Hoàn thiện tư duy làm việc chỉ với  Một trang giấy tạo Thay đổi ©️ ?

 

THÁCH THỨC 

Chúng ta thường làm việc theo đầu việc được giao (task-based) hay theo thời gian (time-based). Cách làm này chỉ phù hợp khi cơ chế giao việc - nhận việc chuẩn xác, nhưng trên thực tế cơ chế này luôn là thách thức với mọi tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh thực tiễn làm việc luôn thay đổi. Hơn nữa, không phải đầu việc nào cũng dẫn đến kết quả và mục tiêu quan trọng nhất. Ngoài ra tư duy "nhìn xuống đất" có xu hướng tạo thói quen bị động, khó vượt ra khỏi vùng "an toàn".

Đây là lý do căn bản mà nhiều doanh nghiệp tập đoàn tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam, đặc biệt dưới sự tác động khó lường của Covid19, đã tiến hành cải tổ mạnh mẽ, chuyển đổi tổ chức & tư duy làm việc từ "task-based" (theo đầu việc) sang "result-based" (theo kết quả), từ "on the ground" (tầm nhìn từ mặt đất) sang "helicopter view" (tầm nhìn từ trên cao).

-----------

 

Để chuyển đổi toàn diện, mạnh mẽ và nhanh chóng, nhiều tổ chức áp dụng các phương thức quản lý công việc mới như OKR (Mục tiêu & Kết quả chính) do Google khởi xướng và thực hiện thành công, trên nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp vẫn không chuyển đổi thành công, lý do lớn nhất lại nằm ở chính tư duy "xác định mục tiêu, xác định ưu tiên & lên kế hoạch làm việc" của cá nhân, của quản lý, và của đội ngũ mà mọi phương thức mới hoặc cũ đều yêu cầu.

 
Typing at Desk

HỌ NÓI GÌ?

"Nhờ Covid19, công ty tôi chính thức loại bỏ hệ thống giao việc thủ công, quyết tâm chuyển đổi số. Nhưng để làm một đầu việc, tôi phải nhận việc từ 3 nguồn, 1 là ứng dụng giao việc, 2 là hệ thống quản lý dự án, 3 là nhóm chat zalo. Chưa kể sếp còn giao việc bằng "lời" bổ sung hơn hoặc khác so với đầu việc ban đầu. Tôi thấy khó không kém khi nhận việc thủ công, có chữ ký, có dấu.  

- Oanh Trần, Nhân viên tổng hợp số liệu tại một công ty đào tạo 

THE LADDER

OF

ACCOUNTABILITY

GIẢI PHÁP

Một trang giấy tạo Thay đổi  - One Page of Change ©️ - được thiết kế riêng dành cho những cá nhân muốn thay đổi tư duy làm việc

Image by Sharon Pittaway
examples_53559534.png

Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change ©️ - có ba lợi ích cơ bản giúp giải quyết các vấn đề về tư duy làm việc ở trên. Thứ nhất, giải pháp này giúp chính mỗi cá nhân hiểu rõ bản thân và mục tiêu tại nơi làm việc của mình nhất. Thứ hai, giải pháp này giúp họ xác định ưu tiên một cách thông minh (S.M.A.R.T & S.M.A.R.T.E.R) nhằm đạt được mục tiêu. Thứ ba, giải pháp giúp họ lên kế hoạch thực hiện ưu tiên một cách cụ thể và toàn diện nhưng chỉ trên một trang giấy.