top of page

EXPRESS MẪU ĐỀ XUẤT

THEO OKR

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÝ VIỆC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP & TỔ CHỨC

PHÁT TRIỂN BƯỞI TÔN TRỌNG VIỆT NAM

Điều phối viên Chương trình Đào tạonguyễn phương hạnh

Tháng 09/2019 

93a_Objectives & Key results.png

ĐẶT VẤN ĐỀ

EXPRESS MẪU ĐỀ XUẤT THEO OKR 

01

Hiện SAO CÁ NHÂN/ TẬP THỂ NÊN XUẤT THEO OKR?

02

MỤC XUẤT OKR TRÊN BUSINESS CANVAS

03

07 NỘI DUNG CỦA ĐỀ XUẤT THEO OKR

04

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tại sao cá nhân/tập thể nên đề xuất theo OKR?

Đề xuất OKR là một công cụ để doanh nghiệp ghi nhận ý kiến đóng góp của cá nhân/ tập thể đồng thời được đánh giá có năng lực tư duy và hiệu quả làm việc của cá nhân/tập thể đó_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Bao gồm tiêu đề xuất OKR03 lợi íchcơ bản:

 1. Tăng tính trách nhiệm:

  • Đề xuất OKR khuyến cáo cá nhân/tập thể chịu trách nhiệm theo ý kiến và đề xuất mà mình đưa ra một cách chính thức. Giảm thiểu ý kiến không chính thức, thiếu cam kết kiểu "chém gió bay".

 2. Tăng tính chủ động:

  • Đề xuất OKR khuyến khích cá nhân/tập thể chủ động trong việc tuyên bố 20% công việc quan trọng nhất trong/ngoài trách nhiệm của cá nhân/tập thể đó để đạt được 80% mục tiêu & kết quả đồng thuận.

 3. Tăng sự hợp tác tích cực giữa cá nhân - đơn vị:

  • ​Đề xuất OKR hiệu quả sẽ tạo ra sự minh bạch, công nhiệm vụ rõ ràng giữa các cá nhân/đơn vị, từ đó hạn chế độ tối đa trạng thái đỗ lỗi hoặc bất hợp tác.

 4. ​ Hướng đến sự cân đối chi phí - lợi ích:

  • ​Đề xuất OKR cần đảm bảo trình bày được chi phí thực hiện và có lợi bằng tiền của đề xuất trợ giúp lãnh đạo và cá nhân/ tập tin có cơ sở rõ ràng về tính khả thi của đề xuất , khả năng đồng thuận về đề xuất, từ đó tránh mất thời gian và gây bất đồng ý kiến. 

tại sao
HDSD

ĐỀ XUẤT OKR TRÊN DOANH NGHIỆP CANVAS 

​Nhấp vào ảnh dưới đây để xem nội dung chi tiết của Biểu mẫu Đề xuất OKRs trên Business Canvas

okr-consensus-o_45981393.png

07 content của topic output theo OKR

​Quy tắc chung:

 • Số lượng và chất lượng của các đề xuất OKR trong 01 tháng/quý là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá kết quả làm việc của cá nhân/đơn vị trong tháng/quý đó;

 • Cá nhân/đơn vị đề xuất phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo về nguồn thông tin và tính xác thực của dữ liệu được sử dụng để đề xuất OKR; 

 • Yêu cầu ký và/hoặc đóng dấu (nếu sử dụng văn bản) và đảm bảo phiên bản cuối cùng (nếu sử dụng phần mềm) vào tiêu đề xuất trước khi gửi lên  khi đánh giá, khi phê duyệt và khi đính kèm với bất kỳ báo cáo bất kỳ nào khác (Dành cho người xuất đề và người tiếp nhận đề xuất).

​Đánh giá chung của người xuất đề:

 • Mức độ phù hợp của đề xuất OKR đơn vị so với OKR của công ty (trên thang điểm 5)

 • Tỷ lệ % chi phí so với lợi ích có được từ tiêu đề xuất OKR (trên thang điểm 5)

​Thông tin chung về đề xuất:

 • Thông tin về cá nhân/ đơn vị xuất OKR

 • Số lần xuất đề OKR cần điều chỉnh 

 • ​Chi phí/lợi ích OKR cần điều chỉnh 

​Lý do đề xuất OKR:

 • Nguyên nhân chính khi xây dựng đề xuất OKR (Lựa chọn 1 trong 2 lý do sau)

  • Không có từng xuất đề tương tự

  • Có đầu ra tương tự nhưng ​chi phí cao hơn lợi ích

​Mục tiêu & Kết quả chính của đề xuất OKR:

 • Hoạt động chính & nguồn lực chính để thực hiện đề xuất OKR

 • ​Chi phí (phân chia theo 03 loại) và lợi ích bằng tiền (nếu có)

​Kế hoạch thực hiện nếu đề xuất OKR được duyệt:

 • Phân công nhiệm vụ cho cá nhân/đơn vị tham gia chính hoặc hỗ trợ xuất đề

 • Thời hạn dự kiến  thực hiện OKR 

​Các tiêu chí đánh giá OKR:

 • Đầu ra OKR cá nhân/đơn vị có gắn với OKR đơn vị/tổ chức không?

 • Tiêu đề xuất OKR của cá nhân/đơn vị có lát cắt, triệt tiêu OKR cá nhân/đơn vị khác không?

 • Chi phí đề xuất có thấp hơn lợi ích không?

 • Đầu ra OKR có gắn với sự hài lòng của khách hàng không?

 • Đề xuất OKR có mới & cao hơn hơn so với nhiệm vụ được phân công của cá nhân/đơn vị không?  _5cc-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     * Tiêu bổ sung (nếu có)

Lợi ích
Anchor 1

VẢI DẪN SỬ DỤNG EXPRESS MẪU

​Nhấp vào các chữ số dưới đây để xem nội dung chi tiết của Biểu mẫu Đề xuất theo OKRs

Screen Shot 2019-11-04 at 7.56.21 PM.png

Các câu hỏi thường gặp

1. Có thể sử dụng tiêu đề xuất theo OKRs để đánh giá kết quả làm việc của cá nhân/tập hợp KPI có thể thay thế được không?
 • Tổ chức có thể tính điểm xuất đề theo OKRs của cá nhân/tập hợp và sử dụng số điểm để đánh giá kết quả công việc như KPI. 

 • ​Cách tính điểm tùy thuộc vào quy định của tổ chức. Điểm của đề xuất theo OKRs nên được đánh giá theo chất lượng của từng lần đề xuất trên thang điểm 5 để đảm bảo tính khách quan và cân nhắc đối số của điểm.

2. Có quy định tối thiểu nào (về quy mô, thời gian thực hiện, chi phí,...) khi làm đề xuất theo OKRs không?
 • Để thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của nhân viên vào sự phát triển của tổ chức, không nên có quy định tối thiểu về bất kỳ tiêu chí nào khi đưa ra đề xuất theo OKRs. Tuy nhiên, mỗi đề xuất dù nhỏ nhất cũng cần được đảm bảo tính khả thi và tính xác thực của thông tin.

3. Phải làm gì nếu như người lao động cho rằng không có vấn đề gì cần cải thiện/thay đổi?
 • Đây chính là mục tiêu tất cả các tổ chức muốn hướng tới, tuy nhiên trong thực tế thì "không có gì là hoàn hảo", tổ chức của bạn cũng vậy.

 • Trong trường hợp này, thay vì bắt ép hoặc ra lệnh để người lao động làm đề xuất thì tổ chức nên có những hình thức khuyến khích người lao động (dù chỉ là những đề xuất nhỏ) để chắc chắn bảo đảm ý nghĩa sử dụng của các đề xuất theo OKRs.

4. Nên tính điểm các tiêu đề xuất theo OKRs theo chu kỳ như thế nào?
 • Tổ chức thông thường nên đánh giá các vấn đề xuất hiện theo OKRs theo quý. Trong trường hợp tổ chức đã áp dụng công thức đề xuất này vào hệ thống ổn định, thì có thể đánh giá theo tháng để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

5. Thời điểm nào người lao động có thể thực hiện đề xuất theo OKRs?
 • Người lao động có thể thực hiện đề xuất theo OKRs bất kể khi nào có ý tưởng/hoạt động cần thực hiện để hoàn thành công việc của cá nhân/tập thể một cách tốt nhất.

 • ​Tuỳ thuộc vào quyết định của tổ chức, có thể quy định một khoảng thời gian cụ thể để thuận tiện cho việc tiếp nhận và phê duyệt các tiêu đề xuất.

6. Bước đầu nên áp dụng hình thức đề xuất theo OKRs như thế nào?
 • Trong thời gian đầu áp dụng, đề xuất theo OKRs nên được thực hiện bởi các Trưởng bộ phận trong tổ chức vì họ là những người đồng thời hiểu mục tiêu của tổ chức và mong muốn của nhân viên cấp dưới.

 • Đề xuất xuất theo OKRs cho những hoạt động quan trọng nhất tại thời điểm đó sẽ giúp các Trưởng bộ phận có cái nhìn tổng thể nhất về bộ phận mình phụ trách.

FAQ

Bạn có câu hỏi khác?

bottom of page