top of page

Good Teamwork & Bad Teamwork

Updated: Apr 12, 2020

Watch this clip to learn about the difference between good teamwork & bad teamwork


Hãy xem video nổi tiếng dưới đây để biết thế nào là tinh thần đồng đội


Trả lời các câu hỏi sau để biết mình hiểu đúng hay không về teamwork?


1. Đâu là thời điểm đàn chim phát hiện ra mối nguy từ con chim lớn?


2. Tính bầy đàn của đàn chim này thể hiện mạnh nhất ở chi tiết nào (giây thứ bao nhiêu)?


3. Đâu là con chim có yếu tố "lãnh đạo" nhất trong đàn?


4. Chi tiết nào cho thấy con chim có yếu tố "lãnh đạo nhất trong đàn" (giây thứ bao nhiêu)?
75 views0 comments

Komentar


bottom of page