top of page
1
Giới thiệu
...
Giữ vững lập trường của bạn
...
Phát huy trí tuệ tập thể
...
Dẫn dọc theo đường cong
...
Gói (lại
...

HIỂU KHÓA HỌC CỦA BẠN

Giới thiệu

 • Khám phá Đường cong học tập của bạn thông qua Thảo luận về các tuyên bố của bạn ​online

 • Khám phá Đường cong học tập của bạn thông qua Thảo luận về các tuyên bố của bạn ​offline

 • Hiểu về WE@WORK - Các khái niệm về hiệu suất cao

 • Hiểu các đường cong học tập và tác dụng của chúng

 • Hiểu triết lý học tập WE@WORK

Hoạt động: Thiết kế các Đặc điểm của Người có Hiệu suất Cao & Đường cong Học tập của riêng bạn

Giữ vững lập trường của bạn

 • Nền tảng của bạn là gì? Mục tiêu dài hạn hay ngắn hạn?

 • Nền tảng của bạn là gì? Dựa trên kết quả hay Dựa trên quy trình?

 • Nền tảng của bạn là gì? Làm Tốt or Làm Đúng?

Hoạt động: Thiết kế nền tảng của riêng bạn để đứng vững trong công việc hiện tại 

đòn bẩy Team Trí Tuệ

 • Trí tuệ nhóm là gì?

 • Vì sao chúng tôi lập Team Trí Tuệ?

 • Cách tận dụng Trí tuệ của đội? 

Hoạt động: Design Kế hoạch chiến lược "Tận dụng trí tuệ của nhóm" 

BẮT ĐẦU

Dẫn dọc theo đường cong

 • Khám phá đường cong học tập của tổ chức

 • Khám phá mối quan hệ giữa đường cong của chính bạn và đường cong của tổ chức

 • Khám phá các yếu tố chính để sắp xếp các đường cong của bạn, đường cong nhóm (trí tuệ) với đường cong tổ chức

Hoạt động: Thiết kế kế hoạch chiến lược "Dẫn đầu theo đường cong" để giải quyết những khoảng trống hoặc căng thẳng trong văn hóa tổ chức của bạn và đạt được hiệu suất cao hơn

BẮT ĐẦU

Kết thúc để khởi động Curves của riêng bạn

 • Chuẩn bị bài tập Post-W2HP (cá nhân & làm việc theo nhóm)

 • Đặt định mức tuân thủ “Post-WEATWORK High-performers Challenge” trong vòng 01-03 tháng sau khóa học

 • Xây dựng một lực lượng đặc nhiệm giám sát để giám sát việc tuân thủ Thách thức

 • Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành Thử thách

BẮT ĐẦU

GẶP GỠ CỐ VẤN CỦA BẠN

Screen Shot 2019-04-10 at 21.57.47_edite

HÀ ĐĂNG

Cố vấn W2HP

Nhân sự/OD & Cố vấn bền vững

15 năm xuất sắc trong tổ chức

08 năm trong Mạng lưới kinh doanh toàn cầu

Male Teacher

JOSH NGUYỄN

Cố vấn W2HP

W2HP Advisor & Mentor 

15 năm phát triển bền vững 

10 năm phát triển tổ chức

CHIA SẺ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA BẠN

2
3

MẪU ĐĂNG KÝ

bottom of page