top of page

08/2023 - The Question of August

Updated: Oct 28, 2023


* 2023 Comic Interactive Calendar
Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.


WEATWORK 2023 Interactive Calendar is the one-of-a-kind calendar which includes 12 mind-changing questions & comics for organisational leaders to use throughout 2023.

 

The question of August is exclusively made for visionary leaders & change-makers:

Câu hỏi trong Tháng Tám dành riêng cho lãnh đạo tổ chức có tâm và tầm, những người có thể lãnh đạo sự thay đổi thành công:

Đường cong học tập của tổ chức bạn đang đi lên, đi ngang hay đi xuống? Làm sao để đo lường chính xác các nỗ lực L&D?

Is your organization's learning curve going u, horizontal, or going down? How to measure Learning & Development - L&D?

"Thật khó trả lời câu hỏi trên đúng không? Đơn giản vì rất khó xác định đường cong học tập của bản thân mà không so sánh với đường cong học tập của cá nhân khác trong cùng team hoặc cùng công ty -

Is it hard to answer the question? Yes simply because it is difficult to determine your own learning curve without comparing it with the learning curve of other individuals in the same team or company.

What is L&D for?

  • To improve skills - để cải thiện kỹ năng

  • To improve relationship - để cải thiện các mối quan hệ

  • To improve procedures - để cải tiến quy trình

  • To improve productivity - để tăng năng suấtDO YOU AGREE? BẠN CÓ ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH NÀY KHÔNG?

  • Yes | Có

  • No | Không

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individuals & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork.co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to preparing for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page