top of page

Chúng tôitại nơi làm việc

Nền tảng gắn kết ngũ đội tốt nhất

Tối giản . Mã hóa . Mount

93a_Objectives & Key results.png

HOẶC

CÁC ĐỘI CÙNG VỌNG VỀ MỘT MẶT TIÊU

NỀN TẢNG DUY NHẤT CUNG CẤP 03 GÓI GIẢI PHÁP GIÚP GẮN KẾT TỶ DUY, Linh hoạt, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ MỌI CỤM RỒI MỜI TIÊU THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP

Zoom OKR  

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone.png
76_GenToChuc_TA.png

​Tăng trưởng OKR

​Đồng thuận OKR

​*OKR = MỤC TIÊU & KẾT QUẢ CHÍNH (MỤC TIÊU & RÕ CHÍNH)

weatwork-ads-1_46957225_edited.png

KHẢI QUÁT

Nền tảng & giải pháp Gắn kết-kết-Đội-ngũ Hỗ trợ các đội ngũ trong 30 tuần thực hiện liên tục để họ được trao quyền, gắn kết tư duy & hành vi thông qua việc đơn giản hóa các quyết định kinh doanh & học tập tập tin giống nhau trên cùng một nền tảng truyền thông nội bộ vô cùng thú vị với hình ảnh biếm họa & đồ họa thông tin

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone.png
76_GenToChuc_TA.png

03 GÓI GIẢI PHÁP

93a_Objectives & Key results.png

Thống nhất OKR trên

Mô hình kinh doanh

 

Gắn kết Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) of 10-15  Phòng ban với tổ chức OKR (05 tuần)

OKR của các đơn vị Front-end gắn với OKR của các đơn vị Back-end trên Business Canvas (05 tuần) 

81_PuzzleDone.png

Xây dựng nền tảng

phóng to OKR 

 

Xây dựng nền tảng 04-mảnh ghép để làm bệ phóng OKR của toàn tổ chức (05 tuần) 

Xây dựng 04 mảnh ghép bao gồmtháp nguyên tắc, Cây Phụ trách, Gói Phúc lợi, Phễu lọc thông tin  để đảm bảo các đơn vị đạt được OKR đề ra (5 tuần)

76_GenToChuc_Eng.png
03

Tăng trưởng OKR based 

​vào khách hàng

 

Khả năng đạt được OKR được duy trì & tăng trưởng dựa vào số liệu khách hàng (05 tuần)

Mô hình Giảm chi phí & Tăng luồng Doanh thu thu hút khách hàng làm trọng tâm được xây dựng để đảm bảo tăng trưởng OKR của toàn tổ chức (5 tuần)

CÁC CÔNG CỤ CHÍNH LÀ GÌ?

WEATWORK.CÔNG CUNG CẤP 03 BỘ CÔNG CỤ THỰC HIỆN THÚC ĐẨY bổ TÁC GIỮA CÁC ĐƠN VỊ & TĂNG CƯỜNG lột Xác VIỆC

BÀ GIAI ĐOẠN TRIỂN KHẢI

93a_Objectives & Key results.png
93a_Objectives & Key results.png

10 tuần đầu tiên

Xây dựng

Đồng thuận OKR trên

Mô hình Kinh doanh 

93a_Objectives & Key results.png

10 tuần tiếp theo

Xây dựng

Bệ phóng nền tảng

để đạt được OKR

81_PuzzleDone.png
93a_Objectives & Key results.png

10 tuần cuối cùng

Đảm bảo

Tăng trưởng OKR

dựa vào Khách hàng

76_GenToChuc_TA.png

 

 

ĐỒNG Ý OKR ON BUSINESS CANVAS ©️

 • Đánh giá nhanh & chính xác Mức độ đồng thuận về OKR;

 • Củng cố sự đồng thuận về OKR trên Mô hình Business Canvas

MỘT TRANG THAY ĐỔI ©️

 • Truyền thông nhanh chóng & chính xác Mô hình kinh doanh với các đơn vị 

 • Truyền thông tin nhanh chóng & chính xác OKR tổ chức đến các đơn vị

OKR LAUNCHPAD ©️

 • ​Đảm bảo bệ phóng đảm bảo cho mọi nỗ lực đạt được OKR của nhóm

DỰ ÁN CÂU ĐỐ ©️ 

 • Project bao gồm 04 mảnh ghép hình thành Bệ phóng OKR, bao gồm: 

  • Minimalty tower

  • Lợi ích tối thiểu
  • Cây chịu trách nhiệm tối thiểu 
  • ​Phễu lọc thông tin tối thiểu​
 • ​Dự án chắc chắn 04 mảnh ghép kết nối ở mức tối đa và giảm chi phí đặt ở mức tối thiểu

KHÁCH HÀNG-TĂNG TRƯỞNG OKR EPIC ©️

 • Kết quả đảm bảo Tăng trưởng OKR dựa trên sự hài lòng của Khách hàng 

MỘT GIỌNG NÓI - MỘT LỜI HỨA ©️

 • MỘT LỜI HỨA dành cho khách hàng được đảm bảo từ một TIẾNG NÓI từ một tổ chức gắn kết

KIỂM TRA

LYNN NGUYỄN - Chủ sở hữu & quản lý chuỗi khách sạn boutique

“... Vấn đề lớn nhất của tôi là 10 bộ phận quan trọng nhất trong khách sạn không hợp tác thậm chí không nói chuyện với nhau. Thường thì chúng ta hay được giải thích là khác biệt văn hóa hay khác biệt tư duy. Nhưng tôi muốn được gọi tên vấn đề cụ thể và giải quyết chúng. Weatwork.co đã giúp được điều đó.  

 

First first 10 Trưởng bộ phận tham gia lớp học 4 tiếng với chuyên gia của Weatwork.co. Chỉ với một trang giấy Chuyển đổi tư duy @ chúng tôi đã hiểu rằng nguyên nhân chính của công việc thiếu hợp tác. Phòng Tài chính kế toán chỉ biết quản lý chi phí, Bán hàng chỉ biết tăng doanh thu, Nhân sự chỉ tuyển dụng sa thải mà điều này ảnh hưởng đến cả Chi phí Doanh số...

 

Lý do chính là mỗi người trong số họ đều không biết thế nào là một mô hình kinh doanh căn bản giải thích cách giảm chi phí và tăng doanh thu như thế nào để có lợi nhuận...

... Bản thân tôi cũng hiểu rằng để cho các phòng ban chỉ lo cắm chốt làm việc của họ, góc nhìn chỉ xuất hiện trong các bộ phận của họ mà không nhìn xa hơn thì không thể mong họ hợp tác với các bộ phận khác hay hơn nghĩ cho cả doanh nghiệp...

 

Sáu tháng sau đó chúng tôi đã làm việc với Weatwork.co về mô hình MỘT MƯA TIÊU - MỘT ĐỘI NGŨ, trong đó chắc chắn mục tiêu doanh nghiệp thống nhất, không va đập triệt tiêu lẫn nhau, theo đó các đơn vị hợp tác hướng tới một mục tiêu và làm việc như một nhóm duy nhất..."

"... Cơn ác mộng của tôi chấm dứt, cảnh vật bạn bè phái, thất bại, trốn tránh trách nhiệm không còn... Chúng tôi trên đà định vị tốt hơn thị trường của mình nhờ một nhóm hợp tác, chủ động và không nhận trách nhiệm trước những thử nghiệm mới..."

BGĐ PARK - Nguyên Tổng giám đốc một nhà máy sản xuất gia công vốn Hàn Quốc tại Việt Nam

“... Thường thì tôi mất hàng tháng để xây dựng một quy định, chính sách, quy tắc làm việc mới và đảm bảo quy định này phù hợp với văn hóa làm việc.

 

Nhưng kể từ khi có Weatwork.co hỗ trợ bằng nền tảng thu thập dữ liệu thực thi thông qua hệ thống biểu mẫu tự động và đáng tin cậy về các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác sản xuất, các vấn đề lật thủ quy tắc nội bộ & tiêu chuẩn bên ngoài, chúng tôi đã có thể xác định nguyên nhân tốc độ gốc chính xác hơn và cùng nhau đi tới giải pháp nhanh hơn mà giảm được rất nhiều chi phí dát mỏng, bất đồng_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ giữa các đơn vị cá nhân liên quan..."

IAN O BRION- Phó Tổng quản lý Khách sạn Best Western Premier Sonasea Phu Quoc 

“... Tôi cho rằng rất quan trọng để mọi người quản lý, trưởng bộ phận cùng hiểu được mô hình kinh doanh và mục tiêu thành công cơ bản của khách sạn. Từ đó chúng tôi mới có thể hợp tác tốt hơn để đạt được mục tiêu quan trọng nhất là khách hàng hài lòng hơn, người lao động làm việc tốt hơn & lợi nhuận cao hơn cùng một lúc. Đây không phải là những điều chúng tôi cùng làm trước đây. ...

 

Tất cả các đơn vị và cá nhân của chúng tôi đều đánh giá cao chương trình này ... "

JOHAN CARL LINDHOLM - Nguyên CEO Tập đoàn khách sạn &  Resort Silkpath 

“... Weatwork.co đã cho chúng tôi thấy vấn đề quản trị tổ chức, hiệu quả hợp tác giữa các đội ngũ và chất lượng nguồn nhân lực có tác động trực tiếp & quan trọng như thế nào lên doanh số & khả năng sinh lời của một chuỗi khách sạn…”

 

STEVE TRAN - Chief Executive Office of a chain hotel hotel quốc tế

“... Tôi thích nhất những từ khóa học về phân tích chi phí/lợi ích của Weatwork.co vì tất cả 40 trưởng bộ phận và lãnh đạo quản lý chuỗi khách sạn của chúng tôi. Cách thức tạo dựng và huấn luyện rất khác biệt đã nâng cao rất đáng kể khả năng tư duy logic, tư duy kiến tạo & tư duy chiến lược của họ. Trong giai đoạn Covid19, chúng tôi chỉ mất 02 tuần để hoàn thiện một kế hoạch kinh doanh chiến lược với 03 giả định xấu - vừa - tệ của Covid19 để nhận được cái gật đầu duy trì vận động chứ không đóng cửa của chủ đầu tư. 

 

Làm được điều này rất khác với trước đây chỉ có vài ý kiến và chữ ký của lãnh đạo, mà hệ quả là thực tế luôn đi sau chiến lược. Với nền tảng weatwork.co và các công cụ có sẵn, tất cả 40 cá nhân  quản lý đã tham gia tích cực và chịu trách nhiệm đối với từng con số trong Chiến lược. Đây là kết quả của một khoản đầu tư thông minh nhất mà chúng tôi bỏ ra và thu lại tỷ lệ rất cao, lợi nhuận lên vốn con người..."

AFBM-Loyd.JPG

Culata Loyd Ronquillo

Phó hỗ trợ về Food & Beverage - Khách sạn Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

"...Weatwork đã tạo ra cho chúng tôi chương trình Một BWP - Một lời hứa - Một tiếng nói - rất phù hợp và hữu ích đối với mọi Trưởng bộ phận trong khách sạn. Chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội thảo luận & tư duy về những vấn đề kinh doanh cốt lõi - Chúng tôi hợp tác tốt hơn khi cùng hướng về một mục tiêu..." 

HRSup-Hai.JPG

Nguyễn Thị Hải

Quản lý Nhân sự - Khách sạn Best Western Premier Sonasea Phu Quoc 

"... Phần hay nhất là tôi được tham gia hoạt động nhóm rất tương tác nhẹ nhàng các bộ phận hiểu trách nhiệm, khó khăn và mục tiêu của nhau nhiều hơn, Mặc dù chúng tôi có thể có quan điểm và suy nghĩ khác nhau , nhưng nếu mục tiêu chung & định hướng chung được xác định thì chúng tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều vì một khách sạn phát triển..."

SpaM-Suong.JPG

Cao Thị Thanh Sương 

Quản lý Spa & giải trí - Khách sạn Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

"...Chương trình rất hữu ích, giúp chúng tôi xác định mục tiêu của toàn tổ chức và giúp các phòng cấm gần nhau hơn ... Khác hoàn toàn trước đây ai đang làm việc người ai_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_và mỗi người ý mười.."

Chúng tôitại nơi làm việc

Nền tảng gắn kết ngũ đội tốt nhất

​Tối giản . Mã hóa . Mount

93a_Objectives & Key results.png

HOẶC

weatwork-ads-1_46939837.png
bottom of page