ngay hôm nay với Chương trình CCSR độc đáo 

bottom of page