top of page
In Bloom

Mô hình tổ chức học tập 

Gắn kết bình đẳng giới với giá trị kinh doanh cốt lõi

Bình đẳng giới luôn được coi là "thánh địa" khó tiếp cận & cải thiện từ quan điểm của số đông doanh nghiệp tổ chức.

Nhiều báo cáo quốc tế đã chỉ ra rằng bình đẳng giới rất dễ làm truyên thông nhưng rất khó để trở thành hiện thực, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Trong giai đoạn khủng khoảng, thánh địa này càng trở nên xa vời.

 

Tuy nhiên cũng chính trong giai đoạn này, hiệu quả kinh doanh, thương hiệu tổ chức và giá trị cốt lõi lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khách hàng trở nên khó tính & chọn lọc hơn. Họ không chỉ đòi hỏi giá rẻ hơn, mà còn quan tâm hơn đến thương hiệu & uy tín xã hội gắn với các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. 

 

Đây là lý do để các giá trị bình đẳng, công bằng, một khi chứng minh gắn kết chặt chẽ với giá trị kinh tế của tổ chức, có thể tiếp tục thúc đẩy năng lực cạnh tranh & phát triển bền vững của tổ chức đó. 

Mô hình tổ chức học tập (Organisational Learning Platform) là một công cụ đặc biệt  

LEARN MORE

TẠI SAO PHẢI QUẢN LÝ RỦI RO, XUNG ĐỘT, THAY ĐỔI & KHỦNG HOẢNG XUẤT PHÁT TỪ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI?

Nhiều tổ chức tư vấn quốc tế đã xây dựng các công cụ khác nhau để xác định gen hoạt động của một tổ chức. Các phương pháp chủ yếu như phỏng vấn, khảo sát, nghiên cứu tài liệu, v.v. được sử dụng để đánh giá các khía cạnh quản trị tổ chức khác nhau. 

Tuy nhiên, các phương pháp này cho thấy sự thiếu chính xác và hạn chế trong việc phản ánh thực tế hiệu quả hoạt động của toàn tổ chức. Trong đó các yếu tố phức tạp như khoảng cách về nhận thức và hành vi giữa các tầng nhân sự, hay còn gọi là "bối cảnh chính trị" của tổ chức, thường không được xác định cụ thể. 

Do đó WE@WORK 4.0 đã ra đời và là kết quả của một quá trình nghiên cứu, cải thiện liên tục và nghiêm túc từ năm 2015 của các chuyên gia "hiểu đặc điểm văn hóa tổ chức Việt Nam nhất." 

Thay vì sử dụng các số liệu từ kết quả phỏng vấn, khảo sát, nghiên cứu, v.v., WE@WORK 4.0 tập trung liên tục vào hai chỉ số cơ bản. Một là các trường hợp rủi ro, xung đột, thay đổi và khủng hoảng cụ thể tại một tổ chức trong khoảng thời gian nhất định. Hai là cách tổ chức phản ứng, đối phó, phòng ngừa hoặc quản lý các trường hợp đó. 

​ĐÁNH GIÁ - XÁC ĐỊNH
RCCC VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG

 • Định vị rủi ro cơ bản

 • Hợp nhất thông tin chính xác về rủi ro tổ chức

 • Xác định chi phí rủi ro hệ thống

TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ & LỢI ÍCH RCCC

 • Đánh giá chiến lược phát triển tổ chức, chiến lược quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC)

 • Tư vấn điều chỉnh chiến lược phù hợp với nguồn lực hiện có

 • ​Tư vấn chiến lược dài hạn

HUẤN LUYỆN ĐỘI NGŨ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG KINH DOANH

 • Xây dựng chiến lược đào tạo gắn với phát triển tổ chức

 • Đào tạo về hợp nhất Quy trình làm việc (GRC) & vận hành tiêu chuẩn (SOP)

 • ​Xây dựng năng lực thực hiện bền vững chiến lược phát triển bền vững

TƯ VẤN MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC GẮN KẾT BDG VỚI MỤC TIÊU KINH DOANH

 • Đánh giá xác định rủi ro bằng công nghệ

 • Theo dõi tổng hợp thông tin quản lý rủi ro bằng công nghệ

 • Đào tạo & phát triển thông tin nội bộ bằng công nghệ

BÌNH ĐẲNG KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CỐT LÕI
BÌNH ĐẲNG GIỚI
-----
NỀN TẢNG CỦA HIỆU QUẢ & BỀN VỮNG 
04 weatwork products.png
bottom of page