top of page

03 RÕ CHÍNH CHÍNH MÀ TỔ CHỨC CỦA BẠN

LUÔN ĐẶT GIỚI THIỆU

THỂ HIỆN TRÊN 01 NỀN TẢNG DOANH NGHIỆP CANVAS

93a_Objectives & Key results.png
01

Đồng thuận OKR trên Business Canvas

 • Cùng nhau xây dựng tổ chức OKR trên Business Canvas

 • ​Cùng nhau xây dựng OKR đơn vị trên Business Canvas

81_PuzzleDone.png
02

Hoàn thiện

hạ tầng tổ chức

 • With build nguyên tắc làm việc tối thiểu

 • Cùng xây dựng cây trách nhiệm tối thiểu 

 • Cùng xây dựng cơ chế đánh giá kết quả làm việc

 • Cùng hợp nhất hệ thống ​thông tin 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Phát triển kém hiệu tổ chức

 • Liên kết Nhân lực & Khách hàng

 • ​Cung quản lý ro ro trong thời hạn

TO TRÁNH ĐƯỢC 03 SAI LẦM SAU

THEO NHẬP SAI LẦM ĐẨY CHI PHỤ LÊN RẤT CAO

​NHƯNG NGHĨA KHÔNG ĐƯỢC GHI NHỚ TRONG CẢNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

93b_Objectives & Key results.png
01

Thiếu đồng thuận về OKR 

 • Mục tiêu và Kết quả chính (OKR) về kinh doanh xa rời thực tế, thường xuyên thay đổi và không thể đo lường

 • ​Mục tiêu và kết quả chính (OKR) của đơn vị không kết nối với tổ chức mục tiêu

80_PuzzlesGame.png
02

Hạ tầng tổ chức thiếu chắc chắn

 • Quy định làm việc thiếu hệ thống nhất

 • Phúc lợi không mang tính hạn chế 

 • Cơ cấu thiếu kết nối, hiệu quả hợp tác thấp

 • ​Thông tin chồng chéo, thiếu minh bạch 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Tổ chức thương hiệu giảm uy tín

 • Tổ chức thương hiệu không được đảm bảo với khách hàng và với nhân viên 

 • ​Hiệu quả làm việc của nhân sự không gắn với sự hài lòng của khách hàng

Nhiều doanh nghiệp chưa xác định rõ chiến lược & áp dụng các giải pháp đơn lẻ, thiếu tổng thể & không đồng bộ. Điều này khiến chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. 

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

VŨ MY LAN - Giám đốc Điều hành Apax

“...Không nhiều đơn vị tư vấn sẵn sàng đi theo con đường khó khăn như Respect Vietnam... Sự phức tạp trong quản trị và điều hành tổ chức  khi quá khó để mọi người trong cuộc theo đuổi mục tiêu một cách bền bỉ... Tuy nhiên, cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả của WEATWORK đã giúp các nhà lãnh đạo hướng đạo tận tâm có được niềm tin và tạo ra sự đồng thuận của đội ngũ cốc để đã đạt được các mục tiêu & kết quả chính về kinh doanh... "

PARK CHO - Nguyên Tổng quản lý - Viễn Đông Việt Nam

“...Tôi rất thích cách RespectVN sáng tạo ra cách thức kết nối các cá nhân và đội ngũ lại với nhau theo mục tiêu chung và công việc hàng ngày của doanh nghiệp. Điều này khác Chắc chắn các chương trình xây dựng đội ngũ mang tính chất phong trào & thường chỉ diễn ra vài lần trong năm..."

IAN - Best Western Premier Sonasea Phu Quoc - Phản Tổng quản lý 

“...respectVN giúp chúng tôi lần đầu tiên được nghiên cứu về mô hình kinh doanh của khách sạn, đồng thời thảo luận & hệ thống làm thế nào để cùng nhau đạt được mục tiêu cốt lõi cốt lõi là sự hài lòng của khách hàng và lợi nhuận zoom cao. Chúng tôi chưa từng làm điều này ở các buổi đào tạo trước đây ... Tôi và đội ngũ của tôi đánh giá rất cao Chương trình này..."

JOHAN CARL LINDHOLM - Silkpath Hotels & Resorts - Nguyên Giám đốc Điều hành Tập đoàn

“...Các sản phẩm tư vấn của RespectVN cho chúng tôi thấy hiệu quả quản lý tổ chức & chất lượng nhân sự tác động trực tiếp & đáng kể đến doanh thu và lợi nhuận của một chuỗi khách sạn như thế nào... ”

Đ.​03 CÔNG CỤ CHÍNH 

MẪU YÊU CẦU TỰ ĐỘNG

OKR TRÊN CANVAS KINH DOANH 

 • ​Mẫu biểu tự động cho phép nhập cá nhân và lưu thông tin về OKR vào Canvas doanh nghiệp của công ty

 • Mẫu biểu giúp lãnh đạo đồng thuận về OKR công ty

 • ​Mẫu biểu giúp OKR bộ phận liên kết với OKR công ty

 • Mẫu biểu cho phép các trưởng bộ phận đồng thuận về OKR bộ phận

NỀN TẢNG BÁN CÔNG NGHỆ

QUY ĐỊNH NHẤT ĐỊNH, QUY TRÌNH 

 • ​Mẫu biểu thức bán tự động cho phép các đơn vị cùng xây dựng SOP chung của tổ chức

 • Mẫu biểu bán tự động theo dõi các OKR-KPI cá nhân trong từng đơn vị

 • ​Mẫu biểu bán tự động theo dõi hiệu quả ma trận trách nhiệm RASCI 

 • ​Mẫu biểu bán tự động theo dõi & đồng thông tin mới nhất về OKR

MẪU YÊU CẦU TỰ ĐỘNG

CỦNG CỐT THƯƠNG MÁY Ổ CHỨC 

 • Mẫu biểu tượng tự động cho phép đánh giá OKR cá nhân dựa trên sự hài lòng của khách hàng

 • ​Mẫu biểu tự động cho phép đánh giá OKR đơn vị dựa trên hài lòng của khách hàng

 • ​Mẫu biểu ngữ tự động cho phép đánh giá OKR tổ chức dựa trên sự hài lòng của khách hàng

bottom of page