top of page

W2HP

CHỨNG NHẬN

WEATWORK HIỆU SUẤT CAO

Phát triển nhanh hơn trên đường cong học tập của bạn

Giới thiệu
8/10/2019
Giữ vững lập trường của bạn
17/8/2019
Phát huy trí tuệ tập thể
24/8/2019
Dẫn dọc theo đường cong
31/8/2019
Gói (lại
9/7/2019

Chương trình nghị sự

Giới thiệu

 • Khám phá Đường cong học tập của bạn thông qua Thảo luận về các tuyên bố của bạn ​online

 • Khám phá Đường cong học tập của bạn thông qua Thảo luận về các tuyên bố của bạn ​offline

 • Hiểu về WE@WORK - Các khái niệm về hiệu suất cao

 • Hiểu các đường cong học tập và tác dụng của chúng

 • Hiểu triết lý học tập WE@WORK

Hoạt động: Thiết kế các Đặc điểm của Người có Hiệu suất Cao & Đường cong Học tập của riêng bạn

Giữ vững lập trường của bạn

 • Nền tảng của bạn là gì? Mục tiêu dài hạn hay ngắn hạn?

 • Nền tảng của bạn là gì? Dựa trên kết quả hay Dựa trên quy trình?

 • Nền tảng của bạn là gì? Làm Tốt or Làm Đúng?

Hoạt động: Thiết kế nền tảng của riêng bạn để đứng vững trong công việc hiện tại 

đòn bẩy Team Trí Tuệ

 • Trí tuệ nhóm là gì?

 • Vì sao chúng tôi lập Team Trí Tuệ?

 • Cách tận dụng Trí tuệ của đội? 

Hoạt động: Design Kế hoạch chiến lược "Tận dụng trí tuệ của nhóm" 

BẮT ĐẦU

Dẫn dọc theo đường cong

 • Khám phá đường cong học tập của tổ chức

 • Khám phá mối quan hệ giữa đường cong của chính bạn và đường cong của tổ chức

 • Khám phá các yếu tố chính để sắp xếp các đường cong của bạn, đường cong nhóm (trí tuệ) với đường cong tổ chức

Hoạt động: Thiết kế kế hoạch chiến lược "Dẫn đầu theo đường cong" để giải quyết những khoảng trống hoặc căng thẳng trong văn hóa tổ chức của bạn và đạt được hiệu suất cao hơn

BẮT ĐẦU

Kết thúc để khởi động Curves của riêng bạn

 • Chuẩn bị bài tập Post-W2HP (cá nhân & làm việc theo nhóm)

 • Đặt định mức tuân thủ “Post-WEATWORK High-performers Challenge” trong vòng 01-03 tháng sau khóa học

 • Xây dựng một lực lượng đặc nhiệm giám sát để giám sát việc tuân thủ Thách thức

 • Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành Thử thách

BẮT ĐẦU
leading along the curve
leveraging team widom
standing your strong ground

Gặp gỡ người cố vấn của bạn

Screen Shot 2019-04-10 at 21.57.47_edite

HÀ ĐĂNG

Cố vấn W2HP

Nhân sự/OD & Cố vấn bền vững

15 năm xuất sắc trong tổ chức

08 năm trong Mạng lưới kinh doanh toàn cầu

Male Teacher

JOSH NGUYỄN

Cố vấn W2HP

W2HP Advisor & Mentor 

15 năm phát triển bền vững 

10 năm phát triển tổ chức

Anchor 2
THAM GIA
Tại sao bạn chọn trở thành Người có hiệu suất cao của WEATWORK?
Anchor 3

Chia sẻ ý kiến của bạn

bottom of page