top of page

03 KẾT QUẢ CHÍNH MÀ TỔ CHỨC CỦA BẠN

LUÔN HƯỚNG TỚI

THỂ HIỆN TRÊN 01 NỀN TẢNG BUSINESS CANVAS

93a_Objectives & Key results.png
01

Đồng thuận OKR trên Business Canvas

 • Cùng nhau xây dựng OKR tổ chức trên Business Canvas

 • ​Cùng nhau xây dựng OKR đơn vị trên Business Canvas

81_PuzzleDone.png
02

Hoàn thiện

hạ tầng tổ chức

 • Cùng xây dựng nguyên tắc làm việc tối thiểu

 • Cùng xây dựng cây trách nhiệm tối thiểu 

 • Cùng xây dựng cơ chế đánh giá kết quả làm việc

 • Cùng hợp nhất hệ thống ​thông tin 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Phát triển Thương hiệu tổ chức

 • Liên kết Nhân lực & Khách hàng

 • ​Cùng quản lý rủi ro trong dài hạn

ĐỂ TRÁNH ĐƯỢC 03 SAI LẦM SAU

ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM ĐẨY CHI PHÍ LÊN RẤT CAO

​NHƯNG THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

93b_Objectives & Key results.png
01

Thiếu đồng thuận về OKR 

 • Mục tiêu và Kết quả chính (OKR) về kinh doanh xa rời thực tế, thường xuyên thay đổi và không thể đo lường

 • ​Mục tiêu và kết quả chính (OKR) của đơn vị không gắn kết với mục tiêu tổ chức

80_PuzzlesGame.png
02

Hạ tầng tổ chức thiếu vững chắc

 • Quy chuẩn làm việc thiếu thống nhất

 • Phúc lợi không mang tính khích lệ 

 • Cơ cấu thiếu gắn kết, hiệu quả hợp tác thấp

 • ​Thông tin chồng chéo, thiếu minh bạch 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Thương hiệu tổ chức giảm uy tín

 • Thương hiệu tổ chức không được đảm bảo với khách hàng và với nhân viên 

 • ​Hiệu quả làm việc của nhân sự không gắn kết với sự hài lòng của khách hàng

Nhiều doanh nghiệp chưa xác định rõ ràng chiến lược & áp dụng các giải pháp đơn lẻ, thiếu tổng thể & không đồng bộ. Điều này khiến chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. 

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

VŨ MY LAN - Giám đốc Điều hành Apax English

“...Không nhiều đơn vị tư vấn sẵn sàng đi theo con đường khó khăn như Respect Vietnam... Sự phức tạp trong quản trị và điều hành tổ chức đôi khi quá khó để người trong cuộc theo đuổi mục tiêu một cách bền bỉ... Tuy nhiên, cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả của WEATWORK đã giúp các nhà lãnh đạo tận tâm có được niềm tin và tạo sự đồng thuận của đội ngũ để đạt được các mục tiêu & kết quả chính về kinh doanh... "

PARK CHO - Nguyên Tổng quản lý - Far Eastern Vietnam

“...Tôi rất thích cách RespectVN sáng tạo cách thức kết nối các cá nhân và đội ngũ lại với nhau theo mục tiêu chung và công việc hàng ngày của doanh nghiệp. Điều này khác hẳn các chương trình team-building mang tính phong trào & thường chỉ diễn ra vài lần trong năm..."

IAN - Best Western Premier Sonasea Phu Quoc - Phó Tổng quản lý 

“... RespectVN giúp chúng tôi lần đầu tiên được học về mô hình kinh doanh của khách sạn, đồng thời thảo luận & thống nhất làm thế nào để cùng nhau đạt được mục tiêu cốt lõi là sự hài lòng của khách hàng và lợi nhuận cao. Chúng tôi chưa từng làm điều này ở các buổi đào tạo trước đây ... Tôi và đội ngũ của tôi đánh giá rất cao Chương trình này..."

JOHAN CARL LINDHOLM - Silkpath Hotels & Resorts - Nguyên Giám đốc Điều hành Tập đoàn

“...Các sản phẩm tư vấn của RespectVN cho chúng tôi thấy hiệu quả quản lý tổ chức & chất lượng nhân sự tác động trực tiếp & đáng kể lên doanh thu và lợi nhuận của một chuỗi khách sạn như thế nào...”

Đ​03 CÔNG CỤ CHÍNH 

MẪU BIỂU TỰ ĐỘNG

OKR TRÊN BUSINESS CANVAS 

 • ​Mẫu biểu tự động cho phép cá nhân điền và lưu thông tin về OKR vào Business Canvas của công ty

 • Mẫu biểu giúp các lãnh đạo đồng thuận về OKR công ty

 • ​Mẫu biểu giúp OKR bộ phận gắn kết với OKR công ty

 • Mẫu biểu cho phép các trưởng bộ phận đồng thuận về OKR bộ phận

NỀN TẢNG BÁN CÔNG NGHỆ

HỢP NHẤT QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH 

 • ​Mẫu biểu bán tự động cho phép các đơn vị cùng xây dựng SOP chung của tổ chức

 • Mẫu biểu bán tự động theo dõi các OKR-KPI cá nhân trong từng đơn vị

 • ​Mẫu biểu bán tự động theo dõi hiệu quả ma trận trách nhiệm RASCI 

 • ​Mẫu biểu bán tự động theo dõi & đồng nhất thông tin về OKR

MẪU BIỂU TỰ ĐỘNG

CỦNG CỐ THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC 

 • Mẫu biểu tự động cho phép đánh giá OKR cá nhân dựa trên sự Hài lòng của khách hàng

 • ​Mẫu biểu tự động cho phép đánh giá OKR đơn vị dựa trên sự Hài lòng của khách hàng

 • ​Mẫu biểu tự động cho phép đánh giá OKR tổ chức dựa trên sự Hài lòng của khách hàng

bottom of page