top of page

Chúng tôitại nơi làm việc

​Nền tảng tổ chức học tập bán công nghệ

​Tập trung . Thống nhất . Mount 

Puzzles.png

HOẶC

BẠN ĐỒNG Ý NHẤT LÀ HÌNH ẢNH NÀO DÀI?

80% CEO & quản lý đồng ý với cả 04 hình ảnh, trong đó hình ảnh thứ 03 - Tập thể thiếu đoàn kết hợp tác & 04 - Môi trường làm việc thiếu sức mạnh - là định thức lớn nhất với hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

07_TraoDoiThongTinTrongToChuc.png
01

Bộ lọc nội bộ mất hiệu quả

95% nhân sự không hiểu rõ chiến lược & mục tiêu của tổ chức

(Tiến sĩ Norton & Kaplan)

95%

37_BenhNuaVoi-2.png
02

Nhân sự thiếu lực lượng, thiếu chủ động

84% Tổ chức không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực hiện có

(Viện Saratoga)

84%

19_NhanTaiNgoiSao.png
03

Unconcognition union

​70% hiệu suất làm việc bị ảnh hưởng bởi tập tin có thể thiếu hợp tác, hoặc đổ lỗi cho nhau

​(Tôn trọng Việt Nam)

70%

25_MaTranVanPhong.png
04

Môi trường làm việc thiếu khỏe mạnh

​65% hiệu suất làm việc bị ảnh hưởng bởi môi trường căng thẳng, thiếu sức mạnh

​(Tôn trọng Việt Nam)

65%

DOANH NGHIỆP THƯỜNG LÀM GÌ?

Nhiều doanh nghiệp chưa xác định rõ chiến lược & áp dụng các giải pháp đơn lẻ, thiếu tổng thể & không đồng bộ. Điều này khiến chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. 

15_FlyingGoals.jpg
01

Các mục tiêu lan man, va đập nhau

60% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xác định các mục tiêu cơ bản bay lượn, va đập vào nhau & thúc nhau ra 

60%

18_UNDER,OVER_ESTIMATE.png
02

Khó cân nhắc đối tư duy ngắn hạn & dài hạn

70% lãnh đạo doanh nghiệp gặp khó khăn khi cân nhắc mục tiêu dài hạn & tư duy ngắn hạn. Cơ hội quan trọng hơn sự bền vững

70%

80_PuzzlesGame.png
03

Not quan tâm đến quản trị tổ chức

80% doanh nghiệp chỉ quan tâm đến các giải pháp quản lý nhân sự đơn lẻ, chưa quan tâm đến quản lý tổ chức toàn diện

80%

24_ViTriVaQuyenHan.png
04

Đầu tư & quản lý dàn trải, thiếu tập trung

60% doanh nghiệp đầu tư & quản lý dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến nguồn lãng phí, phí vận hành cao

60%

99_ThangBang.png
05

Cấu hình hệ thống thả lỏng cấu trúc

85% doanh nghiệp để cấu trúc hệ thống tổ chức thiếu liên kết, lỏng lẻo giữa các đơn vị, giữa các cá nhân

85%

18_PhanMemQuanLy.png
06

Áp dụng công nghệ nửa vời

70% doanh nghiệp không áp dụng hoặc áp dụng công nghệ quản lý một cách nửa vời, thiếu hệ thống nhất & thiếu đồng bộ

70%

WEATWORK LÃO DÀNH CHO BẠN 

Screen Shot 2019-10-14 at 11.37.39 AM.pn

NỀN TẢNG MÔ HÌNH KINH DOANH

LŨNG LẠI, THIẾU GẮN KẾT 

Mọi vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải cần được thể hiện trên Mô hình kinh doanh cơ bản - Nền tảng kinh doanh thiếu gắn kết, nứt vỡ, các mảnh ghép rời rạc, xuất hiện chính nhau là nguyên nhân cơ bản

21._BUSINESS_CANVAS_-_NỀN_MÓNG_LUNG_L

VẬY DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ?

​Ba giái pháp dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp xử lý các công thức về quản lý nhân sự  & quản trị tổ chức trước mọi thay đổi

93a_Objectives & Key results.png
01

Xây dựng & thống nhất OKR doanh nghiệp 

Doanh nghiệp cần xây dựng & hệ thống OKR cá nhân & đội ngũ tốt nhất với tổ chức OKR

81_PuzzleDone.png
02

Xây dựng hạ tầng quản trị - bệ phóng OKR 

Doanh nghiệp xây dựng & gắn kết các mảnh ghép tầng hạ tổ chức tối thiểu làm bệ phóng OKR thành công

76_GenToChuc.png
03

Tăng trưởng OKR file trung vào khách hàng

Doanh nghiệp cần đảm bảo tăng trưởng OKR trong thời hạn dài bằng cách đặt khách hàng làm trọng tâm chiến lược OKR

GẮN KẾT MẶT TIÊU & RÕ CHÍNH

​TRÊN MÔ HÌNH KINH DOANH

12_BusinessCanvas_Vi.png

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

guide-to-okr-on_46537404%20(1)_edited.jp
Tại sao 03
Tại sao 01
Tại sao 06
Tại sao 05
Tại sao 04
Tại sao 09
Tại sao 07
tại sao 08
Tại sao 02

MẶT TIÊU CHUẨN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

​KHI NỀN TẢNG VÀNG

Puzzles.png

OKR cá nhân

OKR đơn vị

OKR đơn vị - menu position

OKR tổ chức

Quy chuẩn (RULES)

Phúc lợi (PERKS) 

Cơ cấu (STRUCTURE)

Thông tin (INFO) 

bottom of page