R-C-C-C là gì?

​GÓI GIẢI PHÁP WE@WORK 4.0 

​Trên thế giới có nhiều cách thức để "giải mã" và cải thiện gen tổ chức. Đối với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung, WE@WORK 4.0 giới thiệu cách thức đo lường & tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro - xung đột - thay đổi - khủng hoảng (R-C-C-C) để giải mã & cải thiện gen của một tổ chức

logo-5c-20copy_39486224.png
logo-5c-20copy_39486224.png
 

TẠI SAO PHẢI GIẢI MÃ GEN TỔ CHỨC THÔNG QUA R-C-C-C?

TẠI SAO PHẢI GIẢI MÃ GEN TỔ CHỨC THÔNG QUA R-C-C-C?

Nhiều tổ chức tư vấn quốc tế đã xây dựng các công cụ khác nhau để xác định gen hoạt động của một tổ chức. Các phương pháp chủ yếu như phỏng vấn, khảo sát, nghiên cứu tài liệu, v.v. được sử dụng để đánh giá các khía cạnh quản trị tổ chức khác nhau. 

Tuy nhiên, các phương pháp này cho thấy sự thiếu chính xác và hạn chế trong việc phản ánh thực tế hiệu quả hoạt động của toàn tổ chức. Trong đó các yếu tố phức tạp như khoảng cách về nhận thức và hành vi giữa các tầng nhân sự, hay còn gọi là "bối cảnh chính trị" của tổ chức, thường không được xác định cụ thể. 

Do đó WE@WORK 4.0 đã ra đời và là kết quả của một quá trình nghiên cứu, cải thiện liên tục và nghiêm túc từ năm 2015 của các chuyên gia "hiểu đặc điểm văn hóa tổ chức Việt Nam nhất." 

Thay vì sử dụng các số liệu từ kết quả phỏng vấn, khảo sát, nghiên cứu, v.v., WE@WORK 4.0 tập trung liên tục vào hai chỉ số cơ bản. Một là các trường hợp rủi ro, xung đột, thay đổi và khủng hoảng cụ thể tại một tổ chức trong khoảng thời gian nhất định. Hai là cách tổ chức phản ứng, đối phó, phòng ngừa hoặc quản lý các trường hợp đó.