Triển khai OKR với 
 Một trang giấy tạo Thay đổi ©️ 
?

 

THÁCH THỨC 

Xu hướng không thể tránh khỏi OKR mang theo nó ba (3) nhận định sai lầm đầu tiên mà mọi nhà lãnh đạo có tầm cần lưu tâm.

 
Lưu ý, chúng đều xuất phát từ nhận thức so sánh chưa đầy đủ về những hệ thống quản trị đã phát triển ở tầm cao ở Phương Tây và những hệ thống chưa phát triển như tại Việt Nam.

Thứ nhất, OKR là để tạo ra những mục tiêu "truyền cảm hứng" - Nhận định này chỉ đúng với các công ty đã có hệ thống quản lý mục tiêu hoàn thiện. Nếu tổ chức của bạn chưa có hệ thống này thì mục tiêu "truyền cảm hứng" sẽ trở thành "thiếu thực tế" "khó với tới" hay "phản ánh tư duy lãnh đạo, không phải tư duy của người thực hiện"
 
Thứ hai, OKR nên tách rời khỏi hệ thống đánh giá năng lực làm việc, vì nó cần phải "truyền cảm hứng", "vui", "không căng thẳng" thì mới có thể duy trì - Nhận định này cho thấy các hệ thống đánh giá hiện đang có vấn đề, không phản ánh đúng người đúng việc. Nếu triển khai thêm OKR thì vô hình chung tồn tại 2 hệ thống song hành - vì năng lực làm việc mà không gắn với mục tiêu phát triển doanh nghiệp thì để làm gì?

Thứ ba, cứ triển khai OKR là đảm bảo gắn kết mục tiêu làm việc giữa các đơn vị phòng ban - Có một thực tế là 8/10 tổ chức sử dụng OKR (bằng phần mềm hay dùng excel) vẫn không thể thu hẹp được khoảng cách giữa các phòng ban và cá nhân. Lý do quan trọng nhất là tất cả chỉ quan tâm đến "WHAT-cái gì" mà thiếu "WHY-tại sao".
  

15_FlyingGoals.jpg

Mục tiêu "truyền cảm hứng" hay "bay lượn" "va đập lẫn nhau" "khó khả thi"?

22._ĐÁNH_CỜ.png

Dùng OKR để đo lường hiệu quả làm việc hướng về mục tiêu hay để làm gì?

80_PuzzlesGame.png

Triển khai OKR có đảm bảo gắn kết mục tiêu làm việc giữa các đơn vị & cá nhân?

 
Woman on her Tablet

HỌ NÓI GÌ?

"Khi làm OKR chúng tôi yêu cầu nhân sự viết mục tiêu "truyền cảm hứng" - cao hơn, thách thức hơn mục tiêu hiện tại. Thế nhưng đa số chỉ lên mục tiêu theo ý lãnh đạo, bản thân họ không biết thế nào là mục tiêu tốt & làm sao đạt được mục tiêu đó"

- Ly Nguyễn, giám đốc nhân sự tại một công ty đào tạo 

THE LADDER

OF

ACCOUNTABILITY

GIẢI PHÁP

Toàn bộ tổ chức, đội ngũ, cá nhân sử dụng Một trang giấy tạo Thay đổi  - One Page of Change ©️ - để triển khai OKR - Mục tiêu & Kết quả chính - với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất

Image by Sharon Pittaway
examples_53559534.png

Triển khai OKR trên Một trang giấy tạo Thay đổi - OKR on One Page of Change ©️ - có nhiều lợi ích khách nhau, tuy nhiên cần kể đến ba lợi ích cơ bản giúp giải quyết các vấn đề ở trên.

Thứ nhất, giải pháp này giúp tạo lập & đạt được OKR một cách thông minh (S.M.A.R.T & S.M.A.R.T.E.R) ở tất cả các tầng nhân sự. Thứ hai, giải pháp này giúp biến OKR trở thành công cụ đánh giá năng lực làm việc cá nhân và đội nhóm duy nhất & tốt nhất. Thứ ba, giải pháp giúp gắn kết và tối ưu mức độ gắn kết giữa các phòng bàn một cách cụ thể và toàn diện nhưng chỉ trên một trang giấy.