top of page

Hoàn thiện tư duy làm việc chỉ với  Một trang giấy tạo Thay đổi ©️ ?

Anchor 6

THÁCH THỨC 

Chúng ta thường làm việc theo đầu việc được giao (task-based) hay theo thời gian (time-based). Cách làm này chỉ phù hợp khi cơ chế giao việc - nhận việc chuẩn xác, nhưng trên thực tế cơ chế này luôn là thách thức với mọi tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh thực tiễn làm việc luôn thay đổi. Hơn nữa, không phải đầu việc nào cũng dẫn đến kết quả và mục tiêu quan trọng nhất. Ngoài ra tư duy "nhìn xuống đất" có xu hướng tạo thói quen bị động, khó vượt ra khỏi vùng "an toàn".

Đây là lý do căn bản mà nhiều doanh nghiệp tập đoàn tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam, đặc biệt dưới sự tác động khó lường của Covid19, đã tiến hành cải tổ mạnh mẽ, chuyển đổi tổ chức & tư duy làm việc từ "task-based" (theo đầu việc) sang "result-based" (theo kết quả), từ "on the ground" (tầm nhìn từ mặt đất) sang "helicopter view" (tầm nhìn từ trên cao).

-----------

 

Để chuyển đổi toàn diện, mạnh mẽ và nhanh chóng, nhiều tổ chức áp dụng các phương thức quản lý công việc mới như OKR (Mục tiêu & Kết quả chính) do Google khởi xướng và thực hiện thành công, trên nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp vẫn không chuyển đổi thành công, lý do lớn nhất lại nằm ở chính tư duy "xác định mục tiêu, xác định ưu tiên & lên kế hoạch làm việc" của cá nhân, của quản lý, và của đội ngũ mà mọi phương thức mới hoặc cũ đều yêu cầu.

Anchor 5
Typing at Desk

HỌ NÓI GÌ?

"Nhờ Covid19, công ty tôi chính thức loại bỏ hệ thống giao việc thủ công, quyết tâm chuyển đổi số. Nhưng để làm một đầu việc, tôi phải nhận việc từ 3 nguồn, 1 là ứng dụng giao việc, 2 là hệ thống quản lý dự án, 3 là nhóm chat zalo. Chưa kể sếp còn giao việc bằng "lời" bổ sung hơn hoặc khác so với đầu việc ban đầu. Tôi thấy khó không kém khi nhận việc thủ công, có chữ ký, có dấu.  

- Oanh Trần, Nhân viên tổng hợp số liệu tại một công ty đào tạo 

THE LADDER

OF

ACCOUNTABILITY

GIẢI PHÁP

Một trang giấy tạo Thay đổi  - One Page of Change ©️ - được thiết kế riêng dành cho những cá nhân muốn thay đổi tư duy làm việc

Image by Sharon Pittaway
examples_53559534.png

Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change ©️ - có ba lợi ích cơ bản giúp giải quyết các vấn đề về tư duy làm việc ở trên. Thứ nhất, giải pháp này giúp chính mỗi cá nhân hiểu rõ bản thân và mục tiêu tại nơi làm việc của mình nhất. Thứ hai, giải pháp này giúp họ xác định ưu tiên một cách thông minh (S.M.A.R.T & S.M.A.R.T.E.R) nhằm đạt được mục tiêu. Thứ ba, giải pháp giúp họ lên kế hoạch thực hiện ưu tiên một cách cụ thể và toàn diện nhưng chỉ trên một trang giấy.

Anchor 4

ỨNG DỤNG

Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change ©️ có thể được áp dụng trong mọi giai đoạn phát triển đường cong học tập của mỗi cá nhân mong muốn thay đổi tư duy làm việc.

Đó là (i) "đứng vững trên quan điểm làm việc - stand your strong ground"; (ii) "tín dụng trí tuệ đồng đội - leverage team wisdom"; (iii) "lãnh đạo đường cong - lead along the curve"

002.png
Anchor 3

ĐƯỜNG CONG HỌC TẬP

Với Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change ©️, mỗi cá nhân mong muốn thay đổi tư duy làm việc của mình (và của người khác) có cơ hội:

(1) Thiết kế mục tiêu với định hướng vững vàng về công việc & nơi mình làm việc;
(2) Xây dựng chiến lược ưu tiên "tín dụng trí tuệ đồng đội";
(3) Xây dựng kế hoạch chiến lược "Lãnh đạo đường cong học tập" nhằm giảm thiểu mâu thuẫn và tối ưu hiệu quả làm việc trong chính đặc trưng văn hóa tổ chức

24_KhaiNiemConNhim_EN.png

Vững vàng định hướng
trên Một trang giấy tạo Thay đổi ©️

5_ChiaSeKhoKhanMuaDich_TA.png

Tín dụng trí tuệ đồng đội
trên Một trang giấy tạo
Thay đổi
 ©️

59_DuongCongHocTap_EN.png

Lãnh đạo đường cong học tập trên Một trang giấy tạo Thay đổi ©️

Anchor 7

NỀN TẢNG ÁP DỤNG 

Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change ©️ được áp dụng xuyên suốt trong Nền tảng học tập & gắn kết đội ngũ Weatwork, với ba công cụ chính sau:

opc_54908777.png

THỬ THÁCH 7-NGÀY TRỰC TUYẾN

Thách thức 7-ngày trực tuyến dành cho cá nhân xác định mục tiêu làm việc trên Một trang giấy tạo Thay đổi:

 • 2 tiếng học trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • Đăng nhập 24/7 trong 7 ngày làm việc

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành 

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

 • Tài liệu hình ảnh in màu (theo yêu cầu) 

 

---------------

 • Cá nhân nhận báo cáo tiến bộ từ giảng viên và/hoặc chuyên gia Weatwork;

 • Cá nhân nhận báo cáo tiến bộ từ lãnh đạo trực tiếp (theo yêu cầu)

 • Cá nhân nhận kết quả so sánh khuyết danh với các cá nhân khác (theo yêu cầu)

 • ​Chứng nhận kết hợp với đối tác tổ chức & doanh nghiệp 

opc_54908777.png

THỬ THÁCH 14-NGÀY
TRỰC TUYẾN

Thách thức 14-ngày trực tuyến dành cho cá nhân xác định ưu tiên/đề xuất trên Một trang giấy tạo Thay đổi:

 • 3 tiếng học trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • Đăng nhập 24/7 trong 14 ngày làm việc

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành 

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

 • Tài liệu hình ảnh in màu (theo yêu cầu)

 

---------------

 • Cá nhân nhận báo cáo tiến bộ từ giảng viên và/hoặc chuyên gia Weatwork;

 • Cá nhân nhận báo cáo tiến bộ từ lãnh đạo trực tiếp (theo yêu cầu)

 • Cá nhân nhận kết quả so sánh khuyết danh với các cá nhân khác (theo yêu cầu)

 • ​Chứng nhận kết hợp với đối tác tổ chức & doanh nghiệp 

opc_54908777.png

THỬ THÁCH 21-NGÀY
TRỰC TUYẾN

Thách thức 21-ngày trực tuyến dành cho cá nhân xây dựng & thực hiện ế hoạch trên Một trang giấy tạo Thay đổi:

 • 4 tiếng học trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • Đăng nhập 24/7 trong 21 ngày làm việc

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành 

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

 • Tài liệu hình ảnh in màu (theo yêu cầu)

 

---------------

 • Cá nhân nhận báo cáo tiến bộ từ giảng viên và/hoặc chuyên gia Weatwork;

 • Cá nhân nhận báo cáo tiến bộ từ lãnh đạo trực tiếp (theo yêu cầu)

 • Cá nhân nhận kết quả so sánh khuyết danh với các cá nhân khác (theo yêu cầu)

 • ​Chứng nhận kết hợp với đối tác tổ chức & doanh nghiệp 

Anchor 2

ĐỐI TÁC TỔ CHỨC

Weatwork.co hợp tác với nhiều đối tác tổ chức doanh nghiệp nhằm thay đổi tư duy thành viên, nhân sự của họ với Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change 
©️.

Anchor 1

HONDA
​VIETNAM

Khung Mô hình Kinh doanh  - Business Model Canvas - là một khái niệm quen nhưng vẫn rất mới với chúng tôi - lãnh đạo của các đơn vị hậu phương (back-end) luôn gặp thách thức trong việc xác định mục tiêu, ưu tiên và vai trò của chúng tôi so với các đơn vị front-end. 

 

Nhờ OPC chúng tôi lần đầu tiên được thực hành khám phá & cải thiện tư duy chiến lược "nhìn từ trực thăng" thay vì "nhìn xuống mặt đất", tự đặt câu hỏi "tại sao" thay vì chỉ lo "làm gì" - OPC được toàn bộ nhân sự tham gia đánh giá là tốt nhất trong các công cụ kế hoạch chiến lược & ra quyết định mà chúng tôi học được.  

Chưa bao giờ toàn bộ lãnh đạo của 12 phòng ban của khách sạn chúng tôi được ngồi lại viết lên mục tiêu & kết quả chính (OKR) của mỗi đơn vị trên một trang giấy 9 miếng ghép. 

 

Chúng tôi hiểu mục tiêu của toàn công ty hơn bao giờ hết, đặc biệt là vai trò của chúng tôi và của đơn vị khác nhằm đạt được mục tiêu đó. Các đơn vị front-end (tiền tuyến) hiểu rõ hơn về các đơn vị back-end (hậu phương) hơn và ngược lại.

THANH CONG
​HOSPITALITY

Chúng tôi tuyển dụng thành công một trong những bộ não xuất sắc trong ngành khách sạn với Một trang giấy tạo Thay đổi trong bối cảnh có rất nhiều nhân tài cùng ứng tuyển. Sau một tháng xây dựng chiến lược kinh doanh an toàn cùng Covid19 với OPC, chúng tôi nhận ra rằng không có công cụ hay hệ thống nào tốt hơn, toàn diện hơn và cũng đơn giản hơn OPC. Nay chúng tôi quyết định áp dụng OPC lên toàn Tập đoàn, chuyển đổi tư duy và cách làm việc lên toàn bộ nguồn nhân lực với tốc độ tiến bộ nhanh nhất & với chi phí xung đột thấp nhất

june-5-opc-goal_54614835.png

THAM GIA HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "ONE PAGE OF CHANGE" NHẰM THAY ĐỔI TƯ DUY LÀM VIỆC

Hiểu và ra quyết định tham gia Thử thách xây dựng mục tiêu, xây dựng ưu tiên và lập kể hoạch với Một trang giấy tạo Thay đổi - ONE PAGE OF CHANGE - với 2 giờ tham gia hội thảo trực tuyến với tác giả của OPC - Bà Đặng Thị Hải Hà - MPS Cornell '10 và Sáng lập của RespectVN & Weatwork.co. 

 

Ngay sau Webinar, bạn sẽ có cơ hội thực hiện Thử thách Thay đổi tư duy làm việc với OPC trong 7, 14, 21 ngày làm việc trên nền tảng tổ chức học tập của RespectVN & Weatwork.co 

How to transform the whole organisation with just  One Page of Change ©️ ?

bottom of page