top of page

ĐỒNG THUẬN OKR
​TRÊN MỘT TRANG GIẤY

XÂY DỰNG OKR LÃI ĐỂ MỌI THÀNH VIÊN TRONG Ổ CHỨC CỤC QUANG VỀ MỘT MƯA TIÊU & CÙNG ĐẠT ĐẠT MƯA TIÊU ĐÓ

93a_Objectives & Key results.png

Điều phối viên Chương trình WEATWORK 

Nguyễn Phương Hạnh  

Tháng 09/2019 

ĐẶT VẤN ĐỀ

GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM ĐỒNG THUẬN OKR

Đồng thuận về Mục tiêu & Kết quả then chốt (OKR) quan trọng hơn xây dựng & khai thác OKR

01

VƯỢT SAO DOANH NGHIỆP ĐỒNG THUẬN OKR?

02

ĐỒNG THUẬN OKR GIÚP DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

03

SO SÁNH OKR VÀ KPI

04

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỒNG THUẬN Sắp OKR

LẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN TẠO ĐỒNG THUẬN Sắp OKR?

Vì doanh nghiệp nào cũng có Mục tiêu kinh doanh, nhưng không phải lúc nào họ cũng là OKR, và không phải lúc nào mọi thành viên trong tổ chức cũng đồng thuận về OKR đã xây dựng

15_FlyingGoals.jpg
01

Mục tiêu triệt tiêu lẫn nhau

 • Mục tiêu quá nhiều, sai sót, thiếu thực tế

 • Mục tiêu khách sạn, va đập và triệt tiêu lẫn nhau 

74_OandKR.png
02

Kết quả là một mục tiêu lộn xộn, chồng chéo

 • Mục tiêu quá nhiều, gạch và triệt tiêu nhau 

  Nhầm lẫn giữa mục tiêu & phương tiện để đạt được mục tiêu

73_ChienLuocTuSepDenNhanVien.png
03

Mục tiêu khách thể, khó hình dung

 • Mục tiêu hiển thị, khó xác định được kết quả chính

 • Mục tiêu được hiểu khác nhau giữa các tầng nhân sự

tại sao okr

ĐỒNG THUẬN OKR GIÚP DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO? 

Đồng thuận về OKR - Mục tiêu (Objectives) và Kết quả chính (Key results) giúp doanh nghiệp tập trung vào 20% công việc quan trọng nhất để đạt được 80% mục tiêu của toàn tổ chức.

93a_Objectives & Key results.png
01

Nhất quán

 • Đồng thuận OKR đảm bảo tính nhất quán trong tổ chức

 • ​Đồng thuận OKR chắc chắn sự kiên định và nỗ lực hướng về mục tiêu chung và bỏ qua lợi ích cá nhân

9_NguyenTac80-20.png
02

tập trung

 • Đồng thuận giúp đỡ toàn bộ tổ chức tập trung toàn lực để đạt được OKR

 • ​Đồng thuận giúp cá nhân nỗ lực tìm ra 20% hoạt động chính để đạt được 80% mục tiêu/kết quả then chốt

81_PuzzleDone.png
03

Mount

 • Đồng ý OKR ngay từ đầu giúp giảm thiểu các vấn đề về OKR về sau

 • ​Đồng thuận giúp tăng tính kết nối giữa đơn vị với đơn vị, cá nhân với cá nhân, để cùng hướng về OKR 

how
so sánh

OKR

01

FILE TRUNG CẤP:

 • OKR tập trung vào 20% vấn đề quan trọng nhất để đạt được 80% mục tiêu mà tổ chức cùng hướng đến, linh hoạt thay đổi trước biến động của thị trường 

02

Mức độ GẮN KẾT:  

 • OKR có thể gắn kết và giúp lãnh đạo, quản lý & mọi nhân sự đồng thời vui lòng hướng đến những mục tiêu quan trọng nhất

03

Mức độ LINH HOẠT:

 • OKR thường dành cho doanh nghiệp tổ chức thường xuyên có sự điều chỉnh về mục tiêu, kết quả chính hoặc thường xuyên được đặt trong bối cảnh nhiều biến động phải tự điều chỉnh 

03

FILE HỌC TẬP:

 • OKR là cơ hội học tập khác nhau nhanh hơn với ít chi phí & rủi ro hơn giữa các cá nhân vốn luôn có sự khác biệt về quan điểm & tầm nhìn trong công việc

KPI

01

FILE TOTAL:  

 • KPI tập trung hoàn thành 100% đầu việc đã đặt ra, trong điều kiện các yếu tố xung quanh không thay đổi (quy mô, nhân sự, nguồn lực,.v.v.)_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

02

Mức độ GẮN KẾT:  

 • KPI khiến nhân sự tập trung vào chỉ số Các chỉ số xác định hiệu quả làm việc của bản thân chứ không tập trung vào Mục tiêu của toàn tổ chức

03

Mức LINH HOẠT:  

 • KPI thường dành cho các doanh nghiệp hoạt động theo chu kỳ, quy trình đều đặn, ít thay đổi, với chỉ số đo lường hiệu quả vận động ít biên giới

03

FILE HỌC TẬP:  

 • KPI không tạo ra cơ hội cho các cá nhân và học tập của nhau mà thường mang tính riêng lẻ, mất đi tính gắn kết vì KPI được xây dựng chủ yếu dựa trên lý trí chủ quan của lãnh đạo

Chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi

roadmap
OKR Development Roadmap_.png
bottom of page