top of page

Triển khai OKR với 
 Một trang giấy tạo Thay đổi ©️ 
?

Anchor 6

THÁCH THỨC 

Xu hướng không thể tránh khỏi OKR mang theo nó ba (3) nhận định sai lầm đầu tiên mà mọi nhà lãnh đạo có tầm cần lưu tâm.

 
Lưu ý, chúng đều xuất phát từ nhận thức so sánh chưa đầy đủ về những hệ thống quản trị đã phát triển ở tầm cao ở Phương Tây và những hệ thống chưa phát triển như tại Việt Nam.

Sai lầm thứ nhất : OKR là để tạo ra những mục tiêu "truyền cảm hứng" - Nhận định này chỉ đúng với các công ty đã có hệ thống quản lý hiệu quả làm việc hoàn thiện. Nếu tổ chức của bạn chưa có hệ thống này thì khó có thể xác định thế nào là "truyền cảm hứng" thì mỗi người hiểu một kiểu, mâu thuẫn về mục tiêu và cả hành động. OKR sẽ trở nên"thiếu thực tế", "khó khả thi", "trên nóng dưới lạnh" - "phản ánh tư duy lãnh đạo, không phải quyết tâm của người thực hiện" - Hình biếm họa số 01
 
Sai lầm thứ hai : OKR nên tách rời khỏi hệ thống đánh giá năng lực làm việc, vì nó cần phải "truyền cảm hứng", "vui", "không căng thẳng" - Nhận định này cho thấy các hệ thống đánh giá hiện đang có vấn đề, các đầu việc chưa chắc dẫn đến mục tiêu chung. Nếu triển khai thêm OKR thì vô hình chung tồn tại 2 hệ thống song hành, tăng chi phí & nguồn lực của tổ chức. Quan trọng nhất là chúng có thể mâu thuẫn với nhau - Hình biếm họa số 02

Sai lầm thứ ba : cứ triển khai OKR là đảm bảo gắn kết mục tiêu làm việc giữa các đơn vị cá nhân - Có một thực tế là 8/10 tổ chức sử dụng OKR (bằng phần mềm hay dùng excel) vẫn không thể thu hẹp được khoảng cách hiểu & quyết tâm thực hiện mục tiêu giữa các phòng ban và cá nhân. Lý do quan trọng nhất là tất cả chỉ quan tâm đến "WHAT-cái gì" mà thiếu "WHY-tại sao" - lẫn lộn giữa Mục tiêu & Kết quả, Phương tiện & Mục tiêu - Hình comic 03
  

15_FlyingGoals.jpg

1. Mục tiêu "truyền cảm hứng" hay "bay lượn" "va đập" "triệt tiêu" lẫn nhau?

93a_Objectives & Key results.png

2. Dùng OKR để đo lường hiệu quả làm việc hướng về mục tiêu hay để làm gì?

80_PuzzlesGame.png

3. Triển khai OKR có gắn kết mục tiêu & hành động giữa các đơn vị & cá nhân?

Anchor 5
Woman on her Tablet

HỌ NÓI GÌ?

"Khi làm OKR chúng tôi yêu cầu nhân sự viết mục tiêu "truyền cảm hứng" - cao hơn, thách thức hơn mục tiêu hiện tại. Thế nhưng đa số chỉ lên mục tiêu theo ý lãnh đạo, bản thân họ không biết thế nào là mục tiêu tốt & làm sao đạt được mục tiêu đó"

- Ly Nguyễn, giám đốc nhân sự tại một công ty đào tạo 

THE LADDER

OF

ACCOUNTABILITY

GIẢI PHÁP

Toàn bộ tổ chức, đội ngũ, cá nhân sử dụng Một trang giấy tạo Thay đổi  - One Page of Change ©️ - để triển khai OKR - Mục tiêu & Kết quả chính - với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất với Công thức AAAAA (5A)

Image by Sharon Pittaway
examples_53559534.png

AAAAA

Công thức AAAAA - 5A - đảm bảo triển khai OKR thành công thực chất:

A - ASSESS - tự đánh giá hiện trạng quản lý mục tiêu & hiệu quả làm việc trong tổ chức

A - ACCESS - tiếp cận khái niệm mới & quản lý thay đổi để mọi nhân sự cùng hiểu đúng về OKR

A - ADMIT - cùng thừa nhận "điểm đau" hoặc "khoảng cách" trong quản trị mục tiêu (nếu có)

A - ALIGN - cùng gắn kết tư duy để "giảm đau" và thu hẹp khoảng cách để có OKR thực chất

A - ACHIEVE - cùng đạt được Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) đã đề ra dựa trên sự đồng thuận & quyết tâm của toàn tổ chức trên Một trang giấy tạo thay đổi - One Page of Change ©️

Anchor 4
Anchor 3

ỨNG DỤNG

Triển khai OKR trên Một trang giấy - OKR on One Page of Change ©️ có thể được áp dụng theo 03 giai đoạn gắn với nhu cầu cụ thể của tổ chức, đó là:

(i) triển khai OKR trên toàn tổ chức trong giai đoạn cụ thể;
(ii) triển khai OKR theo tầng & từng phần theo yêu cầu (OKR team, OKR dự án);
(iii) triển khai OKR theo mục tiêu quản lý Rủi ro, Xung đột, Thay đổi & Khủng hoảng - RCCC - Risk/Conflict/Change/Crisis.

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone.png
64_Tang Bang Troi.png

Triển khai OKR toàn tổ chức

 • Từ trên xuống (OKR tổ chức - OKR phòng ban - OKR cá nhân) 

 • ​Từ dưới lên (OKR cá nhân - OKR phòng ban - OKR tổ chức) 

 • ​Hai chiều (trên cả 3 tầng nhân sự)

Triển khai OKR theo tầng nhân sự

 • OKR tổ chức (giữa các lãnh đạo)  

 • OKR đội ngũ (frontend vs. backend; dự án vs. dự án; team vs. team 

 • OKR cá nhân (toàn tổ chức; theo chức năng, theo trách nhiệm)

Triển khai OKR theo RCCC

 • R - RISK - Rủi ro 

 • C - CONFLICT - Xung đột

 • C - CHANGE - Thay đổi

 • ​C - CRISIS - Khủng hoảng 

PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN 

Với Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change ©️, mọi tổ chức có thể triển khai OKR theo Công thức AAAAA thành công với các mức độ kỳ vọng & quyết tâm khác nhau :


A - ASSESS - tự đánh giá hiện trạng quản lý mục tiêu trong tổ chức với 03 Cấp độ: 
01 - OKR để tăng cường hiệu quả làm việc của cá nhân;
02 - OKR để tăng cường hiệu quả làm việc của đội ngũ;
03 - OKR để tăng cường hiệu quả đạt mục tiêu toàn tổ chức 


A - ACCESS - tiếp cận khái niệm mới & quản lý thay đổi để mọi nhân sự cùng hiểu đúng về OKR:
0
1 - Các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất hiểu đúng về OKR
02 - Các đội ngũ đơn vị cùng hiểu đúng về OKR
03 - Toàn tổ chức cùng hiểu đúng về OKR

A - ADMIT - cùng thừa nhận "điểm đau" hoặc "khoảng cách" trong quản trị mục tiêu (nếu có)
01 - Các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất cùng thừa nhận điểm đau trong OKR
02 - Các đội ngũ đơn vị cùng thừa nhận điểm đau trong OKR
03 - Toàn tổ chức cùng cùng thừa nhận điểm đau trong OKR


A - ALIGN - cùng gắn kết tư duy để "giảm đau" và thu hẹp khoảng cách để có OKR thực chất:
01 - Các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất cùng đưa ra để xuất OKR khả thi;
02 - Các đội ngũ đơn vị cùng đưa ra để xuất OKR khả thi;
03 - Toàn tổ chức cùng đưa ra để xuất OKR khả thi;
 

A - ACHIEVE - cùng đạt được Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) đã đề ra 
0
1 - Các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất cùng lý giải tại sao đạt/không đạt OKR cá nhân;
02 - Các đội ngũ đơn vị cùng lý giải tại sao đạt/không đạt OKR đơn vị;
03 - Toàn tổ chức cùng lý giải tại sao đạt/không đạt OKR tổ chức

12_BusinessCanvas_Vi.png

Triển khai OKR trên Một trang giấy tạo Thay đổi ©️ - Mô hình kinh doanh Business Model Canvas 

Anchor 7

NỀN TẢNG ÁP DỤNG 

Triển khai OKR trên Một trang giấy tạo Thay đổi - OKR on One Page of Change ©️ - được áp dụng xuyên suốt trên Nền tảng học tập & gắn kết đội ngũ Weatwork, với ba (3) lựa chọn tương ứng với các mức độ quyết tâm của toàn tổ chức:

opc_54908777.png

THỬ THÁCH 7-NGÀY x 3 TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG & ​TRIỂN KHAI
OKR
CÁ NHÂN TRÊN 01 TRANG GIẤY

opc_54908777.png

THỬ THÁCH 14-NGÀY x 3 TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI
OKR
 ĐỘI NGŨ TRÊN 01 TRANG GIẤY

opc_54908777.png

THỬ THÁCH 21-NGÀY x 3 TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI
OKR
 TỔ CHỨC TRÊN 01 TRANG GIẤY 

03 Thử thách 7-ngày trực tuyến liên tục hàng tháng dành cho mọi cá nhân thực hành OKR cá nhân trên Một trang giấy: 

 • 2 tiếng học trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • ​Theo dõi nhắc nhở tự động trực tuyến

 • Đăng nhập 24/7 trong 7 ngày thử thách

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

---------------

Vai trò của Weatwork:

 • ASSESS: Đánh giá hiện trạng OKR theo tiêu chí đã thỏa thuận;

 • ACCESS: Đào tạo hướng tiếp cận mới theo đầu ra mong đợi;

 • ADMIT: Hỗ trợ phân tích & tự đánh giá chất lượng OKR theo đầu ra mong đợi;

 • ALIGN: Đào tạo định hướng theo mức độ gắn kết OKR theo thỏa thuận;

 • ACHIEVE: Hỗ trợ phân tích & tự đánh giá hiệu quả đạt được OKR đã đề ra;

03 Thử thách 14-ngày trực tuyến liên tục trong 02 tháng dành cho cá nhân Lãnh đạo phòng ban thực hành OKR đội ngũ trên 01 trang giấy: 

 • 3 tiếng học trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • ​Theo dõi nhắc nhở tự động trực tuyến

 • Đăng nhập 24/7 trong 14 ngày thử thách

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành 

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

---------------

Vai trò của Weatwork:

 • ASSESS: Đánh giá hiện trạng OKR theo tiêu chí đã thỏa thuận;

 • ACCESS: Đào tạo định hướng theo đầu ra mong đợi;

 • ADMIT: Hỗ trợ phân tích & tự đánh giá chất lượng OKR theo đầu ra mong đợi;

 • ALIGN: Đào tạo định hướng theo mức độ gắn kết OKR theo thỏa thuận;

 • ACHIEVE: Hỗ trợ phân tích & tự đánh giá hiệu quả đạt được OKR đã đề ra;

03 Thử thách 21-ngày trực tuyến liên tục trong 03 tháng dành cho cá nhân Lãnh đạo phòng ban thực hành OKR tổ chức trên 01 trang giấy

 • 4 tiếng học trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • ​Theo dõi nhắc nhở tự động trực tuyến

 • Đăng nhập 24/7 trong 21 ngày thử thách

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành 

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

 

---------------

Vai trò của Weatwork:

 • ASSESS: Đánh giá hiện trạng OKR theo tiêu chí đã thỏa thuận;

 • ACCESS: Đào tạo định hướng theo đầu ra mong đợi;

 • ADMIT: Hỗ trợ phân tích & tự đánh giá chất lượng OKR theo đầu ra mong đợi;

 • ALIGN: Đào tạo định hướng theo mức độ gắn kết OKR theo thỏa thuận;

 • ACHIEVE: Hỗ trợ phân tích & tự đánh giá hiệu quả đạt được OKR đã đề ra;

Anchor 2

ĐỐI TÁC TỔ CHỨC

Weatwork.co hợp tác với nhiều đối tác tổ chức doanh nghiệp nhằm thay đổi tư duy thành viên, nhân sự của họ với Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change 
©️.

Anchor 1

HONDA
​VIETNAM

Khung Mô hình Kinh doanh  - Business Model Canvas - là một khái niệm quen nhưng vẫn rất mới với chúng tôi - lãnh đạo của các đơn vị hậu phương (back-end) luôn gặp thách thức trong việc xác định mục tiêu, ưu tiên và vai trò của chúng tôi so với các đơn vị front-end. 

 

Nhờ OPC chúng tôi lần đầu tiên được thực hành khám phá & cải thiện tư duy chiến lược "nhìn từ trực thăng" thay vì "nhìn xuống mặt đất", tự đặt câu hỏi "tại sao" thay vì chỉ lo "làm gì" - OPC được toàn bộ nhân sự tham gia đánh giá là tốt nhất trong các công cụ kế hoạch chiến lược & ra quyết định mà chúng tôi học được.  

Chưa bao giờ toàn bộ lãnh đạo của 12 phòng ban của khách sạn chúng tôi được ngồi lại viết lên mục tiêu & kết quả chính (OKR) của mỗi đơn vị trên một trang giấy 9 miếng ghép. 

 

Chúng tôi hiểu mục tiêu của toàn công ty hơn bao giờ hết, đặc biệt là vai trò của chúng tôi và của đơn vị khác nhằm đạt được mục tiêu đó. Các đơn vị front-end (tiền tuyến) hiểu rõ hơn về các đơn vị back-end (hậu phương) hơn và ngược lại.

THANH CONG
​HOSPITALITY

Chúng tôi tuyển dụng thành công một trong những bộ não xuất sắc trong ngành khách sạn với Một trang giấy tạo Thay đổi trong bối cảnh có rất nhiều nhân tài cùng ứng tuyển. Sau một tháng xây dựng chiến lược kinh doanh an toàn cùng Covid19 với OPC, chúng tôi nhận ra rằng không có công cụ hay hệ thống nào tốt hơn, toàn diện hơn và cũng đơn giản hơn OPC. Nay chúng tôi quyết định áp dụng OPC lên toàn Tập đoàn, chuyển đổi tư duy và cách làm việc lên toàn bộ nguồn nhân lực với tốc độ tiến bộ nhanh nhất & với chi phí xung đột thấp nhất

june-5-opc-goal_54614835.png

THAM GIA HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "ONE PAGE OF CHANGE" NHẰM THAY ĐỔI TƯ DUY LÀM VIỆC

Hiểu và ra quyết định tham gia Thử thách xây dựng mục tiêu, xây dựng ưu tiên và lập kể hoạch với Một trang giấy tạo Thay đổi - ONE PAGE OF CHANGE - với 2 giờ tham gia hội thảo trực tuyến với tác giả của OPC - Bà Đặng Thị Hải Hà - MPS Cornell '10 và Sáng lập của RespectVN & Weatwork.co. 

 

Ngay sau Webinar, bạn sẽ có cơ hội thực hiện Thử thách Thay đổi tư duy làm việc với OPC trong 7, 14, 21 ngày làm việc trên nền tảng tổ chức học tập của RespectVN & Weatwork.co 

How to transform the whole organisation with just  One Page of Change ©️ ?

bottom of page