top of page

Cách chuyển đổi toàn bộ tổ chức chỉ với Một trang giấy tạo thay đổi ©️  ?

Anchor 6

NHỮNG THÁCH THỨC

Ba thách thức lớn nhất chưa được giải quyết ở cả tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận trước & trong Covid19.

Đầu tiên, người sáng lập/chủ sở hữu thay đổi quá nhiều thứ quá thường xuyên.Thứ hai, các nhóm front-end & back-end không làm việc hướng tới một mục tiêu chung. Ngày thứ ba, phần lớn lực lượng lao động thường tập trung vào các nhiệm vụ phi sản xuất.

Đầu tiên, ngăn tất cả các cá nhân có trách nhiệm kiên trì tập trung vào một chiến lược và theo đuổi nó với quyết tâm cao độ. Thứ hai, làm sâu sắc thêm xung đột lợi ích giữa các bộ phận khác nhau với các phạm vi trách nhiệm xung đột. Thứ ba, một chi phí rất lớn cho doanh nghiệp & phá vỡ bất kỳ kế hoạch hành động nào để đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong khung thời gian đã định.

15_FlyingGoals.jpg
80_PuzzlesGame.png
70_NonProductionEfforts_TA.png
Businesswoman with Mask

​ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

“Covid19 được cho là sẽ thay đổi công ty của chúng tôi từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, các mục tiêu của chúng tôi thay đổi liên tục khiến các cá nhân và nhóm khó theo dõi. Điều này tạo ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” khiến công ty chúng tôi không thể thích ứng nhanh với Covid19. 

—  Mary, Trưởng phòng Nhân sự của Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng 1000 phòng

Anchor 5

THANG

CỦA

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

GIẢI PHÁP

Một trang giấy tạo sự thay đổi ©️ là nơi kết nối các mục tiêu và chiến lược lớn hơn của công ty bạn với các mục tiêu của bộ phận và chuyên môn trên MỘT mẫu TRANG duy nhất lấy cảm hứng từ Khung mô hình kinh doanh

Image by Sharon Pittaway
examples_53559534.png

Một trang giấy tạo sự thay đổi ©️ có ba lợi ích có thể giải quyết các thách thức nêu trên. Đầu tiên, nó giúp sắp xếp các mục tiêu cá nhân với các mục tiêu của nhóm và tổ chức. Thứ hai, nó cho phép các bộ phận front-end & back-end có cơ hội suy nghĩ lớn hơn và làm việc cùng nhau tốt hơn. Thứ ba, nó sắp xếp các mục tiêu cuối cùng của tổ chức với các mục tiêu cá nhân trong toàn bộ tổ chức chỉ với MỘT mẫu TRANG duy nhất.

Anchor 4

ỨNG DỤNG

Một trang giấy
 tạo sự thay đổi ©️ được áp dụng trên toàn bộ tổ chức để sắp xếp các mục tiêu lớn hơn của công ty với các mục tiêu cá nhân và bộ phận nhỏ hơn để đạt được tiến bộ thực tế.

MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC  

Một trang giấy
 tạo sự thay đổi ©️ được thiết lập và thống nhất giữa các nhà lãnh đạo cấp cao và những người ra quyết định 

examples_53559534.png

MỤC TIÊU CỦA CÁ NHÂN 

Một trang giấy
 tạo sự thay đổi ©️ được thiết lập & thống nhất giữa các lãnh đạo phòng ban & phù hợp với mục tiêu của tổ chức

examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png

MỤC TIÊU CÁ NHÂN  

Một trang thay đổi ©️ được thiết lập và thống nhất giữa những người tham gia thiết kế cá nhân  & phù hợp với mục tiêu của nhóm/bộ phận

examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
examples_53559534.png
Anchor 3

SỰ SO SÁNH

So với ba mẫu mô hình phổ biến là Thẻ điểm cân bằng, Một trang kế hoạch kinh doanh tinh gọn & Một trang kế hoạch chiến lược, Một trang giấy tạo sự thay đổi
 ©️ có lợi thế cạnh tranh về Đồng thuận nhóm & Đồng thuận về mục tiêu, phù hợp với văn hóa làm việc độc đáo của Việt Nam.

one page plan.png
IC-One-Page-Lean-Business-Plan-Template_
What-is-the-Balanced-Scorecard.png

Một trang giấy tạo sự Thay Đổi ©️ có những lợi thế cạnh tranh sau:

 • Toàn diện hơn với 9 khối xây dựng được liên kết chặt chẽ để hình thành bất kỳ Mô hình & Chiến lược Kinh doanh nào;

 • Liên kết rõ ràng hơn với các khối hình chữ T (Đề xuất giá trị, Cơ cấu chi phí, Dòng doanh thu); 

 • Những khối độc đáo như Quan hệ khách hàng & Quan hệ chính rất quan trọng đối với văn hóa làm việc của người Việt Nam;

 • 9 khối xây dựng được sắp xếp hợp lý và thực tế, thay vì liệt kê có thể gây ra xung đột và bất đồng

 • Ultising Business Model Canvas để sắp xếp một cách hợp lý các mục tiêu cuối cùng và xếp tầng các mục tiêu cá nhân và bộ phận

okr-on-bmc_54676938.png
Anchor 7

NỀN TẢNG

Một Trang Thay Đổi ©️ được giới thiệu trong tất cả các sản phẩm của Nền tảng đồng thuận mục tiêu, nơi chứa 3 bộ như sau:

website_53343112.png

ĐỒNG HÀNH MỤC TIÊU
NỀN TẢNG HỌC TẬP

Nền tảng bán công nghệ cung cấp  tất cả các tài nguyên học tập về Đồng thuận Mục tiêu cho các nhà lãnh đạo, quản lý và nhân viên làm việc trong một doanh nghiệp/tổ chức

 • Truy cập 24/7 

 • Thành viên một năm

 • Truy cập đa quyền

 • Dữ liệu bí mật  

_____________

LỢI ÍCH:

 • Tất cả nhân lực đã đăng ký đều học & thực hành riêng tư & tập thể Đồng thuận về mục tiêu & Thống nhất nhóm với một trang thay đổi ©️

 • Quá trình học tập được ghi lại và báo cáo theo yêu cầu

website_53343112.png

ĐỒNG HÀNH MỤC TIÊU
BỘ TIẾN ĐỘ

Bộ tiến trình có tính năng hàng tuần, hàng tháng/hai quý,  hàng quý, mức độ Đồng thuận hoặc Đồng bộ giữa: 

 • Mục tiêu của Tổ chức & Mục tiêu của Bộ phận; 

 • Khoa  Bàn thắng & Bàn thắng của đội;

 • Mục tiêu nhóm & Mục tiêu cá nhân

_____________

LỢI ÍCH:

 • Các nhà lãnh đạo hàng đầu hiểu tiến trình của Đồng thuận Mục tiêu & Khoảng cách Liên kết Nhóm với Một trang Thay đổi ©️

 • Các nhà lãnh đạo hàng đầu có thể đưa ra quyết định với  kế hoạch cải tiến do chính nhóm của họ thực hiện

website_53343112.png

ĐỒNG HÀNH MỤC TIÊU
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

Bộ phân tích có tính năng phân tích cơ bản về Đồng thuận mục tiêu trong:

 • Bộ phận Front-End

 • Bộ phận hậu cần

 • nhóm dự án

 • Thành tích Cao/Thấp của Cá nhân

_____________

LỢI ÍCH:

 • Các nhà lãnh đạo hàng đầu hiểu được Chi phí & Lợi ích của Đồng thuận Mục tiêu &  Sự liên kết của nhóm với phân tích của Weatwork.co

 • Các nhà lãnh đạo hàng đầu có thể đưa ra quyết định với  kế hoạch cải tiến do chuyên gia của Weatwork.co thực hiện

Anchor 2

ĐỐI TÁC

Weatwork.co hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau để thay đổi tư duy của các nhóm của họ liên quan đến Đồng thuận Mục tiêu & Thống nhất Nhóm với Một trang Thay đổi
 ©️.
Họ là các công ty khách sạn, nhà sản xuất, trường học và bệnh viện của Việt Nam và quốc tế. 

Screen Shot 2019-12-04 at 3.27.06 PM.png

Câu chuyện thành công & câu chuyện học hỏi từ ngành quản lý khách sạn

71400915_1900545603424271_84848295610815

Câu chuyện thành công & câu chuyện học tập từ các trường học và tổ chức giáo dục

14264256_1770289453211494_68890729046357

Câu chuyện thành công & câu chuyện học hỏi từ nhà sản xuất 

Anchor 1
1200px-Honda_Logo.svg.png

Trưởng bộ phận Back-end
Các phòng, Honda Việt Nam

Business Model  Canvas là một khái niệm quen thuộc nhưng vẫn còn mới đối với chúng tôi. Nhờ RespectVN, chúng tôi đã biết thêm và thực hành tư duy chiến lược của mình với Business Model Canvas. Nó được bình chọn là tốt nhất trong số tất cả các công cụ ra quyết định và tư duy chiến lược mà chúng tôi đã học trong 3 ngày làm việc.

BWP Sonasea logo.png

Trưởng 12 phòng ban, BWP Sonasea Phu Quoc Hotels & Resorts

Chưa bao giờ cả 12 phòng ban cùng làm việc với nhau là CHÚNG TÔI thay vì TÔI như năm Covid19 vừa qua.

Chúng tôi chưa bao giờ phải ngồi viết về Canvas Mô hình Kinh doanh Khách sạn &  learning từ các bộ phận khác về quan điểm của họ. Khi làm việc với OKR bộ phận mặt trước của riêng mình trên BMC, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần hợp tác chặt chẽ với bộ phận mặt sau để đạt được kế hoạch của mình.

Kent logo.png

Nguyễn H. Thủy, Trưởng phòng Dạy nghề

Khi lập kế hoạch kinh doanh, chúng ta chủ yếu tập trung vào LÀM GÌ chứ không thực sự TẠI SAO chúng ta làm điều đó. One Page of Change thực sự đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về các kế hoạch chiến lược & đặc biệt là cách chúng ta đồng lòng với nhau để tiến nhanh với các Kế hoạch Kinh doanh trước sự bấp bênh & khủng hoảng như Covid19

TCG-5s0EZ.png

Lãnh đạo cấp cao, Tập đoàn Thành Công

Chúng tôi đã tuyển dụng thành công một trong những bậc thầy giỏi nhất trong ngành khách sạn với One Page Of Change trước rất nhiều tài năng sẵn có. Sau một tháng lên kế hoạch kinh doanh khách sạn với OPC trong thời kỳ Covid19, chúng tôi nhận ra rằng không có công cụ nào tốt hơn, đơn giản và toàn diện hơn OPC. Nay chúng tôi quyết định sử dụng OPC cho toàn Tập đoàn, chuyển đổi tư duy làm việc của toàn thể nhân lực với tiến độ cao nhất và chi phí bất đồng thấp nhất

HÃY BẮT ĐẦU BẰNG HỘI THẢO 04 GIỜ DEMO MIỄN PHÍ

Lên lịch cho Hội thảo đồng thuận mục tiêu kéo dài bốn giờ miễn phí để xem qua Nền tảng demo của chúng tôi và bắt đầu phát triển nhóm có hiệu suất cao của bạn ngay hôm nay. Hội thảo được thiết kế dành riêng cho bạn - chi phí bằng không & cam kết bằng không. Tất cả những gì nhóm của bạn phải làm là khởi động Chương trình Tổ chức Xuất sắc của riêng bạn để mang lại ROI cao nhất trong lịch sử của bạn. 

june-5-opc-goal_54614835.png

THAM GIA "MỘT TRANG THAY ĐỔI" WEBINAR DÀNH CHO NGƯỜI THAY ĐỔI TRÒ CHƠI

Tìm hiểu mô hình MỘT TRANG THAY ĐỔI của chúng tôi bằng cách tham gia Hội thảo trực tuyến miễn phí kéo dài hai giờ của chúng tôi - Một trang thay đổi dành cho những người thay đổi cuộc chơi.  Hội thảo trực tuyến được theo sau với một thử thách 7 ngày trực tuyến & một online  phiên cố vấn  

ĐỌC CÁC BẢN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VỀ OPC

Đọc bản cập nhật mới nhất của chúng tôi về OPC để hiểu ngắn gọn về cách OPC có thể biến đổi tư duy của cá nhân, nhóm và tổ chức.

bwp okr\.jpg

Cách biến những người trẻ tuổi từ những người tìm đường thành những người thay đổi cuộc chơi chỉ với just  Một trang giấy tạo thay đổi ©️ ?

bottom of page