top of page

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN XÁC ĐỊNH CÁC CẠNH CỦA TỔ CHỨC?

Một tổ chức luôn có những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, không phải cán bộ nào cũng thấy được những ưu điểm này và không phải tập thể nào cũng tận dụng được.

 

Các nhà lãnh đạo của tổ chức nên xác định những lợi thế này và phát triển truyền thông nội bộ để các cá nhân & nhóm có động lực làm việc tốt hơn, tận dụng những lợi thế này trong công việc hàng ngày, từ đó làm việc có trách nhiệm, chủ động, hiệu quả & phù hợp với giá trị đường.

 

Để xác định chính xác lợi thế của tổ chức, mỗi cá nhân cần xác định được edge hoặc lợi thế của tập thể, đơn vị mà mình đang trực tiếp làm việc.

 

Công cụ We360 cho phép xác định ưu điểm của tổ chức thông qua đánh giá của ít nhất 10% cá nhân từ mỗi nhóm trong tổ chức (càng nhiều ý kiến càng chính xác).

LEARN MORE
WHAT ARE THE ADVANTAGES OF YOUR ORGANISATION? 

Read more >

76_GenToChuc_TA.png
Screen Shot 2019-10-20 at 6.05.03 PM.png

There are 04 types of basic advantages of an organisation:

 

(1) Advantages of accountable DNA - An advantageous organisation is that most of the staff regularly work responsibly and comply with the basic working regulations.

(2) Advantages of proactive DNA - An advantageous organisation is when facing changes, most of the staff work more proactive and responsible than expected.

(3) Advantages of effective DNA - An advantageous organisation is when facing changes, most of the staff cooperate effectively, mitigate conflict, ensure the resilience of the organisation before the changes.

(4) Advantages of values-aligned DNA - An advantageous organisation develops sustainably and its staff work for the organisation's core values in a long-term.   

WHAT ARE THE ADVANTAGES OF YOUR ORGANISATION?

Thương hiệu

1. ĐÁNH GIÁ THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC

Black and White

xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

12345

Cảm ơn đã gửi!

Black and White

Leader branding

12345

Cảm ơn đã gửi!

Black and White