top of page

Đang khai OKR với 
 Một trang giấy tạo Thay đổi ©️ 
?

Anchor 6

THÁCH THỨC 

Xu hướng không thể tránh khỏi OKR mang theo nó ba (3) nhận định sai lầm đầu tiên mà mọi nhà lãnh đạo đều có tầm cần lưu tâm.

 
Lưu ý, chúng đều xuất phát từ nhận thức so sánh chưa đầy đủ về những hệ thống quản trị đã phát triển ở tầm cao ở Phương Tây và những hệ thống chưa phát triển như ở Việt Nam.

Sai lầm thứ nhất : OKR là để tạo ra các mục tiêu "truyền cảm hứng"- Nhận định này chỉ đúng với các công ty đã có hệ thống quản lý hiệu quả làm việc hoàn thiện. Nếu tổ chức của bạn chưa có hệ thống này thì khó có thể xác định thế nào là "truyền cảm hứng" thì mỗi người hiểu một kiểu, có thể hiện về mục tiêu và cả hành động. OKR sẽ trở nên "thiếu thực tế", "khó khả thi", "trên nóng dưới lạnh" - "áo ánh tư duy lãnh đạo, không quyết tâm của người thực hiện" - Hình biếm họa số 01
 
Sai lầm thứ hai : OKR nên tách rời khỏi hệ thống đánh giá năng lực làm việc, vì nó cần phải "truyền cảm hứng", "vui vẻ", "không căng thẳng" - Nhận định này cho thấy các hệ thống đánh giá hiện đang có vấn đề, các công việc đầu tiên chưa chắc đã dẫn đến mục tiêu chung. Nếu khai thác thêm OKR thì vô hình chung tồn tại ở 2 hệ thống song hành, tăng chi phí & nguồn lực của tổ chức. Quan trọng nhất là chúng có thể rời xa nhau - Hình biếm họa số 02

Sai lầm thứ ba : việc phát triển khai OKR là chắc chắn gắn kết mục tiêu làm việc giữa các đơn vị cá nhân - Có một thực tế là 8/10 tổ chức sử dụng OKR (bằng phần mềm hoặc sử dụng excel) vẫn không thể thu hút được khoảng cách hiểu & quyết tâm thực hiện mục tiêu giữa phòng ban và cá nhân. Lý do quan trọng nhất là tất cả chỉ quan tâm đến "WHAT-cái gì" mà thiếu "TẠI-tại sao" - lộn xộn giữa Mục tiêu & Kết quả, Phương tiện & Mục tiêu - Hình truyện 03
  

15_FlyingGoals.jpg

1. Mục tiêu "truyền cảm hứng" hay "bay say" "va đập" "triệt tiêu" lẫn nhau?

93a_Objectives & Key results.png

2. Sử dụng OKR để đo lường hiệu quả công việc hướng về mục tiêu hay để làm gì?

80_PuzzlesGame.png

3. Khai báo OKR có gắn kết mục tiêu & hành động giữa các đơn vị & cá nhân?

Anchor 5
Woman on her Tablet

HỌ NÓI GÌ?

"Khi làm OKR, chúng tôi yêu cầu nhân sự viết mục tiêu "truyền cảm hứng" - cao hơn, kỹ năng hơn mục tiêu hiện tại. Thế nhưng đa số chỉ lên mục tiêu theo ý lãnh đạo, bản thân họ không biết thế nào là mục tiêu tốt & làm sao đạt được mục tiêu đó"

- Lý Nguyễn, giám đốc nhân sự tại một công ty đào tạo 

THANG

CỦA

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

GIẢI PHÁP

Toàn bộ tổ chức, đội ngũ, cá nhân sử dụng Một trang giấy tạo Thay đổi  - One Page of Change ©️ - để triển khai OKR - Mục tiêu & Kết quả chính - với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất vớiCông thức AAAAA (5A)

Image by Sharon Pittaway
examples_53559534.png

AAAAA

Công thức AAAAA - 5A- đảm bảo triển khai OKR thành công chất lượng:

A - ĐÁNH GIÁ - tự nhiên đánh giá hiện trạng quản lý mục tiêu & hiệu quả làm việc trong tổ chức

A - TIẾP CẬN -  tiếp cận khái niệm mới & quản lý thay đổi để mọi nhân sự cùng hiểu đúng về OKR

A - THỪA NHẬN - cùng thừa nhận "điểm" hoặc "khoảng cách" trong quản trị mục tiêu (nếu có)

A - Căn chỉnh - cùng gắn kết tư duy để "giảm đau" và thu nhập khoảng cách để có OKR thực chất

A - ĐẠT -cùng đạt được Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) đề ra dựa trên sự đồng thuận & quyết tâm của toàn tổ chức trên Một trang giấy tạo ra sự thay đổi - One Page of Change ©️

Anchor 4
Anchor 3

ỨNG DỤNG

Triển khai OKR trên Một trang giấy - OKR on One Page of Change ©️ có thể được áp dụng theo 03 giai đoạn gắn với nhu cầu cụ thể của tổ chức, đó là:

(i) triển khai OKR trên toàn tổ chức trong giai đoạn cụ thể;
(ii) triển khai OKR theo tầng & từng phần theo yêu cầu (nhóm OKR, dự án OKR);
(iii) triển khai OKR theo mục tiêu quản lý Rủi ro, Xung đột, Thay đổi & Khủng hoảng - RCCC - Rủi ro/Xung đột/Thay đổi/Khủng hoảng.

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone.png
64_Tang Bang Troi.png

Triển khai OKR toàn tổ chức

 • Từ trên xuống (OKR tổ chức - OKR phòng ban - OKR cá nhân) 

 • ​Từ dưới lên (OKR cá nhân - OKR phòng ban - OKR tổ chức) 

 • ​Hai chiều (trên cả 3 tầng nhân sự)

Triển khai OKR theo tầng nhân sự

 • OKR tổ chức (giữ các lãnh đạo)  

 • OKR team ngũ (frontend vs. backend; project vs. project; team vs. team 

 • OKR cá nhân (toàn tổ chức; theo chức năng, theo trách nhiệm)

Triển khai OKR theo RCCC

 • R - RỦI RO - Rủi ro 

 • C - XUNG ĐỘT - Xung đột

 • C - CHANGE - Thay đổi

 • ​C - CRISIS - Khủng Hoảng 

PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN 

Với Một trang giấy tạo Thay đổi - One Page of Change ©️, mọi tổ chức đều có thể khai thác OKR theo Công thức AAAAA thành công với các mức độ kỳ vọng & quyết định khác nhau :


A - ĐÁNH GIÁ- tự đánh giá trạng thái quản lý mục tiêu trong tổ chức với 03 Cấp độ: 
01 - OKR để tăng hiệu quả làm việc của cá nhân;
02 - OKR để tăng cường hiệu quả làm việc của đội ngũ;
03 - OKR để tăng cường hiệu quả đạt được mục tiêu toàn tổ chức 


A - TIẾP CẬN- tiếp cận khái niệm mới & quản lý thay đổi quản lý để mọi nhân viên cùng hiểu đúng về OKR:
0
1 - Các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất hiểu đúng về OKR
02 - Các ngũ đội đơn vị cùng hiểu đúng về OKR
03 - Toàn tổ chức cùng hiểu đúng về OKR

A - THỪA NHẬN- cùng thừa nhận "điểm đau" hoặc "khoảng cách" trong quản trị mục tiêu (nếu có)
01 - Các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất cùng thừa nhận điểm đau trong OKR
02 - Các nhóm ngũ đơn vị cùng thừa nhận điểm đau trong OKR
03 - Toàn tổ chức cùng thừa nhận điểm đau trong OKR


A - CĂN CHỈNH- cùng gắn kết tư duy để "giảm đau" và thu hồi khoảng cách để có OKR thực chất:
01 - Các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất cùng được đưa ra để xuất OKR khả thi;
02 - Các đơn vị ngũ ngũ cùng vị trí được đưa ra để xuất OKR khả thi;
03 - Toàn bộ tổ chức cùng đưa ra để xuất OKR khả thi;
 

A - ĐẠT- cùng đạt được Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) đề ra 
0
1 - Các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất cùng giải quyết tại sao đạt/không đạt OKR của cá nhân;
02 - Các nhóm ngũ đơn vị cùng lý giải tại sao đạt/không đạt OKR đơn vị;
03 - Toàn tổ chức cùng lý giải tại sao đạt/không đạt OKR tổ chức

12_BusinessCanvas_Vi.png

Khai thác OKR trên Một trang tạo Thay đổi ©️ - Mô hình kinh doanh Mô hình kinh doanh Canvas 

Anchor 7

NỀN TẢNG ÁP DỤNG 

Khai thác OKR trên Một trang tạo Thay đổi - OKR on Một Trang Thay Đổi ©️ - được áp dụng xuyên suốt trên nền tảng học tập & gắn kết đội ngũ Weatwork, với ba (3) lựa chọn tương ứng với các quyết định tâm trí của toàn tổ chức:

opc_54908777.png

THEO DÕI7-NGÀY x 3TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG & ​TRIỂN KHẢI
OKR
CÁ NHÂN TRÊN 01 TRANG GIẤY

opc_54908777.png

THEO DÕI14-NGÀY x 3 TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI
OKR
 ĐỘI NGŨ TRÊN 01 TRANG GIẤY

opc_54908777.png

THEO DÕI21-NGÀY x 3 TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI
OKR
 TỔ CHỨC TRÊN 01 TRANG GIẤY 

03 Thử thách 7 ngày trực tuyến liên tục hàng tháng dành cho mọi cá nhân thực hành OKR cá nhân trên Một trang giấy: 

 • 2 tiếnghọc trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • ​Theo dõi nhắc nhở tự động trực tuyến

 • Đăng nhập 24/7 trong7 ngày thử thách

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

---------------

Vai trò của Weatwork:

 • ĐÁNH GIÁ:Đánh giá hiện trạng OKR theo tiêu chí thuận lợi;

 • TRUY CẬP:Đào tạo hướng tiếp cận mới theo đầu ra mong đợi;

 • THỪA NHẬN:Hỗ trợ phân tích & tự động đánh giá chất lượng OKR theo mong đợi;

 • CĂN CHỈNH:Việc tạo định hướng theo mức gắn kết OKR theo thỏa thuận;

 • ĐẠT ĐƯỢC:Hỗ trợ phân tích & tự động đánh giá hiệu quả đạt được OKR đã đề ra;

03 Thử thách 14 ngày trực tuyến liên tục trong 02 tháng dành cho cá nhân Lãnh đạo phòng banthực hiện OKR đội ngũ trên 01 trang giấy: 

 • 3 tiếnghọc trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • ​Theo dõi nhắc nhở tự động trực tuyến

 • Đăng nhập 24/7 trong14 ngày thử thách

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành 

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

---------------

Vai trò của Weatwork:

 • ĐÁNH GIÁ:Đánh giá hiện trạng OKR theo tiêu chí thuận lợi;

 • TRUY CẬP:Dao set the direction by the start up mong đợi;

 • THỪA NHẬN:Hỗ trợ phân tích & tự động đánh giá chất lượng OKR theo mong đợi;

 • CĂN CHỈNH:Việc tạo định hướng theo mức gắn kết OKR theo thỏa thuận;

 • ĐẠT ĐƯỢC:Hỗ trợ phân tích & tự động đánh giá hiệu quả đạt được OKR đã đề ra;

03 Thử thách 21 ngày trực tuyến liên tục trong 03 tháng dành cho cá nhân Lãnh đạo phòng ban thực hành OKR tổ chức trên 01 trang giấy

 • 4 tiếnghọc trực tuyến từ giảng viên

 • Thực hiện thử thách ngay sau đó

 • ​Theo dõi nhắc nhở tự động trực tuyến

 • Đăng nhập 24/7 trong21 ngày thử thách

 • Nhận Huy hiệu ngay sau khi hoàn thành 

 • Giảng viên đánh giá trong vòng 7 ngày

 • Chứng nhận có giá trị 12 tháng

 

---------------

Vai trò của Weatwork:

 • ĐÁNH GIÁ:Đánh giá hiện trạng OKR theo tiêu chí thuận lợi;

 • TRUY CẬP:Dao set the direction by the start up mong đợi;

 • THỪA NHẬN:Hỗ trợ phân tích & tự động đánh giá chất lượng OKR theo mong đợi;

 • CĂN CHỈNH:Việc tạo định hướng theo mức gắn kết OKR theo thỏa thuận;

 • ĐẠT ĐƯỢC:Hỗ trợ phân tích & tự động đánh giá hiệu quả đạt được OKR đã đề ra;

Anchor 2

ĐỐI TÁC TỔ CHỨC

Weatwork.co hợp tác với nhiều đối tác tổ chức doanh nghiệp Mục tiêu thay đổi tư duy thành viên, nhân sự của họ với Một trang tạo Thay đổi - One Page of Change 
©️.

Anchor 1

HONDA
​VIỆT NAM

Khung mô hình Kinh doanh  - Business Model Canvas - là một khái niệm quen thuộc nhưng vẫn rất mới với chúng tôi - lãnh đạo của các đơn vị hậu phương (back-end) luôn gặp các công thức trong công việc xác định mục tiêu, ưu tiên và vai trò của chúng tôi so với các đơn vị front-end. 

 

Nhờ OPC chúng tôi lần đầu tiên được thực hành khám phá & cải thiện tư duy chiến lược "tránh từ trực thăng" thay vì "tránh xuống mặt đất", tự đặt câu hỏi "tại sao" thay vì chỉ lo "làm gì" - OPC được toàn bộ nhân sự tham gia đánh giá là tốt nhất trong các công cụ hoạch định chiến lược & ra quyết định mà chúng tôi học được.  

Chưa bao giờ toàn bộ lãnh đạo của 12 phòng ban của khách sạn chúng tôi được ngồi lại viết lên mục tiêu & kết quả chính (OKR) của mỗi đơn vị trên một trang giấy 9 miếng ghép._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 

Chúng tôi hiểu mục tiêu của toàn công ty hơn bao giờ hết, đặc biệt là vai trò của chúng tôi và của một đơn vị khác Nhằm đạt được mục tiêu đó. Front-end đơn vị (tiền tuyến) hiểu rõ hơn về back-end đơn vị (hậu phương) hơn và ngược lại.

THÀNH CÔNG
​HOSPITALITY

Chúng tôi tuyển dụng thành công một trong những bộ không xuất sắc trong ngành khách sạn với Một trang giấy tạo Thay đổi trong bối cảnh có rất nhiều nhân tài cùng ứng tuyển. Sau một tháng xây dựng chiến lược kinh doanh hoàn toàn giống với Covid19 với OPC, chúng tôi nhận ra rằng không có công cụ hay hệ thống nào tốt hơn, toàn diện hơn và cũng đơn giản hơn OPC. Nay chúng tôi quyết định áp dụng OPC lên toàn Tập đoàn, chuyển đổi tư duy và cách làm việc lên toàn bộ nguồn nhân lực với tốc độ tiến bộ nhanh nhất & với chi phí xung đột thấp nhất

june-5-opc-goal_54614835.png

THAM GIA HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "MỘT TRANG ĐỔI" NHẰM THẦY ĐỔI TỶ DUY LÀM VIỆC

Hiểu và ra quyết định tham gia Thử xây dựng mục tiêu, xây dựng ưu tiên và đặt câu hỏi với Một trang giấy tạo Thay đổi - MỘT TRANG THAY ĐỔI - với 2 giờ tham gia hội thảo trực tuyến với tác giả của OPC - Bà Đặng Thị Hải Hà - MPS Cornell '10 và Sáng lập của RespectVN & Weatwork.co. 

 

Ngay sau Hội thảo trên web, bạn sẽ có cơ hội thực hiện Thử nghiệm thay đổi tư duy làm việc với OPC trong 7, 14, 21 ngày làm việc trên nền tảng tổ chức học tập của RespectVN & Weatwork.co_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Cách chuyển đổi toàn bộ tổ chức chỉ với just  Một trang thay đổi ©️ ?

bottom of page