top of page

CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH DOANH

QUY TRÌNH KINH DOANH
CÔNG CỤ HOẠT ĐỘNG
NGUỒN NHÂN LỰC

"HẠ TẦNG KINH DOANH LÀ NỀN TẢNG QUAN TRỌNG CHO MỌI THÀNH CÔNG"

03 THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG

MODE

CHẾ ĐỘ được xây dựng thế nào?

CHẾ ĐỘ được áp dụng như thế nào?

CHẾ ĐỘ được trao đổi thế nào?

CHẾ ĐỘ có mang lại năng suất lao động và hiệu quả làm việc nhóm không?

***

CHẾ ĐỘ = gói phúc lợi cho cá nhân và tập tin

CƠ CẤU

CƠ CẤU được đơn giản hóa thế nào?

CƠ CẤU được trao đổi thế nào?

CƠ CẤU có giúp tăng hiệu quả hợp tác và giảm thiểu xung đột không?

***

CƠ CẤU = sơ đồ tổ chức, nhiệm vụ chịu trách nhiệm, khung hạn chế, vv

INFORMATION

THÔNG TIN được quản lý thế nào?

THÔNG TIN được bảo mật thế nào?

THÔNG TIN có giúp xây dựng lòng tin và giảm thiểu xung đột không?

***

THÔNG TIN = cơ sở dữ liệu tại nơi làm việc, thông tin chính thức/không chính thức được sử dụng để quyết định tổ chức

04 LOẠI HÌNH Ổ CHỨC

Build by Hà Đặng, ThS. Phát triển Quốc tế - Đại học Cornell, Hoa Kỳ (2014) dành cho Respect Vietnam

HƯỚNG DẪN

ÉP CHO PHÙ

KHÔNG KHỚP

ĐỒNG BỘ

Citrus

Nội dung của bạn đã được gửi

Your content has been submitted

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ  

“Tôi đã thử loại hình tổ chức WE@WORK và biết được loại hình của chúng tôi. Giờ tôi đã biết vì sao công ty luôn đưa ra các quyết định cuối cùng chậm như vậy. Việc tuân thủ tùy ý đối với nội quy của chính công ty là lý do lớn nhất.

 

—  Lynn, Chủ đầu tư của một chuỗi khách sạn 

​Cách tạo ra một mô hình đồng bộ?

80_PuzzlesGame.png
81_PuzzleDone.png

TẠI SAO BẠN CẦN CHÚNG TÔI?

VÌ CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP NHÓM CỦA BẠN IDENTIFY & ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC "BlinDSPOTS" ĐANG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN_cc781905-5cde-bad-cf31-cc781905-5cde-bad-cf31

93b_Objectives & Key results.png

Chi phí vận hành cao

do OKR thấp

Đoàn kết

Bất đồng liên tục & ra quyết định gây rối do OKR kém consensus  dẫn đến tăng chi phí vận hành

80_PuzzlesGame.png

Cao lỗi chất lượng

cost bởi vì

liên kết đội kém

Sự cộng tác và liên kết kém giữa các nhóm/phòng ban trong một tổ chức trực tiếp dẫn đến chi phí cao cho sự thất bại về chất lượng 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Slumped revenues

do no/poor 

sự tham gia của khách hàng

Dữ liệu về sự hài lòng của khách hàng từ đầu đến cuối customer không chỉ thúc đẩy nhóm-to-tem performance mà còn trực tiếp đẩy doanh thu lên

09 bước cần thiết với tác động từ bên dưới lên

WE@WORK could help tổ chức bạn hơn thế....

THÍCH ỨNG & ĐO LƯỜNG

Chúng tôi làm gì >

Dark Leaf

During Implementation (Phase II), The Puzzles and the client project management team prioritize process improvements and then pilot, refine and roll them out to the organization.

 

The Puzzles develop user-friendly management dashboards to monitor performance and detailed job instructions to standardize desk-level tasks.

02
2 tháng
PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ

Chúng tôi làm gì >

Dark Leaf

At the beginning of the Analysis & Design (Phase I), The Puzzles and the client project management team jointly design the project.

 

The Puzzles analyse operations to identify improvement opportunities and delivers a self-improving organisational DNA case and implementation work plan.

01
1 tháng
SẢN PHẨM WE@WORK 
Liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn thông tin của bạn!

TẠI SAO BẠN CẦN CHÚNG TÔI?

VÌ CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP NHÓM CỦA BẠN IDENTIFY & ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC "BlinDSPOTS" ĐANG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN_cc781905-5cde-bad-cf31-cc781905-5cde-bad-cf31

93b_Objectives & Key results.png

Chi phí vận hành cao

do OKR thấp

Đoàn kết

Bất đồng liên tục & ra quyết định gây rối do OKR kém consensus  dẫn đến tăng chi phí vận hành

80_PuzzlesGame.png

Cao lỗi chất lượng

cost bởi vì

liên kết đội kém

Sự cộng tác và liên kết kém giữa các nhóm/phòng ban trong một tổ chức trực tiếp dẫn đến chi phí cao cho sự thất bại về chất lượng 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Slumped revenues

do no/poor 

sự tham gia của khách hàng

Dữ liệu về sự hài lòng của khách hàng từ đầu đến cuối customer không chỉ thúc đẩy nhóm-to-tem performance mà còn trực tiếp đẩy doanh thu lên

bottom of page