Triển khai OKR với 
 Một trang giấy tạo Thay đổi ©️ 
?

 

THÁCH THỨC 

Xu hướng không thể tránh khỏi OKR mang theo nó ba (3) nhận định sai lầm đầu tiên mà mọi nhà lãnh đạo có tầm cần lưu tâm.

 
Lưu ý, chúng đều xuất phát từ nhận thức so sánh chưa đầy đủ về những hệ thống quản trị đã phát triển ở tầm cao ở Phương Tây và những hệ thống chưa phát triển như tại Việt Nam.

Sai lầm thứ nhất : OKR là để tạo ra những mục tiêu "truyền cảm hứng" - Nhận định này chỉ đúng với các công ty đã có hệ thống quản lý hiệu quả làm việc hoàn thiện. Nếu tổ chức của bạn chưa có hệ thống này thì khó có thể xác định thế nào là "truyền cảm hứng" thì mỗi người hiểu một kiểu, mâu thuẫn về mục tiêu và cả hành động. OKR sẽ trở nên"thiếu thực tế", "khó khả thi", "trên nóng dưới lạnh" - "phản ánh tư duy lãnh đạo, không phải quyết tâm của người thực hiện" - Hình biếm họa số 01
 
Sai lầm thứ hai : OKR nên tách rời khỏi hệ thống đánh giá năng lực làm việc, vì nó cần phải "truyền cảm hứng", "vui", "không căng thẳng" - Nhận định này cho thấy các hệ thống đánh giá hiện đang có vấn đề, các đầu việc chưa chắc dẫn đến mục tiêu chung. Nếu triển khai thêm OKR thì vô hình chung tồn tại 2 hệ thống song hành, tăng chi phí & nguồn lực của tổ chức. Quan trọng nhất là chúng có thể mâu thuẫn với nhau - Hình biếm họa số 02

Sai lầm thứ ba : cứ triển khai OKR là đảm bảo gắn kết mục tiêu làm việc giữa các đơn vị cá nhân - Có một thực tế là 8/10 tổ chức sử dụng OKR (bằng phần mềm hay dùng excel) vẫn không thể thu hẹp được khoảng cách hiểu & quyết tâm thực hiện mục tiêu giữa các phòng ban và cá nhân. Lý do quan trọng nhất là tất cả chỉ quan tâm đến "WHAT-cái gì" mà thiếu "WHY-tại sao" - lẫn lộn giữa Mục tiêu & Kết quả, Phương tiện & Mục tiêu - Hình comic 03
  

15_FlyingGoals.jpg

1. Mục tiêu "truyền cảm hứng" hay "bay lượn" "va đập" "triệt tiêu" lẫn nhau?

93a_Objectives & Key results.png

2. Dùng OKR để đo lường hiệu quả làm việc hướng về mục tiêu hay để làm gì?

80_PuzzlesGame.png

3. Triển khai OKR có gắn kết mục tiêu & hành động giữa các đơn vị & cá nhân?

 
Woman on her Tablet

HỌ NÓI GÌ?

"Khi làm OKR chúng tôi yêu cầu nhân sự viết mục tiêu "truyền cảm hứng" - cao hơn, thách thức hơn mục tiêu hiện tại. Thế nhưng đa số chỉ lên mục tiêu theo ý lãnh đạo, bản thân họ không biết thế nào là mục tiêu tốt & làm sao đạt được mục tiêu đó"

- Ly Nguyễn, giám đốc nhân sự tại một công ty đào tạo 

THE LADDER

OF

ACCOUNTABILITY

GIẢI PHÁP

Toàn bộ tổ chức, đội ngũ, cá nhân sử dụng Một trang giấy tạo Thay đổi  - One Page of Change ©️ - để triển khai OKR - Mục tiêu & Kết quả chính - với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất với