top of page

ĐỒNG THUẬN OKR
​TRÊN MỘT TRANG GIẤY

XÂY DỰNG OKR LÀ ĐỂ MỌI THÀNH VIÊN TRONG TỔ CHỨC CÙNG HƯỚNG VỀ MỘT MỤC TIÊU & CÙNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐÓ

93a_Objectives & Key results.png

Điều phối viên Chương trình WEATWORK 

Nguyễn Phương Hạnh  

Tháng 09/2019 

ĐẶT VẤN ĐỀ

GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM ĐỒNG THUẬN OKR

Đồng thuận về Mục tiêu & Kết quả then chốt (OKR) quan trọng hơn xây dựng & triển khai OKR

01

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN ĐỒNG THUẬN OKR?

02

ĐỒNG THUẬN OKR GIÚP DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

03

SO SÁNH OKR VÀ KPI

04

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỒNG THUẬN VỀ OKR

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN TẠO ĐỒNG THUẬN VỀ OKR?

Vì doanh nghiệp nào cũng có Mục tiêu kinh doanh, nhưng không phải lúc nào chúng cũng là OKR, và không phải lúc nào mọi thành viên trong tổ chức cũng đồng thuận về OKR đã xây dựng

15_FlyingGoals.jpg
01

Mục tiêu mâu thuẫn triệt tiêu lẫn nhau

 • Mục tiêu quá nhiều, bay lượn, thiếu thực tế

 • Mục tiêu mâu thuẫn, va đập và triệt tiêu lẫn nhau 

74_OandKR.png
02

Kết quả mục tiêu lẫn lộn, chồng chéo

 • Mục tiêu quá nhiều, mâu thuẫn và triệt tiêu nhau 

  Nhầm lẫn giữa mục tiêu & phương tiện để đạt được mục tiêu

73_ChienLuocTuSepDenNhanVien.png
03

Mục tiêu trừu tượng, khó hình dung

 • Mục tiêu trừu tượng, khó xác định được kết quả chính

 • Mục tiêu được hiểu khác nhau giữa các tầng nhân sự

tại sao okr

ĐỒNG THUẬN OKR GIÚP DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO? 

Đồng thuận về OKR - Mục tiêu (Objectives) và Kết quả chính (Key results) giúp doanh nghiệp tập trung vào 20% công việc quan trọng nhất để đạt được 80% mục tiêu của toàn tổ chức.

93a_Objectives & Key results.png
01

Nhất quán

 • Đồng thuận OKR đảm bảo tính nhất quán trong tổ chức

 • ​Đồng thuận OKR đảm bảo sự kiên định và nỗ lực hướng về mục tiêu chung và bỏ qua lợi ích cá nhân

9_NguyenTac80-20.png
02

Tập trung

 • Đồng thuận giúp toàn tổ chức tập trung toàn lực để đạt được OKR

 • ​Đồng thuận giúp cá nhân nỗ lực tìm ra 20% hoạt động chính để đạt được 80% mục tiêu/kết quả then chốt

81_PuzzleDone.png
03

Gắn kết

 • Đồng thuận OKR ngay từ đầu giúp giảm thiểu mâu thuẫn về OKR về sau

 • ​Đồng thuận giúp tăng tính gắn kết giữa đơn vị với đơn vị, cá nhân với cá nhân, để cùng hướng về OKR 

how
so sánh

OKR

01

Mức độ TẬP TRUNG:

 • OKR tập trung vào 20% vấn đề quan trọng nhất để đạt được 80% mục tiêu mà tổ chức cùng hướng đến, linh hoạt thay đổi trước biến động của thị trường 

02

Mức độ GẮN KẾT:  

 • OKR có thể gắn kết và giúp lãnh đạo, quản lý & mọi nhân sự đồng lòng hướng đến những mục tiêu quan trọng nhất

03

Mức độ LINH HOẠT:

 • OKR thường dành cho doanh nghiệp tổ chức thường xuyên có sự điều chỉnh về mục tiêu, kết quả chính hoặc thường xuyên bị đặt trong bối cảnh nhiều biến động phải tự điều chỉnh 

03

Mức độ HỌC TẬP:

 • OKR là cơ hội học tập lẫn nhau nhanh hơn với ít chi phí & rủi ro hơn giữa các cá nhân vốn luôn có khác biệt về quan điểm & tầm nhìn trong công việc

KPI

01

Mức độ TẬP TRUNG:  

 • KPI tập trung hoàn thành 100% đầu việc đã đặt ra, trong điều kiện các yếu tố xung quanh không thay đổi (quy mô, nhân sự, các nguồn lực,.v.v..) 

02

Mức độ GẮN KẾT:  

 • KPI khiến nhân sự tập trung vào chỉ số Indicators xác định hiệu quả làm việc của bản thân chứ không tập trung vào Mục tiêu của toàn tổ chức

03

Mức độ LINH HOẠT:  

 • KPI thường dành cho các doanh nghiệp vận hành theo chu kỳ, quy trình đều đặn, ít thay đổi, với chỉ số đo lường hiệu quả ít biên động

03

Mức độ HỌC TẬP:  

 • KPI không tạo ra cơ hội để các cá nhân học tập lẫn nhau mà thường mang tính riêng lẻ, mất đi tính gắn kết vì KPI được xây dựng chủ yếu dựa trên lý trí chủ quan của lãnh đạo

Chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi

roadmap
OKR Development Roadmap_.png
bottom of page