top of page

03 KẾT QUẢ CHÍNH MÀ TỔ CHỨC CỦA BẠN

LUÔN HƯỚNG TỚI

THỂ HIỆN TRÊN 01 NỀN TẢNG BUSINESS CANVAS

93a_Objectives & Key results.png
01

Đồng thuận OKR trên Business Canvas

 • Cùng nhau xây dựng OKR tổ chức trên Business Canvas

 • ​Cùng nhau xây dựng OKR đơn vị trên Business Canvas

81_PuzzleDone.png
02

Hoàn thiện

hạ tầng tổ chức

 • Cùng xây dựng nguyên tắc làm việc tối thiểu

 • Cùng xây dựng cây trách nhiệm tối thiểu 

 • Cùng xây dựng cơ chế đánh giá kết quả làm việc

 • Cùng hợp nhất hệ thống ​thông tin 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Phát triển Thương hiệu tổ chức

 • Liên kết Nhân lực & Khách hàng

 • ​Cùng quản lý rủi ro trong dài hạn

ĐỂ TRÁNH ĐƯỢC 03 SAI LẦM SAU

ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM ĐẨY CHI PHÍ LÊN RẤT CAO

​NHƯNG THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

93b_Objectives & Key results.png
01

Thiếu đồng thuận về OKR 

 • Mục tiêu và Kết quả chính (OKR) về kinh doanh xa rời thực tế, thường xuyên thay đổi và không thể đo lường

 • ​Mục tiêu và kết quả chính (OKR) của đơn vị không gắn kết với mục tiêu tổ chức

80_PuzzlesGame.png
02

Hạ tầng tổ chức thiếu vững chắc

 • Quy chuẩn làm việc thiếu thống nhất

 • Phúc lợi không mang tính khích lệ 

 • Cơ cấu thiếu gắn kết, hiệu quả hợp tác thấp

 • ​Thông tin chồng chéo, thiếu minh bạch 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Thương hiệu tổ chức giảm uy tín

 • Thương hiệu tổ chức không được đảm bảo với khách hàng và với nhân viên 

 • ​Hiệu quả làm việc của nhân sự không gắn kết với sự hài lòng của khách hàng

Nhiều doanh nghiệp chưa xác định rõ ràng chiến lược & áp dụng các giải pháp đơn lẻ, thiếu tổng thể & không đồng bộ. Điều này khiến chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. 

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

VŨ MY LAN - Giám đốc Điều hành Apax English

“...Không nhiều đơn vị tư vấn sẵn sàng đi theo con đường khó khăn như Respect Vietnam... Sự phức tạp trong quản trị và điều hành tổ chức đôi khi quá khó để người trong cuộc theo đuổi mục tiêu một cách bền bỉ... Tuy nhiên, cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả của WEATWORK đã giúp các nhà lãnh đạo tận tâm có được niềm tin và tạo sự đồng thuận của đội ngũ để đạt được các mục tiêu & kết quả chính về kinh doanh... "

PARK CHO - Nguyên Tổng quản lý - Far Eastern Vietnam

“...Tôi rất thích cách RespectVN sáng tạo cách thức kết nối các cá nhân và đội ngũ lại với