top of page

Áp dụng nguyên lý 80/20 trong thời Covid19

Updated: Apr 23, 2020

Vinh Ho Chung - Weatwork.co


Sáng nay sếp bảo đi tổng hợp hết đầu việc trong tháng qua của cả công ty. Tôi - quản lý nhân sự có 2 năm kinh nghiệm - ái ngại. Ai mà chả biết đây là công việc của nhân sự. Nhưng suốt thời gian qua tôi suốt ngày chỉ đạo tuyển dụng, viết Mô tả công việc, hoàn thiện hồ sơ hợp đồng, rồi chấm công trả lương. Cốt sao cho đúng thời hạn và yêu cầu chất lượng sếp giao.


Chưa có lúc nào tôi được giao tổng hợp và đánh giá công việc của tất thảy 50 người. Trừ hôm nay.


Lý do cơ bản nhất của "ngày hôm nay" là vì Covid19 - Công ty không có doanh thu nên buộc phải cắt giảm chi phí thông qua tinh giản nhân sự.


Việc tôi chỉ là tổng hợp đầu việc của 50 nhân sự. Việc đưa ra giải pháp tinh giản là của sếp.


Việc đơn giản thế mà tôi thấy ái ngại. Có 05 lý do tôi sợ mình làm không nổi việc này trong vài ngày:


1. Mô tả công việc (JD) chỉ làm cho có để tuyển dụng, JD không hoàn toàn phản ánh công viêcj hàng ngày của nhân sự

2. Hợp đồng lao động của cá nhân chỉ làm theo mẫu của Sở lao động, không ghi chi tiết công việc & cách đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân

3. Mọi đầu việc (task) trong thời gian qua được mọi người trao đổi qua 6 kênh thông tin: thư điện tử, phần mềm quản lý công việc, tin nhắn điện thoại, zalo, viber, facebook (một đầu việc có thể có mặt ở cả 6 kênh thông tin)

4. Rất khó tìm và đánh giá các đầu việc, thậm chí các dự án từ 6 kênh thông tin này vì việc chồng lên việc, dự án chồng lên dự án

5. Trưởng phòng cuả từng phòng ban không đánh giá thường xuyên kết quả làm việc của nhân sự, giờ bảo họ đánh giá cả năm họ chỉ có thể đưa ra các nhận định chung chung, thiếu căn cứ


Làm sao xong nổi việc này trong vài ngày để sếp ra quyết định tinh giản nhân sự, không nhẽ cứ chấm dứt hợp đồng một loạt giống như công ty bên cạnh hoặc dựa vào đánh gía chung chung để chọn người phù hợp vào thời điểm này?


Tôi không muốn làm việc này qua loa vì chọn ra người phù hợp lúc này cho công ty cực kỳ quan trọng.


Tôi có học nguyên lý 80/20 và đang cố hướng dẫn lãnh đạo phòng ban chọn ra 20% đầu việc quan trọng nhất để đánh giá 80% hiệu quả công việc của nhân sự. Nhưng việc này không hề dễ dàng. Giúp tôi với!!!!

OKR giúp tổ chức tập trung vào 20% công việc quantrọng nhất để đạt dược 80% kết quả chính
Trong đại dịch covid19, nguyên lý 80/20 này giúp tổ chức giảm chi phí, thời gian và nguồn lực ở mức tối đa

How:

  1. Tell Heads of Department (HODs) to set 20% Departmental OKRs that align the most with Organistional OKRs

  2. Tell HODs to set 20% Individual OKRs that align the most with Departmental OKRs

  3. Evaluate Individual OKRs based on at least 2 criteria (i) how much Individual OKRs are aligned with Departmental OKRs; (ii) How well that individual implement their OKRs in practice
28 views0 comments

Comentarios


bottom of page