top of page

11/2023 - The Question of November


* 2023 Comic Interactive Calendar
Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.


WEATWORK 2023 Interactive Calendar is the one-of-a-kind calendar which includes 12 mind-changing questions & comics for organisational leaders to use throughout 2023.

 

The question of November is exclusively made for visionary leaders & change-makers:

Câu hỏi trong Tháng Mười Một dành riêng cho lãnh đạo tổ chức có tâm và tầm, những người có thể lãnh đạo sự thay đổi thành công:

Mục tiêu then chốt của tổ chức bạn trên Mô hình kinh doanh (đối với doanh nghiệp) hoặc Mô hình phát triển (đối với tổ chức phi lợi nhuận)?

Where are your OKRs - Objectives & Key Results - on Business Model Canvas or on Social Cancas (for non-profit organisations)?"Thật khó trả lời câu hỏi trên đúng không? Đơn giản vì rất khó để đánh giá chính xác năng lực lãnh đạo mà không thể nhìn được tổng thể hiệu quả kinh doanh của toàn tổ chức -

Is it hard to answer the question? Yes simply because it is difficult to measure leadership competencies without understanding the entire organisational business goals

Poll_Editor_Question_Placeholder

  • Poll_Editor_Answer_Placeholder

  • Poll_Editor_Answer_Placeholder
DO YOU AGREE? BẠN CÓ ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH NÀY KHÔNG?

  • Yes | Có

  • No | Không

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individuals & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork.co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to preparing for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


2 views0 comments

Comments


bottom of page